Pobi GYDA BEV: Prydau Cyflym a Rhad gyda Chig Eidion wedi’u malu | Adloniant

Mae siopa groser yn fwy heriol gyda phrisiau’n codi, yn enwedig wrth y cownter cig. Mae cig eidion wedi’i falu yn amlbwrpas a gallwch barhau i wneud pryd sy’n gweini chwech i wyth dogn gydag un pwys o gig eidion wedi’i falu. Rwy’n hoffi dewis cig eidion wedi’i falu o ansawdd da gydag o leiaf 85% braster a 15% braster. Rwyf wedi cynnwys cwpl o ryseitiau cyflym, hawdd, rhad a blasus sy’n dechrau gyda 1 pwys o gig eidion wedi’i falu.

Mae hwn yn gaserol cysur da sy’n defnyddio tatws a chig eidion wedi’i falu. Ar gyfer amrywiaeth, gallwch ddefnyddio cawliau hufen eraill fel madarch neu gaws cheddar. Rwy’n hoffi defnyddio ffa gwyrdd yn lle corn. Mae bwyd dros ben yn blasu’n dda y diwrnod wedyn.

Caserol Cig Eidion a Thatws

4 cwpan o datws wedi’u sleisio’n denau (tua 2 datws mawr)

1 pecyn (10 owns) corn wedi’i rewi

10 ¾ owns hufen cyddwys o gawl seleri, cryfder llawn

1 cwpan caws cheddar, wedi’i rannu

Persli ffres wedi’i dorri ar gyfer garnais, dewisol

Taflwch y tatws gyda menyn a halen; rhowch ar waelod ac ochrau dysgl pobi 13X9 wedi’i iro. Pobwch, heb ei orchuddio, ar 400 gradd am 20-30 munud neu nes bod tatws bron yn dendr. Yn y cyfamser, mewn sgilet fawr, coginio cig eidion dros wres canolig nes nad yw’n binc mwyach, draeniwch. Ysgeintiwch gig ac ŷd dros y tatws. Cyfuno cawl, llaeth, powdr garlleg, winwnsyn poeth, a 1/2 cwpan caws. Arllwyswch y cymysgedd cig drosto. Pobwch heb ei orchuddio ar 400 gradd am 20 munud neu nes bod llysiau’n feddal. Ysgeintiwch y caws sy’n weddill a phobwch 2 i 3 munud nes bod y caws wedi toddi. Addurnwch gyda phersli. 6 dogn

Mae gan y rysáit hwn gramen blawd corn. Mae’n ginio hawdd i wneud sy’n blasu fel taco ac yn edrych fel pizza dysgl ddwfn. Gallwch ddefnyddio padell 10×15 os ydych chi eisiau cramen deneuach.

Cig Dysgl Ddwfn a Pizza Taco Bean

1 pecyn (1/4 owns) burum cynnydd cyflym

2 gwpan o ddŵr cynnes (120 gradd i 130 gradd) wedi’i rannu

1 sachet o sesnin taco

2 gwpan o gaws Colby-Monterey Jack.

letys wedi’i dorri’n fân, tomatos wedi’u torri, sglodion tortilla wedi’u malu

olewydd aeddfed wedi’u sleisio, afocado wedi’u deisio, hufen sur neu salsa

Cynheswch y popty i 400 gradd. Cyfunwch 2½ cwpan o flawd, blawd corn, halen a burum. Mewn powlen arall, cyfunwch 1¼ cwpan o ddŵr cynnes a mêl. Ychwanegu cynhwysion sych yn raddol; curwch nes ei wlychu. Ychwanegwch ddigon o flawd sy’n weddill i ffurfio toes llyfn. Peidiwch â thylino Gorchuddiwch a gadewch i chi sefyll am 20 munud. Yn y cyfamser, mewn sgilet bach dros wres canolig; coginio a throi cig, torri cig, nes nad yw’n binc mwyach, draeniwch. Ychwanegwch sesnin taco a’r dŵr sy’n weddill. Coginiwch a chymysgwch nes ei fod wedi tewhau, tua 2 funud. Gwasgwch y toes i ffitio mewn padell pobi 13 x 9 modfedd wedi’i iro. Cyfuno saws ffa a taco; taenu dros y toes. Rhowch gymysgedd cig a chaws ar ben. Pobwch ar rac is nes bod y gramen yn frown euraidd a’r caws wedi toddi, 15 i 18 munud. Gadewch i sefyll 5 munud. Gweinwch gyda thopinau dewisol. 8 dogn

Leave a Comment

Your email address will not be published.