Pum Bwyd Wy Hawdd y Dylech Drio

Bwydydd Wyau Mae’n Rhaid i Chi Drio (Llun trwy garedigrwydd)

Wyau yw rhai o’r ychwanegiadau mwyaf amlbwrpas o ran gwahanol brydau. Byddwch yn dod o hyd iddynt ar y rhestr pan fyddwch am wneud cacennau, brechdanau, ac ysgwyd protein; mae’r rhestr yn ddiddiwedd.

Yn llythrennol mae dros 20 o wahanol brydau wyau y gallwch chi eu gwneud yn hawdd yng nghysur eich cartref eich hun. A’r rhan orau yw bod y ryseitiau’n hynod hawdd i’w gwneud, gall plentyn pum mlwydd oed eu meistroli.

I roi ychydig o ysbrydoliaeth i chi, dyma rai syniadau gwerth rhoi cynnig arnynt yn fuan:

Combo Wyau a Ffris (Llun trwy garedigrwydd)

Mae’r ddeuawd hon yn boblogaidd iawn yma yn Kenya.

Ar gyfer y pryd hwn, yn gyntaf byddwch yn paratoi rhai sglodion a’u rhoi o’r neilltu. Ar blât, cracio un neu ddau o wyau, ychwanegu ychydig o halen, pupur du a powdr cyri yna cymysgu’n dda. Nesaf, mae angen i chi ffrio rhai winwns mewn padell, a phan fyddant wedi’u gwneud, ychwanegwch yr wyau a gadewch iddynt goginio nes eu bod tua 80 y cant wedi’u coginio ac yn dal yn llaith.

Yn olaf, taflwch y sglodion nes ei fod wedi’i orffen a’i weini.

Unwaith y byddwch chi’n cael y pethau sylfaenol i lawr, gallwch chi ychwanegu eich cynhwysion diddorol eich hun fel garlleg ac unrhyw sbeisys eraill sy’n cyd-fynd yn dda â’r cyfuniad hwn.

wyau scotch (Llun trwy garedigrwydd)

Unwaith y byddwch wedi coginio’r wyau, mae’n debyg y cewch eich temtio i’w gwneud yn hoff fyrbryd bob tro.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw berwi ychydig o wyau nes eu bod wedi gorffen, a thra byddwch chi wrthi, arllwyswch friwsion bara i un bowlen ac wy wedi’i guro i mewn i un arall. Yn y bowlen gyda’r wy, cymysgwch ychydig o halen a phupur du.

Unwaith y bydd yr wyau wedi’u berwi’n dda, gadewch iddynt oeri yn gyntaf cyn tynnu’r plisgyn yn ofalus, yna cynheswch badell ffrio gydag ychydig o olew. Nesaf, trochwch yr wyau wedi’u coginio i mewn i’r cymysgedd wyau a’u gorchuddio â briwsion bara, un ar y tro.

Ffriwch fesul tipyn nes bod y gorchudd wedi troi’n euraidd ac wedi gorffen.

wy cyri (Llun trwy garedigrwydd)

Os ydych chi wedi blino gwneud yr un prydau bob dydd a’ch bod yn chwilio am rywbeth gwahanol, dyma’ch rysáit.

Byddwch yn dechrau trwy ferwi rhai wyau nes eu bod wedi gorffen. Unwaith y byddant yn barod, gadewch iddynt oeri, tynnwch y croen a’u torri yn eu hanner.

Nesaf, ffriwch winwnsyn wedi’u torri a garlleg nes eu bod wedi’u gwneud, yna ychwanegwch y tomatos wedi’u torri a’r past tomato fel y byddech chi fel arfer yn ei wneud at unrhyw bryd arall. Wrth iddynt goginio, ysgeintiwch ychydig o halen, powdr cyri, powdr tyrmerig, garam masala, a phinsiad o cardamom os ydych am ychwanegu blas mwy unigryw.

Caniatewch amser i’r tomatos feddalu ac i’r sbeisys goginio, gan ychwanegu ychydig o ddŵr mewn darnau bach nes i chi gael saws trwchus.

Pan fydd bron wedi’i wneud, ychwanegwch y tafelli wyau a gadewch i’r cyri fudferwi am ychydig funudau, yna gweinwch gyda rhywfaint o reis.

tost Ffrengig sinamon (Llun trwy garedigrwydd)

Mae’r rysáit hwn yn rhoi tro diddorol ar y tost Ffrengig arferol gyda blas ysgafn, melys.

Mewn powlen lydan, fflat, craciwch ddau wy, yna chwisgwch nhw gyda’i gilydd a chymysgwch ychydig o laeth (dewisol), pinsied o halen, llwy de o siwgr, ychydig o sinamon mâl, a detholiad fanila.

Cymysgwch nhw’n dda, paratowch eich padell gydag ychydig o olew neu fenyn ac unwaith y bydd hi’n boeth, trochwch y bara yn y cymysgedd wy a’i ffrio ar y ddwy ochr nes ei fod wedi’i wneud. Gweinwch gyda diferyn o saws siocled, aeron, neu hufen chwipio.

frittata madarch (Llun trwy garedigrwydd)

Yr allwedd i wneud hyn yn dod at ei gilydd yn hyfryd mewn sgilet nonstick.

Mewn powlen, chwisgwch wyau wedi’u curo gyda phinsiad o halen, pupur du, a chaws cheddar wedi’i gratio.

Nesaf, ffriwch rai winwnsyn gwyn wedi’u sleisio (heb eu torri) a’r garlleg yn y sosban a, phan fydd yn barod, ychwanegwch rai madarch wedi’u sleisio. Unwaith y bydd y madarch yn feddal, arllwyswch y gymysgedd wyau i mewn ac yna ei wasgaru’n gyfartal.

Os dymunir, rhowch ychydig o dafelli tomato ar ei ben ac ysgeintiwch haenen arall o gaws cyn gorchuddio â chaead nes bod popeth wedi coginio dros wres isel.

Leave a Comment

Your email address will not be published.