Penwythnos Arbennig: 5 Ryseitiau Cyw Iâr Pob Blasus A Fydd Yn Bywiogi Eich Prydau Bwyd

Mae dysgl cyw iâr dda bob amser yn ein gwneud ni’n hapus! P’un a ydych am fwyta cyw iâr menyn hufennog neu tikka cyw iâr rhost crensiog, mae pryd cyw iâr bob amser yn bleser gan y dorf. Gan fod y penwythnos yma, rydyn ni’n dod â ryseitiau cyw iâr wedi’u pobi blasus y gallwch chi eu gwneud gartref yn hawdd! Pam ryseitiau wedi’u pobi, rydych chi’n gofyn? Wel, mae’r ryseitiau pobi hyn nid yn unig yn iach ond hefyd yn ddi-drafferth. Er mwyn eu gwneud, nid oes angen set enfawr o offer na chynhwysion. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw marinadu’ch cyw iâr gyda’r cynhwysion cywir a’i roi yn y popty i’w goginio. Tan hynny, gallwch eistedd yn ôl a mwynhau tra bod eich pryd wedi’i goginio! Felly, heb aros, gadewch i ni edrych ar y ryseitiau cyw iâr wedi’u pobi blasus y gallwch chi baratoi i’w mwynhau ar y penwythnos.

(Darllenwch hefyd: Yn meddwl tybed beth i’w wneud ar gyfer cinio penwythnos? 5 rysáit cyflym a hawdd i chi)

Dyma 5 rysáit cyw iâr wedi’u pobi a fydd yn bywiogi’ch pryd | ryseitiau cyw iâr wedi’u pobi yn hawdd

1. Cyw Iâr Peri-Peri

Mae’r rysáit hwn yn sillafu maddeuant. Yn y pryd hwn, mae’r darnau cyw iâr yn cael eu marinogi’n gyntaf mewn saws sbeislyd ac yna’n cael eu coginio i berffeithrwydd. Gallwch chi baratoi’r pryd hwn yn hawdd ar unrhyw adeg a’i fwynhau gyda’ch ffrindiau a’ch teulu. Pârwch ef ag unrhyw saws hufennog i’r mwynhad mwyaf.

2. Murgh Kali Mirch

Dysgl sbeislyd arall a saig arall sy’n deilwng o drool y mae’n rhaid i chi roi cynnig arni. Dim ond ychydig o gynhwysion sydd eu hangen ar y rysáit hwn a bydd yn pryfocio’ch blasbwyntiau. Cyfunwch ef â dip ysgafn i gydbwyso blas y cyw iâr.

3. Adenydd cyw iâr

Pwy sydd ddim yn caru adenydd cyw iâr crensiog? Ac os caiff ei gymysgu â saws blasus, yna mae hyd yn oed yn well! Os ydych chi’n hoffi’r blas hwnnw hefyd, yna mae’n rhaid rhoi cynnig ar yr Adenydd Cyw Iâr Pob hyn. Maent yn hawdd i’w gwneud ac yn faddau i’w cael.

0vhf999

4. Cyw Iâr Mwstard Mêl

Yn y pryd hwn, yn gyntaf, torrwch frest cyw iâr yn ddarnau llai a’i farinadu mewn saws mwstard mêl melys sbeislyd wedi’i sleisio. Gadewch iddo amsugno’r holl flasau, yna pobwch am tua 20 munud.

5. Cyw Iâr Sbeislyd wedi’i Bobi

Chwilio am rywbeth sbeislyd? Y pryd hwn yw’r union beth sydd ei angen arnoch chi. Yn y rysáit hwn, cymysgwch sbeisys amrywiol gydag olew a rhai llysiau. Yna pobwch ef yn y popty nes ei fod yn grimp. Cyfunwch ef â dip a mwynhewch.

l2k7ev2

Gwnewch y ryseitiau cyw iâr wedi’u pobi blasus hyn a dywedwch wrthym pa un yr oeddech chi’n ei hoffi fwyaf.

Leave a Comment

Your email address will not be published.