Penwythnos Arbennig: 5 Ryseitiau Thai Clasurol y Dylai Pob Bwydydd Drio

Mae’r penwythnos yn ymwneud ag archwilio bwydydd newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd. Ar ôl bwyta dal-chawal bob dydd, rydym yn ceisio rhyddhau ein hunain rhag y byd yn ystod y penwythnos ac yn dymuno mwynhau prydau unigryw a blasus. Os ydych chi wedi bod yn bwriadu rhoi cynnig ar fwydydd newydd, yna mae gennym ni argymhelliad blasus i chi: Thai! Er bod y bwyd hwn yn hanu o Wlad Thai, mae’n cynnig cymysgedd unigryw o felys, sur a sbeislyd, sy’n debyg i daflod amrywiol India. Y rhan orau yw bod bwyd Thai yn eithaf hawdd i’w baratoi a gyda’r cynhwysion cywir, gallwch chi greu pryd Thai gartref!

Darllenwch hefyd: Coginio’r byd: 10 pryd gorau o wahanol fwydydd a fydd yn gwneud ichi deithio’r byd

Coginio’r Byd: 5 Ryseitiau Thai y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt

1. Salad Papaya Amrwd (Som Tam)

Mae salad papaia amrwd, a elwir hefyd yn Som Tam, yn bryd unigryw a geir mewn bwytai ac ar strydoedd Gwlad Thai. Mae’n defnyddio llysiau a chnau ffres o ffynonellau lleol ynghyd ag amrywiaeth o gynhwysion sur ac asidig. Mae salad papaia amrwd yn cynnig blasau llawn sbeislyd, o sbeislyd iawn i flasus sur.

Cliciwch yma am y rysáit Salad Papaya Raw llawn.

2. Cawl Tom Yum

Cawl Tom yum yw’r rysáit mwyaf adnabyddus yn y categori cawl Thai. Mae fel arfer yn cynnwys berdys, ond mae fersiwn llysieuol hefyd yn flasus iawn. Mae’n hawdd iawn ac yn gyflym i’w wneud ac mae hefyd wedi’i gyfoethogi â blasau aromatig sy’n ei gwneud yn bryd iach ond blasus.

Cliciwch yma am y rysáit llawn ar gyfer Cawl Tom Yum.

3. Cyw Iâr Thai Tro-Fry

Mae stribedi cyw iâr yn cael eu golchi mewn saws sawrus wedi’i wneud o tsilis coch, lemwn, siwgr, a saws soi ar gyfer y Stir Fry Cyw Iâr Thai hwn. Mae blas melys a thangy nodedig y tro-ffrio hwn yn ei wneud yn ffefryn gan y dorf.

Cliciwch yma am y Rysáit Tro-Fry Cyw Iâr Thai llawn.

f5oouoq8

4. Cyrri Thai

Mae’n debyg mai un o’r seigiau mwyaf poblogaidd o fewn bwyd Thai, mae’r rhan fwyaf o fwydwyr yn caru’r cyri priddlyd ac iach hwn! Gydag amrywiadau fel coch, gwyrdd a melyn, gallwch chi fwynhau cyri Thai sy’n gweddu i’ch blasbwyntiau.

Cliciwch yma am y rysáit cyri Thai llawn.

5. Reis wedi’i Ffrio Cyw Iâr Thai

Os ydych chi’n caru bwyta reis wedi’i ffrio, yna dylai’r Reis Ffrïo Cyw Iâr Thai hwn fod ar eich rhestr yn bendant. Wedi’i chwistrellu â chili coch ffres, sudd lemwn, garlleg, a phupur, mae’r pryd reis sbeislyd hwn yn gwneud cinio demtasiwn.

Cliciwch yma i weld y rysáit llawn ar gyfer Reis Cyw Iâr wedi’i Ffrio Thai.

rlrordc8

Rhowch gynnig ar y ryseitiau Thai blasus hyn y penwythnos hwn a rhowch wybod i ni sut yr oeddech chi’n eu hoffi yn yr adran sylwadau isod!

Leave a Comment

Your email address will not be published.