Pobi i’r Arddegau: Ryseitiau Hawdd i Ddechreuwyr, O Tim Tams Cartref i Brownis Cyflym | bwyd a diod Awstralia

Ers i mi fod yn blentyn, mae’r gegin wastad wedi bod yn apelio, ac mae pobi a choginio wedi chwarae rhan enfawr yn fy mywyd. Esgusodwch y pwn drwg, ond am ryw reswm, mae coginio yn cynnau fflam boeth y tu mewn i mi.

Dyma’r creadigrwydd o drawsnewid cynhwysion sylfaenol yn rhywbeth cyffrous. Dyma’r ffordd mae bwyd yn dod â phobl at ei gilydd. Dyna’r lliwiau. Dyna’r arogleuon. Mae coginio yn mynd â fi i realiti arall lle mae unrhyw beth yn bosibl ac rydw i’n fwy fy hun.

Cwcis sglodion siocled

Y cwci sglodion siocled clasurol. Ffotograffiaeth: Penguin Random House

Gall fy nghwcis sglodion siocled llofnod ddod yn llofnod i chi hefyd!

10 yn ôl

230g o fenyn heb halen, meddalu, diced
165g o siwgr brown, wedi’i bacio’n gadarn
110g o siwgr powdr
2 wy buarth
375g o flawd plaen
1 llwy fwrdd o flawd corn
1 llwy de o soda pobi
½ llwy de o halen môr mân
350g o sglodion siocled tywyll o ansawdd da (50-60% solidau coco)
1 llwy fwrdd o naddion halen môr, i orffen y cwcis (dewisol)

Cynheswch y popty i 200C. Leiniwch hambwrdd pobi gyda phapur memrwn.

Mewn powlen o gymysgydd stand wedi’i ffitio ag atodiad padl, cyfunwch y menyn, siwgr brown, a siwgr powdr a’i gymysgu am ddau funud neu nes ei fod yn ysgafn a blewog.

Defnyddiwch sbatwla silicon i grafu i lawr ochrau a gwaelod y bowlen. Ychwanegwch yr wyau a’u cymysgu ar gyflymder uchel nes bod y cymysgedd yn ysgafn a blewog (ac nad yw bellach yn edrych ar wahân). Ychwanegwch y blawd plaen, cornmeal, a soda pobi, a chymysgwch ar y cyflymder isaf nes bod yr holl flawd wedi’i ymgorffori. Ychwanegwch y sglodion siocled a chymysgwch ar y cyflymder isaf nes bod y sglodion siocled wedi’u hymgorffori’n gyfartal yn y cytew.

Defnyddiwch eich dwylo i gymysgu’r toes gyda’i gilydd, dylai nawr fod yn eithaf gludiog, i wneud yn siŵr bod y sglodion siocled wedi’u dosbarthu’n gyfartal. Rhannwch y toes yn gyfartal yn 10 pêl. Gwnewch yn siŵr ei gadw’n rhydd, oherwydd dylai’r cwcis fod yn ysgafn ac yn awyrog. Rhowch y cwcis ar ddalen pobi wedi’i leinio (peidiwch â phwyso i lawr), gan adael o leiaf 5cm rhwng pob cwci i’w wasgaru. Rhowch binsiad o halen môr ar ben pob cwci (dewisol) a’i bobi am 15 i 18 munud neu nes ei fod yn frown euraid.

Tynnwch o’r popty, oeri ar sosban 10 munud, yna trosglwyddo i rac weiren i orffen oeri. Mae’n well mwynhau’r cwcis hyn y diwrnod y byddwch chi’n eu pobi, ond gellir storio bwyd dros ben mewn cynhwysydd aerglos am hyd at ddau ddiwrnod.

mynd i brownies

Pan ddechreuais i bobi losin, roedd galw am y brownis yma ym mhob man es i. Maen nhw’n berffaith i’w gwneud os ydych chi’n rhedeg allan o amser, oherwydd maen nhw mor syml: taflwch bopeth mewn powlen a’i gymysgu, a 30 munud yn ddiweddarach bydd gennych chi’r brownis gooey siocled gorau.

Platiau bach o frownis ar fwrdd
“Archebwyd y brownis hyn ym mhobman yr es i” – Mae’r danteithion gooey, siocledi hyn yn gyflym ac yn hawdd. Ffotograffiaeth: Penguin Random House

12 yn ôl

4 wy buarth, tymheredd ystafell, ysgwyd
240g o fenyn heb halen, Wedi toddi
75g o bowdr coco, siffrwd
440g o siwgr powdr
150 g o flawd plaen, siffrwd
85g sglodion siocled tywyll (50-60% solidau coco)
siwgr powdwr, i wasanaethu (dewisol)

Cynheswch y popty i 180ºC a leiniwch hambwrdd pobi (18 x 25 cm neu debyg yn ddelfrydol) gyda phapur pobi.

Mewn powlen fawr, cracio’r wyau a’u curo nes eu bod yn welw a blewog. Ychwanegwch weddill y cynhwysion brownis, ac eithrio’r siwgr eisin, a chymysgwch â llwy bren nes ei fod wedi’i gyfuno. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n gorgymysgu’r cytew, oherwydd bydd hyn yn gwneud y brownis yn galed ac yn sych, ac rydyn ni eisiau’r gwrthwyneb!

Arllwyswch y cymysgedd brownis i’ch dalen pobi, defnyddiwch lwy i’w wasgaru’n gyfartal a gwasgwch i lawr ar y corneli i wneud yn siŵr bod y sosban gyfan wedi’i gorchuddio, yna pobwch am 30 i 35 munud neu nes bod y canol yn sigledig. (Gallwch wirio trwy wasgu fforc, neu’ch bys, yn ei erbyn.)

Tynnwch o’r popty a gadewch iddo oeri’n llwyr, yna llwchwch â siwgr eisin i’w weini os hoffech chi ychydig mwy o felyster.

Tim Tams cartref

Tim Tams cartref ar blât melyn
Fersiwn cartref o glasur Awstralia. Ffotograffiaeth: Penguin Random House

Hoff gwci pwy sydd ddim yn Tim Tam? Dyma fy marn i ar y clasur hwn.

12 yn ôl

ar gyfer y cwcis
230g o fenyn heb halen, tymheredd ystafell
150g o siwgr brown
110g o siwgr powdr
2 wy buarth, tymheredd ystafell
485g o flawd plaen
2 lwy fwrdd o flawd corn
2 lwy de o soda pobi
25g o bowdr coco

Ar gyfer yr hufen siocled
90g o fenyn heb halen, tymheredd ystafell
250g o siwgr eisin, siffrwd
30g o bowdr coco, siffrwd
1 llwy fwrdd o bowdr llaeth brag
80ml o laeth cyflawn

Ar gyfer y cotio siocled
200g o siocled tywyll (50-60% solidau coco)
1 llwy fwrdd o olew cnau coco

Mewn powlen o gymysgydd stand wedi’i ffitio ag atodiad padl, hufenwch y menyn, siwgr brown, a siwgr powdr am dri munud, yna ychwanegwch yr wyau a chymysgwch am bum munud arall nes bod y cymysgedd yn llyfn, yn welw ac yn blewog. Ychwanegwch y blawd plaen, blawd corn, soda pobi, a powdr coco, a chymysgwch nes eu bod wedi’u cyfuno.

Gwasgwch y toes i ddisg (bydd hyn yn ei gwneud hi’n haws i’w gyflwyno’n ddiweddarach), lapio mewn tywel cegin a’i roi yn yr oergell am o leiaf awr neu’n ddelfrydol dros nos.

Cynheswch y popty i 180C. Leiniwch hambwrdd pobi gyda phapur memrwn.

Rhowch y toes rhwng dwy ddalen o bapur pobi a’i rolio allan ar ddalen 5mm o drwch. Tynnwch y papur a thorrwch y toes yn bedwar petryal 8cm a’u gosod ar eich hambwrdd pobi. Pobwch am 10 i 12 munud, yna trosglwyddwch i rac weiren a gadewch i’r cwcis oeri’n llwyr.

I wneud yr hufen menyn siocled, hufenwch y menyn mewn powlen o gymysgydd stand wedi’i ffitio ag atodiad padl am ddau funud neu nes ei fod yn llyfn. Ychwanegwch y siwgr eisin, y powdwr coco a’r powdr llaeth brag a’i gymysgu ar gyflymder canolig am dri munud neu nes ei fod yn ysgafn a blewog.

Gyda’r cymysgydd yn rhedeg ar gyflymder isel, arllwyswch y llaeth i mewn yn araf a pharhau i gymysgu am ddau funud neu nes bod y cymysgedd wedi’i gyfuno’n dda, gan grafu’r ochrau i lawr yn ôl yr angen. Trosglwyddwch y cymysgedd i fag crwst wedi’i ffitio â ffroenell 1 cm.

Gwnaed gan Morgan clawr llyfr coginio
Mae Hipworth’s Made by Morgan: 60 Epic Recipes ar gael nawr trwy Penguin

I wneud y gorchudd siocled, cyfunwch y siocled a’r olew cnau coco mewn powlen dros foeler dwbl a’i droi’n barhaus nes bod gennych gymysgedd llyfn. (Fel arall, gallwch chi doddi’r cymysgedd yn y microdon, gan ei droi mewn cyfnodau o 30 eiliad, nes ei fod yn llyfn.)

I ymgynnull, rhowch y llenwad hufen menyn ar un cwci a rhowch gwci arall ar ei ben i greu “brechdan.” Ar rac weiren, arllwyswch y gorchudd siocled dros y top a’r ochrau a’i roi o’r neilltu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.