Plât yr Ardd: 4ydd o Orffennaf Ryseitiau i roi cynnig arnynt o Bob Cornel o America

Penblwydd hapus, America!

Mae America yn wirioneddol yn bot toddi o ddiwylliannau o’r corneli pellaf i’n craidd amrywiol. Mae gennym gynrychioliadau o fwyd o bron bob diwylliant yn ein tirwedd coginio. Mewn arddull Americanaidd go iawn, rydym wedi eu mabwysiadu fel rhan o’n rhai ni. I ddathlu’r 4ydd o Orffennaf, rhowch gynnig ar rai ohonyn nhw.

Llun trwy garedigrwydd Getty Images

Mae bwyd California bob amser wedi bod ar flaen y gad o ran cyfuno ryseitiau blasus â bwydydd iach; wedi’r cyfan, dyma fan geni tost afocado. Bydd y blas hwn hefyd yn gwneud y gorau o’n tomatos Jersey.

BRWSQUETTE AVOCADO

Gwasanaeth: 10

2 dorth baguette neu fara Eidalaidd neu Ffrengig, wedi’i dorri ar y bias yn dafelli 1/2 modfedd, wedi’u tostio

2 afocado, wedi’u plicio, eu tyllu a’u torri’n fras

1 lemwn, sudd yn unig

¼ cwpan olew olewydd gwyryfon ychwanegol

4 tomatos mawr, wedi’u craiddio a’u torri’n fân

2 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u briwio

½ nionyn melys (fel Vidalia)

1 criw bach o basil, wedi’i dorri’n fras

Halen

Pupur

Gwydredd balsamig i’w addurno

Mewn powlen fawr, cyfunwch yr holl gynhwysion ar gyfer y topin. Ychydig cyn ei weini, arllwyswch fara wedi’i dostio drosto. Diferu gyda gwydredd balsamig.

Llun trwy garedigrwydd Getty Images

Mae ein cornel de-ddwyreiniol yn cynnwys un o brydau mwyaf eiconig New Orleans: gumbo! Yn llawn blas, amlbwrpas (ychwanegwch fwy neu lai unrhyw brotein neu gombo), a phlesiwr torfol, pa ffordd well i ddweud helo wrth America.

GUMBO

Gwasanaeth: 10

1 cwpan olew canola

10 clun cyw iâr heb asgwrn heb groen

2 pwys o selsig andouille (neu chorizo, os nad yw ar gael), wedi’i dorri’n dafelli 1½ modfedd

1 cwpan blawd pob pwrpas

2 winwnsyn, wedi’u plicio a’u torri

2 pupur glas gwyrdd, tynnu asennau, torri

3 coesyn seleri, wedi’u tocio a’u torri

5 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u briwio

¼ llwy de o bowdr cayenne

2 chwart o broth cyw iâr

2 ddeilen llawryf

3 sbrigyn o deim ffres neu ½ llwy de o ddail teim sych

pupur du newydd ei falu

1 bunt berdys amrwd, wedi’u plicio a’u deveined (mawr neu jumbo sy’n gweithio orau) (dewisol)

¾ llwy de o bowdr calch (ar gael yn yr adran sbeis, mae brand Tony Chachere i’w gael yn gyffredin yn y rhan fwyaf o farchnadoedd)

Reis wedi’i goginio i’w weini (tua 1 cwpan y person)

1 criw o shibwns, wedi’u sleisio’n denau ar gyfer addurno

Saws poeth i’w weini (mae Crystal yn frand gwych)

Mewn popty mawr yn yr Iseldiroedd, cynheswch tua 2 lwy fwrdd o’r olew dros wres canolig. Cyw iâr brown mewn sypiau, tua 4 munud yr ochr, a’i dynnu i blât. Selsig brown mewn sypiau a’i dynnu i’r un badell. Ychwanegwch weddill yr olew i’r popty Iseldireg a’r blawd. Gyda llwy bren neu lwy arall sy’n gwrthsefyll gwres, cyfunwch. Gostyngwch y gwres i isel a daliwch i droi, bron yn barhaus fel nad yw’n llosgi. Parhewch i goginio nes ei fod yn frown dwfn, yn dywyllach na menyn cnau daear ond yn ysgafnach na siocled llaeth. Bydd gwneud y roux yn cymryd tua 1 awr, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn troi breichiau bob yn ail. Ychwanegwch y llysiau a’r garlleg. Trowch yn aml fel nad yw’r roux yn llosgi eto a bod y llysiau’n feddal, tua 8 munud. Ychwanegwch y cayenne a’i droi am 1 munud. Ychwanegwch y cawl, dail llawryf, teim, a phupur du. Ychwanegu cyw iâr a selsig. Coginiwch dros wres canolig-isel am 1 awr a hanner. Ychwanegwch y berdys a’i fudferwi am 20 munud ychwanegol. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegu powdr calch. Gweinwch ochr yn ochr â reis, sgalions a saws poeth.

Mae gan gornel dde-orllewinol ein gwlad wych fwyd wedi’i wreiddio mewn blasau Brodorol America a Mecsicanaidd. Dyma ddewis llysieuol gwych a fydd yn syfrdanu cigysyddion hyd yn oed yn eich dathliad ar 4 Gorffennaf.

CAISEN TAMALES LLYSBYSEBU

Gwasanaeth: 10

Ar gyfer y llenwad:

2 lwy fwrdd o olew canola

2 winwnsyn, wedi’u plicio a’u torri

1 ewin garlleg, wedi’i blicio a’i friwio

1 llwy de cwmin

½ llwy de o bowdr chili

2 glust o ŷd ffres, heb rawn

Un tun 14.5 owns o domatos a jalapeños (mae RO-TEL yn frand poblogaidd)

Un can 15 owns o ffa Ffrengig (pinto, du, aren, ac ati), wedi’u draenio a’u rinsio’n dda

1 cwpan caws Cheddar miniog

1 pupur jalapeno, wedi’i friwio

Ar gyfer y sylw:

½ cwpan blawd pob pwrpas

½ cwpan blawd corn wedi’i falu

½ llwy de o bowdr pobi

¼ llwy de o soda pobi

¼ llwy de o halen

1 wy mawr

½ cwpan hufen sur

2 llwy de o fenyn, wedi’i doddi a’i oeri

Cynheswch y popty i 375°F

Gwnewch y llenwad:

Mewn sgilet fawr, cynheswch yr olew dros wres canolig. Ychwanegwch y winwnsyn a’r garlleg. Ffriwch nes ei fod yn persawrus, tua 3 munud, gan droi’n aml. Ychwanegwch y cwmin a’r powdr chili. Trowch a ffriwch am 2 funud arall. Ychwanegwch yr ŷd, y tomatos a’r ffa. Coginiwch dros wres isel am 15 munud. Tynnwch oddi ar y gwres. Arllwyswch i mewn i sosban 6 cwpan. Top gyda chaws a jalapeño.

Gwnewch y brigiad:

Mewn powlen fawr, cyfunwch gynhwysion sych gyda chwisg. Ychwanegwch yr wy, hufen sur, a menyn wedi’i doddi. Llwy dros y llenwad.

Pobwch nes bod y llenwad yn frown euraidd a’r profion yn lân, tua 25 munud.

Llun trwy garedigrwydd Getty Images

Mae mwynhau’r diwrnod yn “La Cuarta” yn allweddol. Defnyddiwch yr hac hynod hawdd hwn i wneud pwdin i blesio pawb. Y peth gorau yw y gellir ei ymgynnull y noson o’r blaen.

CWPACAU HUFEN BOSTON

Gwasanaeth: 24

Ar gyfer y gacen:

1 bocs cymysgedd cacen felen

1 llwy fwrdd dyfyniad fanila

2-3 wy (yn dibynnu ar y rysáit cymysgedd)

Dwfr

Olew llysiau

chwistrell di-ffon

Ar gyfer y pwdin:

1 blwch fanila pwdin sydyn

1 cwpan llaeth cyflawn neu isel mewn braster

1 llwy de o fanila

Ar gyfer y cotio siocled:

½ hufen trwm

Un bag 11 owns o sglodion siocled

Cynheswch y popty i 350 ° F. Mewn powlen fawr, paratowch y cymysgedd cacennau yn ôl y cyfarwyddyd, ond ychwanegwch fanila hefyd.

Chwistrellwch ddau dun cacennau cwpan 12 neu 24-cwpan gyda chwistrell nonstick. Rhannwch y cytew cacennau rhwng y cwpanau yn gyfartal, gan ofalu peidio â llenwi mwy na ¾ o’r ffordd. Pobwch yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn, nes i brofwr cacennau brofi glendid. Oerwch yn llwyr a’i roi yn yr oergell 1 awr heb ei orchuddio.

Paratowch y pwdin trwy gyfuno’r holl gynhwysion mewn powlen fawr. Chwisgwch nes ei fod yn drwchus, tua 2-3 munud (meddyliwch am y breichiau serol y byddwch chi’n eu datblygu). Oerwch am 2 awr.

I lenwi’r cacennau cwpan, rhannwch nhw yn eu hanner (mae defnyddio cyllell pario miniog iawn yn gweithio’n dda). Taenwch bwdin trwchus ar yr hanner gwaelod. Amnewidiwch yr hanner uchaf a’i roi ar hambwrdd gweini. Oerwch tua 30 munud.

I wneud y topin, cynheswch yr hufen mewn powlen fawr sy’n ddiogel i ficrodon ar Uchel am 1 munud. Ychwanegwch y sglodion a’u troi nes eu bod wedi toddi. Ysgeintiwch (neu daenu) topiau’r cacennau cwpan. Oerwch eto yn yr oergell am 1 awr neu dros nos.

Leave a Comment

Your email address will not be published.