Poeni am brinder sriracha “digynsail”? Mae bron yn rhy hawdd gwneud un eich hun.

Mae Sriracha yn fwy na dim ond cyfwyd. Mae Sriracha yn un o’r bwydydd hynny, fel siocled, cig moch, neu afocados, y mae pobl yn syrthio mor ddwfn mewn cariad ag ef fel ei fod yn dod yn rhan o’u hunaniaeth.

Nid ydych chi’n cario sriracha gyda chi ar eich cadwyn allweddi yn unig. Peidiwch â’i chwistrellu ar eich hoff fwydydd yn unig. Yn hytrach, rydych chi’n gwisgo i fyny fel sriracha ar gyfer Calan Gaeaf ac yn gwrando ar bodlediadau cyfan amdano.

Pan ddatgelodd Huy Fong Foods, y brand California y tu ôl i sriracha anwylaf, ceiliog America, “brinder digynsail” yn ddiweddar, nid oedd y newyddion yn anghyfleus yn unig. Roedd yn teimlo’n bersonol.

CYSYLLTIEDIG: Mae Bron yn Rhy Hawdd Gwneud Modrwyau Nionyn Ffres, Poeth wedi’u Ffrio

Gyda’r gwneuthurwr yn nodi “sawl digwyddiad troellog, gan gynnwys methiant annisgwyl cnwd chili’r gwanwyn” yng ngogledd Mecsico, mae’n ymddangos bod sriracha yn ddioddefwr arall o newid yn yr hinsawdd. Adroddodd defnyddwyr eu bod wedi gweld prynu panig ar gyfryngau cymdeithasol, gyda pherchnogion bwytai yn dweud wrth NPR fod prisiau fesul achos bron wedi dyblu yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Yn lle stocio ar gyfer yr apocalypse sriracha sydd ar ddod, beth am wneud un eich hun nes i’r sychder gilio? Mae’n debyg bod gennych chi’r rhan fwyaf o’r cynhwysion wrth law yn barod.

Pan glywais am y prinder sriracha, fe wnes i dynnu allan ar unwaith o America’s Test Kitchen’s “DIY Cookbook: Can You, Cure It, Blend It, Make It”? Rhai dyddiau, mae’n rhaid i mi gloddio i mewn dim ond i ennyn brwdfrydedd dros mac a chaws parod. Dyddiau eraill, dwi’n meddwl, “Ie, hoffwn i wneud prosciutto hwyaden.” Dyma’r llyfr coginio ar gyfer hynny. Er bod llawer o’r ryseitiau’n gofyn am fwy o ymrwymiad nag ennill fy Ph.D., nid oes angen llawer mwy na phrosesydd bwyd ac ychydig funudau o waith gweithredol ar sawl un arall.

CYSYLLTIEDIG: Pryd i Daflu Sriracha A Beth i’w Wneud Gyda Tahini: Mae “Saucy” yn Ateb Eich Cwestiynau Am sesnin Tanllyd

Mae rysáit sriracha Test Kitchen yn creu prydferth, anhygoel sbeislydsaws sbeislyd melys. Er nad yw’n glon o’r clasur Huy Fong, mae’n ddehongliad diddorol ohoni. Os mai chi yw’r math o berson sy’n gollwng mêl poeth ar eich pizza, byddwch wrth eich bodd â hyn.

Rwyf wedi torri’r swm yn ei hanner, ond os ydych chi’n ddefnyddiwr sriracha potel-yr-wythnos, rwy’n argymell dyblu’r rysáit. Doeddwn i ddim yn gallu dod o hyd i unrhyw jalapeños coch felly edrychais am pupurau Fresno yn lle hynny. (Mae coed ynn yn gwneud pupur da iawn; peidiwch â chysgu arnyn nhw.) Defnyddiais finegr brag hefyd yn lle finegr gwyn, nad yw’n ddilys ond hefyd yr hyn oedd gennyf yn fy pantri.

Gyda swp ffres wrth law, cefais fy hun yn drensio’r saws hwn yn fy salad amser cinio, yna’n lefelu fy llithryddion yn y swper. Yn y bôn, mae’r rysáit hwn yn ymwneud ag unrhyw beth ond cacen. Byddaf bob amser yn deyrngar i Huy Fong, ond gall y pethau hyn eistedd yn falch wrth eu hymyl ar eich silff.

***

Rysáit: Sriracha Sbeislyd
Wedi’i ysbrydoli gan America’s Test Kitchen “Llyfr Coginio DIY: Can It, Cure It, Chorn It, Brew It”

Amser i goginio

30 munudau, ynghyd ag oeri

Cynhwysion

 • Chile Fresno 3/4 pwys, coesyn a thocio, cadw hadau
 • 6 ewin garlleg, wedi’u plicio
 • 1/2 cwpan o ddŵr
 • 6 llwy fwrdd finegr brag
 • 1/2 cwpan siwgr gwyn
 • 1/2 llwy fwrdd o halen môr

Cyfeiriadau

 1. Rhowch chiles, garlleg, dŵr, finegr brag, a hadau pupur neilltuedig (i’r lefel gwres a ddymunir) mewn cymysgydd neu brosesydd bwyd. Cymysgwch nes yn llyfn.
 2. Trosglwyddwch y gymysgedd i sosban ganolig, yna ychwanegwch y siwgr a halen y môr.
 3. Dewch â’r cymysgedd i ferwi dros wres uchel, yna ei leihau i fudferwi, gan ei droi’n achlysurol a sgimio ewyn gludiog, nes bod y saws yn tewhau ac yn lleihau i 1 cwpan, tua 15 munud.
 4. Tynnwch oddi ar y gwres a gadewch iddo oeri am 5 munud.
 5. Dychwelwch y cymysgedd i’ch cymysgydd neu brosesydd bwyd a’i gymysgu eto nes ei fod yn llyfn. Gadewch i oeri i dymheredd ystafell.
 6. Arllwyswch y cymysgedd i jar neu botel gwasgu a’i roi yn yr oergell am o leiaf 1 diwrnod. Storiwch yn yr oergell a mwynhewch am hyd at 3 wythnos.

nodiadau cogydd

Rwy’n argymell dechrau gyda thua 1/2 llwy fwrdd o hadau pupur cloch.

Am saws llai melys, lleihewch faint o siwgr i 3 neu 4 llwy fwrdd.


Eisiau mwy o ysgrifennu gwych a ryseitiau bwyd? Tanysgrifiwch i “The Bite”, cylchlythyr Salon Food.


Mwy o’n hoff melysion:

Mae Salon Food yn ysgrifennu am bethau rydyn ni’n meddwl y byddwch chi’n eu hoffi. Mae gan Salon bartneriaethau cyswllt, felly efallai y byddwn yn cael cyfran o’r refeniw o’ch pryniant.

Leave a Comment

Your email address will not be published.