Pizza Ffrwythau – Hufen Briwsion

Gall y swydd hon gynnwys dolenni cyswllt. Darllenwch ein polisi datgelu.

Nid oes dim gwell pwdin y gallaf feddwl amdano na’r gwladgarol hwn pizza ffrwythau am y 4ydd o Orffennaf. Mae crwst cwci siwgr yn cael ei baru ag aeron ffres gyda thopin caws hufen i farw, ac mor bert hefyd!

Bob 4ydd o Orffennaf yn tyfu i fyny, roedden ni bob amser yn dod at ein gilydd gyda’r teulu ac yn cael yr amser gorau yn ystod y dydd, yn mynd i’r gorymdeithiau, yn chwarae gemau awyr agored, ac wrth gwrs yn bwyta’r holl fwydydd picnic anhygoel. Fy hoff ran oedd gweld pa bwdinau creadigol coch, gwyn, a glas gwladgarol 4ydd o Orffennaf y byddai fy modrybedd a chefndryd yn dod. Nid oedd byth yn fy syfrdanu pa mor greadigol oeddent bob amser a pha mor flasus oedd y pwdinau hefyd. Y Pizza Cwci Ffrwythau â Siwgr hwn yw fy fersiwn i o fersiwn roedd fy mam bob amser yn ei wneud. Rydych chi’n mynd i’w garu.

Dyma sut mae’n cael ei wneud (cyfarwyddiadau cam wrth gam)

cynhwysion ar gyfer pizza ffrwythau

Gwnewch y crwst cwci siwgr

 1. Yn gyntaf, gwneud toes pizza cwci siwgr erbyn corddi ynghyd y menyn ar dymheredd ystafell a’r siwgr. Ar ôl, cymysgedd yn y melynwy, darnau a halen. Cymysgedd yn hanner y blawd, yna cymysgedd yng ngweddill gweddill y blawd.
 2. Rholiwch Taenwch y toes i gylch 14 modfedd ar daflen pobi neu badell pizza. I bobi ar 350 gradd am 12 munud neu nes bod yr ymylon yn dechrau brownio (byddwch yn ofalus i beidio â gorgoginio!).
 3. Caniatáu fflagiwch pizza i oeri’n llwyr ar y cownter neu’r stof wrth baratoi’r topin.
camau i baratoi pizza ffrwythau

gwneud y dresin

 1. Nawr am y sylw: Hufen gyda’i gilydd y caws hufen ar dymheredd ystafell, y siwgr a’r darnau. Nawr, cymysgedd yn hanner y topin chwipio, yna yn dyner cymysgwch y topin chwipio sy’n weddill.
 2. Yn yr un modd lledaenu topio dros gramen wedi’i oeri’n llawn.

Ychwanegu’r ffrwythau

 1. Ychwanegu ffrwythau ffres mewn unrhyw ddyluniad rydych chi’n ei hoffi.
 2. Torri mewn tafelli a gweini.
pizza ffrwythau baner gydag aeron a sêr

Pam mae’r rysáit hwn yn gweithio

Ffrwythau ffres — Does dim ffordd o’i chwmpas hi – mae’r rysáit gwladgarol hon ar 4ydd o Orffennaf yn galw am ffrwythau ffres. Ni fyddai wedi’i rewi yr un peth a byddai’n troi’n hylif ac yn difetha’r hufen chwipio.

cwci siwgr — Yn syml, nid oes unrhyw beth sy’n gweithio’n well ar gyfer sylfaen pwdin coch, gwyn a glas na’r cwci siwgr hwn. Mae mor hawdd i’w wneud ac mor flasus fel y gallech fod eisiau dyblu’r cwcis siwgr a gwneud dau pizzas ffrwythau neu wneud cwcis ychwanegol er gwaethaf hynny!

Mor hawdd — Mae’r pwdin gwladgarol hwn mor hawdd i’w wneud. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw gwneud y cwci siwgr, ychwanegu’r hufen chwipio a rhoi ffrwythau ffres ar ei ben sut bynnag y dymunwch. Mae’n flasus, hyd yn oed os ydych chi’n rhoi ffrwythau ar ei ben, does dim rhaid i chi fod yn ffansi o gwbl!

sylw decadent — Mae’n siŵr y gallech chi ddefnyddio topin wedi’i chwipio ar gyfer y sylfaen ffrwythau, ond beth am gicio’r blas ychydig a’i wneud ychydig yn fwy trwchus fel bod y ffrwythau’n glynu’n well a bod y topin ychydig yn fwy trwchus? Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw caws hufen, siwgr, ychydig o ddarnau, a’r topin chwipio hefyd i wneud y pitsa ffrwythau mwyaf perffaith.

sleisen sengl o pizza ffrwythau fflag

awgrymiadau arbenigol

 • Ydych chi eisiau troi’r pizza ffrwythau hwn yn a pwdin gwladgarol? Dyma sut rydych chi’n ei steilio: taenwch hanner y topin dros y gramen wedi’i oeri. Defnyddiwch llus, mefus, a mafon i greu golwg baner yr UD.Pibiwch y rhew yn y bylchau rhwng streipiau coch. Ar gyfer y sêr, defnyddiais dorrwr cwci seren a rhywfaint o’r cymysgedd cwci siwgr, yna ei bobi ar wahân i weddill y toes.
 • Y pizza ffrwythau hwn cadw yn yr oergell hyd at 3 diwrnod.
 • Efallai y byddwch rhewi pizza cwci siwgr a’r topin ar wahân, ond peidiwch â rhewi’r ffrwythau oni bai eich bod yn bwriadu gwneud smwddi ag ef yn ddiweddarach. Mae’n well bwyta’r pizza o fewn 3 diwrnod o’i wneud a hepgor y rhewgell yn gyfan gwbl.
 • Os ydych chi eisiau gwneud y cwci siwgr toes pizza gynnarYn syml, rhowch yr holl gynhwysion at ei gilydd a rhowch y toes yn yr oergell am hyd at wythnos. Gadewch iddo ddadmer ar y cownter (rydych chi am iddo fod yn hyblyg ond heb fod yn rhy feddal) cyn ei rolio i mewn i gylch a’i bobi.
 • Gallwch hefyd droi’r pizza hwn yn a siâp hirsgwar ei siapio i mewn i fowld hirsgwar neu hanner hambwrdd pobi. Mae’n debycach i faner os mai dyna sut rydych chi am addurno’r pizza fflag ac mae ychydig yn haws ei dorri’n sgwariau a’i weini.
fforc yn torri sleisen o pizza ffrwythau

Ryseitiau i roi cynnig arnynt Nesaf

I gael mwy o bwdinau blasus ar gyfer gwyliau’r haf, edrychwch ar fy negeseuon poblogaidd ar Mefus wedi’u Trochi gan Siocled Gwyn, Cacen Bundt Firecracker, a Chwcis Blawd Ceirch Rhew.

os gwnewchd y rysáit hwn ar gyfer stêc gyda madarch a winwnsdewch yn ôl a gadewch i mi wybod beth yw eich barn gadael sylw Y graddio’r rysáit! A gwnewch yn siŵr eich bod chi’n tynnu llun ac yn e-bostio neu’n tagio fi ar gyfryngau cymdeithasol, rydw i wrth fy modd yn cysylltu â chi a gweld eich creadigaethau CDLC!

pwdin baner gwladgarol gyda ffrwythau a rhew

pizza ffrwythau

Nid oes dim gwell pwdin y gallaf feddwl amdano na’r gwladgarol hwn pizza ffrwythau am y 4ydd o Orffennaf. Mae crwst cwci siwgr yn cael ei baru ag aeron ffres gyda thopin caws hufen i farw, ac mor bert hefyd!

Amser paratoi: 25 munudau

Amser i goginio: 12 munudau

Amser oeri: pymtheg munudau

Cyfanswm amser: 52 munudau

Gwasanaethu: 10 dognau

Cyfarwyddiadau

crwst cwci siwgr

 • Hufenwch y menyn a’r siwgr. Cymysgwch y melynwy, darnau a halen. Cymysgwch hanner y blawd, yna gweddill y blawd.

 • Rholiwch y toes i gylch 14 modfedd ar daflen pobi neu badell pizza. Pobwch ar 350 gradd am 12 munud nes bod yr ymylon yn dechrau brownio (peidiwch â gorgoginio!). Gadewch i oeri’n llwyr wrth i chi baratoi’r topin.

Ychwanegiad

 • Curwch gaws hufen, siwgr a darnau. Cymysgwch yn hanner y topin chwipio, yna plygwch y topin chwipio sy’n weddill yn ysgafn.

 • Taenwch y topin yn gyfartal dros y gramen sydd wedi’i oeri’n llwyr. Ychwanegwch ffrwythau ffres mewn unrhyw ddyluniad rydych chi’n ei hoffi. Torrwch yn dafelli a’i weini.

graddau

Fersiwn Baner Gwladgarol: Taenwch hanner y topin yn unig dros y gramen wedi’i oeri. eichDefnyddiwch llus, mefus, a mafon i greu golwg baner yr UD.Pibiwch y rhew yn y bylchau rhwng streipiau coch. Ar gyfer y sêr, defnyddiais dorrwr cwci seren a rhywfaint o’r cymysgedd cwci siwgr, yna ei bobi ar wahân i weddill y toes.

Maeth

Calorïau: 353 kcal, carbohydradau: 58 gram, Protein: 6 gram, Braster: unarddeg gram, Braster dirlawn: 6 gram, Braster aml-annirlawn: 1 gram, Braster mono-annirlawn: 3 gram, Colesterol: 68 miligramau, Sodiwm: 174 miligramau, Potasiwm: 123 miligramau, Ffibr: 1 gram, Siwgr: 3. 4 gram, Fitamin A: 436 UI, calsiwm: 83 miligramau, Haearn: 1 miligramau

Leave a Comment

Your email address will not be published.