PlantX yn Lansio Gwasanaeth Dosbarthu Prydau Fegan ledled y wlad

Mae Americanwyr wedi dychwelyd i weithio gydag amserlenni prysurach nag erioed. Mae bwyta gartref wedi dod yn her, ond mae PlantX yma i helpu defnyddwyr Americanaidd i fwyta’n iachach gartref yn ystod yr wythnos. Mae’r manwerthwr fegan o Ganada newydd gyhoeddi y bydd yn ehangu platfform siopa ar-lein XMeals y cwmni i’r Unol Daleithiau gyfan. Cyn bo hir, bydd defnyddwyr Americanaidd yn gallu archebu prydau maethlon a baratowyd gan gogyddion yn cael eu danfon i’w stepen drws.

Mae XMeals (xmeals.com) yn cyflwyno detholiad rhyngweithiol a hawdd ei ddefnyddio o brydau iach a chynaliadwy i ddefnyddwyr ddewis ohonynt. Mae’r cwmni’n bwriadu defnyddio’r platfform i hybu ymwybyddiaeth brand a chynyddu hygyrchedd bwyta’n seiliedig ar blanhigion i Americanwyr ledled y wlad trwy ddarparu prydau wedi’u paratoi gan dîm o gogyddion gweithredol, hyfforddwyr a maethegwyr.

“Mae ein gwefan XMeals newydd yn gyfle gwerthfawr i adeiladu a dyfnhau ein perthynas â chwsmeriaid yn yr Unol Daleithiau ymhellach, yn ogystal â chyfrannu at les ein cymuned Americanaidd trwy hwyluso eu trosglwyddiad i arferion bwyta’n iachach,” meddai Lorne Rapkin , Prif Swyddog Gweithredol PlantX. . “Y tu hwnt i yrru teyrngarwch a boddhad cwsmeriaid, rydym yn hyderus y bydd y porth hwn yn ysgogi twf pellach a llwyddiant busnes yn yr Unol Daleithiau.”

Lansiodd PlantX wasanaeth dosbarthu XMeals ym mis Gorffennaf 2021 ar gyfer defnyddwyr Canada yn unig. Mae’r gwasanaeth dosbarthu prydau yn cynnig opsiynau prynu un-amser a gwasanaethau tanysgrifio, gan ddarparu cyflenwadau wythnosol neu fisol o dri phryd o leiaf i gwsmeriaid. Gall cwsmeriaid addasu eu harchebion gydag ategion. Trwy danysgrifio, mae cwsmeriaid hefyd yn cael mynediad at gynllun pryd llawn Amy Gensel, Dietegydd Cofrestredig PlantX, sydd ar gael ar gyfer rhaglenni tri neu bum niwrnod.

Mae PlantX yn dod â bwyd fegan i Americanwyr

Mae PlantX eisoes yn helpu defnyddwyr yr Unol Daleithiau i gael mynediad at fwyd iach, ecogyfeillgar trwy ei lwyfan ar-lein a’r sector manwerthu brics a morter cynyddol. Ar hyn o bryd, mae’r platfform groser ar-lein PlantX yn cynnig mwy na 10,000 o gynhyrchion sy’n seiliedig ar blanhigion. Yn ddiweddar, bu’r cwmni hefyd yn gweithio mewn partneriaeth ag Amazon Marketplace i ehangu ei gyrhaeddiad cwsmeriaid, gan alluogi mwy o gwsmeriaid nag erioed o’r blaen i brynu cynhyrchion bwyd sy’n seiliedig ar blanhigion.

Mae’r cwmni’n bwriadu adeiladu ei ymerodraeth fegan gyda chymorth buddsoddwyr a llysgenhadon, gan gynnwys y cogydd Matthew Kenney a’r pencampwr tennis Venus Williams. Ymunodd Kenney â PlantX i ehangu ei gysyniad New Deli ac yn y pen draw datblygu rhaglen fwyta arbenigol sydd eto i’w lansio.

Ar hyn o bryd mae PlantX yn gweithredu siopau ffisegol yng Ngogledd America o’r enw XMarket. Gall cwsmeriaid bori’r eiliau am gynhyrchion sy’n seiliedig ar blanhigion ym mhob categori bwyd safonol. Mae XMarket ar agor ar hyn o bryd yn Chicago, IL; Ottawa, yn; Toronto, ymlaen; Fenis, CA; a Squamish, CC. Mae’r cwmni’n bwriadu agor lleoliadau newydd yn y blynyddoedd i ddod.

Dosbarthiad fegan ar gynnydd

Roedd y llynedd yn flwyddyn arwyddocaol ar gyfer galwadau cyflenwi seiliedig ar beiriannau. Ym mis Rhagfyr, datgelodd Grubhub mai ei bryd bwyd a archebwyd fwyaf yn 2021 oedd y Byrgyrs Caws Amhosib, ac er nad oedd yn 100% yn fegan, yr opsiwn di-gig oedd yn y lle cyntaf ymhlith defnyddwyr. Mae PlantX yn ymuno â sawl gwasanaeth dosbarthu fegan arall, gan gynnwys Vejii, platfform dosbarthu ar-lein yn seiliedig ar blanhigion a gaffaelodd Vegan Essentials fis Ebrill diwethaf.

Ar gyfer Efrog Newydd, lansiodd yr enwog Eleven Madison Park wasanaeth dosbarthu prydau bwyd a ddaeth â bwyd gwych i’r bwrdd bwyta. Mae’r bwyty tair seren Michelin wedi llunio pecyn bwyd sy’n helpu cwsmeriaid i fwyta’n iachach trwy gydol yr wythnos gyda phrydau maethlon, parod i’w bwyta, wedi’u crefftio gan gogyddion.

Am fwy o ddigwyddiadau seiliedig ar blanhigion, ewch i erthyglau The Beet’s News.

31 Ryseitiau Blasus Seiliedig ar Blanhigion i’w Ailadrodd

Eisiau syniadau prydau ffres sy’n iach, yn seiliedig ar blanhigion, ac yn flasus? Mae’r cylchlythyr rhad ac am ddim hwn ar eich cyfer chi. Cofrestrwch i gael rysáit y dydd wedi’i ddosbarthu i’ch mewnflwch bob bore.

Leave a Comment

Your email address will not be published.