Penwythnos Arbennig: Nwdls di-lysiau fydd dim ots gennych gael eiliad; 5 rysáit y tu mewn

Mae’r cloc yn taro 6 bob nos, ond ar ddydd Gwener mae’n dod â theimlad o lawenydd. Er bod dydd Gwener bron ar ben, nid yw dydd Sadwrn a dydd Sul ymhell ar ôl! Mae’r penwythnos yn dod yn seibiant mawr ei angen i bob un ohonom. Tra bydd y dyddiau’n cael eu treulio’n ymlacio, mae’r nosweithiau ar gyfer ymgynnull gyda ffrindiau a theulu. P’un a oes gennych chi lein-yp llawn cyffro neu’n bwriadu lolfa yn eich pyjamas, mae angen rhywbeth i’w fwyta sy’n ymgorffori ysbryd y penwythnos, tra hefyd yn gyflym ac yn hawdd i’w wneud! A allwn ni awgrymu nwdls? O nwdls Schezwan tanllyd i gawl thukpa lleddfol, mae nwdls yn un o’n hoff brydau. Ychwanegwch ychydig o ddarnau o gyw iâr neu wyau wedi’u sgramblo i’r rysáit nwdls a byddwch yn ei gicio’n syth bin i lefel arall gyfan. Nwdls cyflym, swmpus a blasus heb fod yn llysiau yw’r union beth sydd ei angen arnoch chi’r penwythnos hwn! Dyma restr o nwdls di-lysiau blasus y gallwch eu gwneud y penwythnos hwn ac mae’n debyg bob penwythnos i ddod!

(Darllenwch hefyd: 5 rysáit nwdls llysiau i’w mwynhau’r penwythnos hwn)

Mae nwdls yn wych ar gyfer parti penwythnos.

5 Ryseitiau Penwythnos Arbennig Heb fod yn Llysiau:

1. Nwdls Cyw Iâr Hakka: (ein dewis gorau)

Mae Nwdls Cyw Iâr Hakka yn cael eu llwytho â llysiau fel winwns, pupurau cloch, moron, a mwy. Mae ychwanegu darnau cyw iâr at y rysáit yn syth yn ei gwneud hi’n fwy diddorol fyth. Mae’n siŵr o fodloni’ch holl chwantau penwythnos, ac mae’n gyflym ac yn hawdd. Cliciwch yma am y rysáit fanwl.

2. Nwdls Wy Hakka:

Ydych chi eisiau mwynhau blasau nwdls Hakka ond ddim yn teimlo fel cyw iâr? Peidiwch â phoeni; mwynhewch rysáit tebyg gyda daioni wyau. Mae gan nwdls wy Hakka broses goginio debyg, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwneud ychydig o fân newidiadau yma ac acw a rhoi wyau yn lle’r cyw iâr. Cliciwch yma i weld y rysáit.

3. Chowmein Cyw Iâr:

Y chowmein arddull stryd clasurol yr ydym i gyd wedi tyfu i fyny yn ei fwyta, mae’r rysáit yn llawer haws nag y gallech feddwl. Mae nwdls gwych yn cael eu taflu â chyw iâr wedi’i rwygo a’r holl gynfennau clasurol fel saws soi, seleri, finegr a saws poeth. Ffriwch dros wres uchel mewn wok i gael y gwead crensiog y mae’r nwdls hyn yn adnabyddus amdano. Cliciwch yma i weld y rysáit.

(Darllenwch hefyd: 7 O’r Ryseitiau Nwdls Indiaidd Gorau Arddull Stryd y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt)

nwdls cyw iâr wedi'i dro-ffrio

Mae yna lawer o fathau o nwdls nad ydynt yn llysiau.

4. Nwdls Gyda Chig Cymysg:

Rysáit hynod flasus sy’n llawn gwahanol fathau o gig, mae nwdls cig cymysg yn rysáit addas ar gyfer partïon neu pan fydd ffrindiau drosodd. Mae gwead gwahanol lysiau a chigoedd yn creu tamaid blasus a diddorol bob tro. Gallwch ddefnyddio cyw iâr, ham a berdys fel yr awgrymir yn y rysáit neu ei gyfnewid â chynhwysion o’ch dewis. Cliciwch yma i weld y rysáit.

5. Nwdls Cyw Iâr Menyn:

Mae dod â’r nwdls cyw iâr menyn hufennog a thanllyd at ei gilydd yn bendant yn un o’r ryseitiau penwythnos teilwng hynny y mae angen i chi roi cynnig arnynt o leiaf unwaith. Os yw’r enw yn eich cyfareddu, peidiwch â’i wneud! Mae’r rysáit yn haws na gwneud y cyri cyw iâr menyn a bydd yn barod mewn 30 munud. Cliciwch yma i weld y rysáit.

Dyna chi, 5 rysáit nwdls nad ydynt yn deilwng o’r penwythnos y dylech chi roi cynnig arnynt y penwythnos hwn yn bendant! Pa un ydych chi’n gyffrous i roi cynnig arni gyntaf? Gadewch inni wybod eich ffefrynnau yn y sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.