Prydau Teuluol Sy’n Gwneud Nosweithiau Wythnosol Prysur yn Awel

CENHADAETH, KS / ACCESSWIRE / Mehefin 27, 2022 / (Nodweddion Teuluol) Ar ôl diwrnod hir yn y dosbarth neu yn y swyddfa, mae’n anodd curo dod â’r teulu at ei gilydd dros bryd o fwyd cartref. Fodd bynnag, pan fydd nosweithiau’n brysur gyda thasgau a gweithgareddau, efallai na fydd llawer o amser ar ôl ar gyfer seigiau cymhleth.

Tarwch yr amseroedd hynny gyda bwydlen o ryseitiau blasus sy’n cymryd 30 munud neu lai fel y gallwch chi ganolbwyntio ar ddathlu cyflawniadau’r dydd gydag anwyliaid. Mae’r syniadau syml ond blasus hyn gan Milk Means More yn gofyn am gyfarwyddiadau cyfyngedig, llai o offer, a rhestrau byrrach o gynhwysion wedi’u hysgogi gan ffefrynnau llaeth sy’n darparu’r maetholion sydd eu hangen i danio’r teulu cyfan.

Mae Golwythion Porc mewn Saws Peppercorn Mwstard Hufennog yn cynnwys blas cyfoethog ond cytbwys o fwstard a grawn pupur du wedi’i falu fel ffordd hawdd o sesno golwythion porc. Pan fydd noson pasta yn mynd o gwmpas, mae Pasta gyda Saws Iogwrt yn darparu ateb cyflym a hufennog o’r Dwyrain Canol.

Mae’r rysáit Cyw Iâr hwn â Saws Tomato Hufennog wedi’i Sychu yn yr Haul yn cael ei flas dwys o saws wedi’i wneud â thomatos heulsych ac wedi’i gyfoethogi â hanner a hanner blasus. I gael tro blasus ar Taco Tuesday, gallwch chi chwarae “curo’r cloc” gyda chyw iâr rotisserie a zucchini tostadas trwy dostio tortillas corn o dan y brwyliaid, yna eu topio â iogwrt sbeislyd, cyw iâr wedi’i sesno â chwmin, llysiau, a chaws wedi’i dorri’n fân.

Trowch eich nosweithiau prysur yn ystod yr wythnos yn ddathliad gyda mwy o syniadau ryseitiau cyflym a hawdd yn MilkMeansMore.org.

Golwythion Porc mewn Saws Mwstard Hufennog a Phupur-corn

Rysáit trwy garedigrwydd Marcia Stanley, MS, RDN, Dietegydd Coginio, ar ran Milk Means More

Cyfanswm amser: 20 munud

Gwasanaeth: 4

3/4 cwpan 2% o laeth anwedd

3 llwy fwrdd mwstard brown sbeislyd neu fwstard Dijon

3/4 llwy de o grawn pupur du wedi’i falu’n fras

1/2 llwy de o flawd pob pwrpas

4 golwyth lwyn porc heb asgwrn (1 1/4 pwys), wedi’i dorri’n 3/4 modfedd o drwch

1/4 llwy de o halen

1 llwy fwrdd o olew llysiau

1 llwy de o friwgig garlleg

1/4 cwpan cawl cyw iâr sodiwm isel

nwdls neu reis wedi’u coginio (dewisol)

persli ffres wedi’i dorri (dewisol)

Mewn powlen, chwisgwch y llaeth, mwstard, corn pupur a blawd gyda’i gilydd. Gosod o’r neilltu.

Pat golwythion porc yn sychu gyda thywelion papur. Chwistrellwch ddwy ochr y golwythion â halen.

Mewn sgilet nonstick mawr, cynheswch olew dros wres canolig-uchel. Coginiwch golwythion porc am 3 i 4 munud neu nes eu bod yn frown euraid. Trowch a choginiwch am 3 i 4 munud, neu hyd nes y bydd y thermomedr wedi’i fewnosod yn y rhan fwyaf trwchus o’r golwythion yn darllen 145 F. Trosglwyddwch y golwythion i’r platiau gweini. Gorchuddiwch yn rhydd gyda ffoil alwminiwm i gadw’n gynnes.

Ychwanegwch y garlleg i’r sudd yn y badell. Coginiwch 15 eiliad. Ychwanegwch y cawl. Coginiwch, gan droi’n gyson, nes bod y rhan fwyaf o’r hylif wedi anweddu. Ychwanegwch y cymysgedd llaeth ac unrhyw suddion cronedig o’r porc wedi’i goginio. Coginiwch a’i droi nes ei fod yn berwi. Tynnwch oddi ar y gwres ar unwaith ac arllwyswch y saws dros y golwythion.

Gweinwch gyda nwdls neu reis, os dymunir. Addurnwch â phersli, os dymunir.

Swyddogaethau Teuluol, Dydd Llun 27 Mehefin, 2022, Delwedd Datganiad i'r Wasg

Pasta gyda Saws Iogwrt

Rysáit trwy garedigrwydd Enas Malik, RDN, ar ran Milk Means More

Amser paratoi: 10 munud

Amser coginio: 20 munud

Gwasanaeth: 4

Dŵr gyda halen

8 owns o basta gwallt angel

1 llwy fwrdd o olew llysiau, wedi’i rannu

1 winwnsyn gwyn bach, wedi’i dorri

8 owns o gig eidion neu gig oen wedi’i falu

1 llwy de o halen

1/2 llwy de o bupur du wedi’i falu

1 cwpan iogwrt plaen

1/4 llwy de o bupur gwyn wedi’i falu

1/4 llwy de cwmin

1/4 llwy de o bowdr garlleg

3 ewin garlleg, briwgig

1 llwy fwrdd mintys ffres neu 1 llwy de mintys sych

Mewn sosban ganolig, dewch â’r dŵr hallt i ferwi. Ychwanegwch basta a choginiwch yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Hidlwch y pasta, gan gadw tua 1/2 cwpan o ddŵr.

Mewn sgilet canolig dros wres canolig, cynheswch 1/2 llwy fwrdd o olew llysiau. Ychwanegwch y winwnsyn wedi’i dorri. Coginiwch nes ei fod yn dryloyw ac yn aromatig, 2-3 munud. Ychwanegu cig eidion wedi’i falu a’i sesno â halen a phupur du. Coginiwch nes bod cig wedi brownio, 8 i 10 munud. Draeniwch y braster. Trosglwyddwch gig wedi’i goginio i bowlen a’i roi o’r neilltu.

Mewn sosban fach dros wres canolig, coginiwch iogwrt, pupur gwyn, cwmin a phowdr garlleg nes bod y cymysgedd yn mudferwi’n ysgafn ac yn tewhau. Tynnwch y sgilet o’r gwres. Ychwanegwch ddŵr pasta i gyrraedd y cysondeb a ddymunir.

Yn yr un sgilet a ddefnyddir i goginio’r cig dros wres canolig, ychwanegwch weddill yr olew llysiau a ffriwch y garlleg nes ei fod yn frown euraid. Ychwanegu mintys. Tynnwch o’r gwres a’i arllwys dros y cymysgedd iogwrt.

Cymysgwch pasta, cig a saws iogwrt; mynychu.

Swyddogaethau Teuluol, Dydd Llun 27 Mehefin, 2022, Delwedd Datganiad i'r Wasg

Cyw iâr gyda Saws Tomato Hufennog wedi’i Sychu yn yr Haul

Rysáit trwy garedigrwydd Marcia Stanley, MS, RDN, Dietegydd Coginio, ar ran Milk Means More

Cyfanswm amser: 20 munud

Gwasanaeth: 4

3/4 cwpan hanner a hanner

1/2 llwy de o flawd pob pwrpas

1 1/4 pwys o gytledi brest cyw iâr heb asgwrn (tua 3/4 modfedd o drwch)

1/4 llwy de o halen

1/4 llwy de o bupur

1 llwy fwrdd o olew o jar tomato sych

1/2 cwpan tomatos wedi’u sychu yn yr haul mewn olew, wedi’u draenio

1/3 cwpan winwnsyn wedi’i dorri’n fân

1/3 cwpan cawl cyw iâr llai o sodiwm

1 llwy fwrdd o gaws Parmesan-Reggiano wedi’i gratio

Mewn powlen, cymysgwch yr hanner a’r hanner a’r blawd. Gosod o’r neilltu.

Pat darnau cyw iâr yn sychu gyda thywelion papur. Os oes angen, torrwch yn bedwar darn maint gweini. Ysgeintiwch ddwy ochr y cyw iâr gyda halen a phupur.

Mewn sgilet fawr nonstick dros wres canolig, cynheswch yr olew tomato wedi’i sychu yn yr haul. Coginiwch ddarnau cyw iâr am 3 i 4 munud neu nes eu bod yn frown euraid. Trowch y cyw iâr. Coginiwch 3 i 4 munud, neu hyd nes bod y thermomedr wedi’i fewnosod yn y rhan fwyaf trwchus o gyw iâr yn darllen 165 F. Trosglwyddwch i’r plat gweini. Gorchuddiwch yn rhydd gyda ffoil alwminiwm i gadw’n gynnes.

Ychwanegwch y tomatos a’r winwns wedi’u sychu yn yr haul at y braster yn y sgilet. Coginiwch 1-2 funud, neu nes bod winwnsyn yn feddal. Ychwanegwch y cawl. Coginiwch, gan droi’n gyson, nes bod y rhan fwyaf o’r hylif wedi anweddu. Ychwanegwch y cymysgedd hufen ac unrhyw suddion cronedig o’r cyw iâr wedi’i goginio. Coginiwch a chymysgwch nes ei fod yn mudferwi ac yn tewhau ychydig. Tynnwch oddi ar y gwres. Ychwanegwch y caws Parmesan-Reggiano.

I weini, arllwyswch y saws dros gyw iâr.

Swyddogaethau Teuluol, Dydd Llun 27 Mehefin, 2022, Delwedd Datganiad i'r Wasg

Tostadas Cyw Iâr wedi’i Grilio a Zucchini

Rysáit trwy garedigrwydd Marcia Stanley, MS, RDN, Dietegydd Coginio, ar ran Milk Means More

Cyfanswm amser: 25 munud

Gwasanaeth: 4

Tortillas corn maint taco 12 stryd

olew chwistrellu nonstick

1/2 cwpan iogwrt Groeg plaen (2% neu 5%)

3 llwy de o sudd lemwn, wedi’i rannu

1/4 llwy de o bowdr garlleg

1 1/2 cwpan brest cyw iâr rotisserie wedi’i rwygo neu wedi’i dorri’n fân

1/2 cwpan tomato wedi’i hadu a’i dorri

1/2 cwpan zucchini wedi’i dorri

2 llwy de o olew olewydd

1/2 llwy de cwmin mâl

1/8 llwy de o bupur cayenne wedi’i falu

1 cwpan (4 owns) caws Monterey Jack wedi’i rwygo

Cynhesu popty ar gyfer rhostio.

Leiniwch daflen pobi fawr neu badell pobi 18-wrth-13-by-1-modfedd gyda ffoil alwminiwm. Trefnwch tortillas mewn un haen mewn sgilet. Chwistrellwch tortillas yn ysgafn gyda chwistrell coginio nonstick. Griliwch tua 5 modfedd o’r gwres am 4 i 6 munud, neu nes dechrau brownio ar un ochr. Tynnwch o’r gril. Trowch y tortillas drosodd yn ofalus.

Mewn powlen ganolig, cymysgwch iogwrt, 1 llwy de o sudd lemwn, a phowdr garlleg. Gosod o’r neilltu. Mewn powlen arall, cymysgwch gyw iâr, tomato, zucchini, sudd leim sy’n weddill, olew olewydd, cwmin, a phupur cayenne.

Taenwch y cymysgedd iogwrt dros ochrau brown tortillas. Top gyda chymysgedd cyw iâr. Ysgeintiwch â chaws. Griliwch tua 5 modfedd o’r gwres am 2-3 munud, neu nes bod y poeth a’r caws wedi toddi. Gweinwch ar unwaith.

Llun trwy garedigrwydd Jenny Struik o “Jenny with the Good Eats” (Pasta gyda Saws Iogwrt)

michael french
[email protected]
1-888-824-3337
editors.family features.com

Ynghylch Syndicet Golygyddol Nodweddion Teulu

Yn ffynhonnell flaenllaw o fwyd o ansawdd uchel, ffordd o fyw, a chynnwys cartref a gardd, mae Family Features yn rhoi awgrymiadau i ddarllenwyr, siopau tecawê, gwybodaeth, ryseitiau, fideos, ffeithluniau ac yn fwy perthnasol yn ôl pwnc a thymor. Dewch o hyd i erthyglau a gwybodaeth ychwanegol yn

Coginio.net

Y

eLivingToday.com

FONT: swyddogaethau teuluol

Gweler y fersiwn ffynhonnell yn accesswire.com:
https://www.accesswire.com/706639/Family-Meals-that-Make-Busy-Weeknights-a-Breeze

Leave a Comment

Your email address will not be published.