Pum Rysáit Allium Gwanwyn i’w Gwneud Cyn Mae’n Rhy Hwyr

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Pum Rysáit Allium Gwanwyn i'w Gwneud Cyn Mae'n Rhy Hwyr

Llun: Sam Palazzi

Mae cymaint o brydau anhygoel yn dechrau gyda nionyn. Maent yn stwffwl absoliwt yn y gegin a gwaelod stiwiau a chawliau hynny ein helpu i oroesi’r gaeaf. Ond nawr mae’n wanwyn –amser i’w twyllo gyda’u cefndryd ffres a persawrus cyn i’r tymor ddod i ben.

pawballiums gwanwyn –cennin, cennin syfi, rampiau, garlleg gwanwyn, shibwns a chennin syfi, i enwi dyrnaid—rhannu blas sylfaenol tebyg gyda y winwnsyn bwlb hollbresennol, ond gall ei ystod gyffrous o ddwysedd, melyster a sbeislyd ddal llawer mwy cymhlethdod mewn pryd bwyd. Dangoswch nhw yn y pum rysáit hyn sy’n dod â’u blas allan.

Gwanwyn o basta gwyrdd a blasus

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Pum Rysáit Allium Gwanwyn i'w Gwneud Cyn Mae'n Rhy Hwyr

Llun: Sam Palazzi

Yn ôl enw yn unig, dyma’r ddysgl basta sy’n diffinio’r gwanwyn. Mae’r pasta gwanwyn hwn yn uchel mewn allium, ond mae’r asid yn y lemwn yn pylu blas y nionyn ac yn ei atal rhag cracio. llethol. Y canlyniad yw dysgl pasta llachar, bron yn adfywiol sy’n blasu’n wirioneddol fel y gwanwyn.

Cynhwysion

 • 1 pwys o Cavatelli neu Orecchiette
 • 2-3 llwy de o fenyn
 • 2 cennin wedi’u torri
 • 2 sgaliwn, wedi’u sleisio’n denau (rhan gwyn a gwyrdd); cadw llond llaw bach ar gyfer addurno
 • 3 sgaliwn, wedi’u sleisio (rhan gwyn a gwyrdd)
 • 2 ewin garlleg, briwgig
 • ¼ cwpan pys
 • 1 cwpan asbaragws, wedi’i dorri’n fras
 • sudd o 1 lemwn
 • Croen 1 lemwn
 • 1 llond llaw o bersli wedi’i dorri
 • 1 cwpan Parmesan wedi’i gratio

Berwch pot o ddŵr gyda phinsiad mawr o halen –ac erbyn pinsied Rwy’n golygu a llawn Crafanc. (Llwy fwrdd gyfan, fios mynnwch i fod yn fanwl gywir.) Coginiwch y pasta tan al dente, neu tua dwy funud yn llai na’r amser coginio a awgrymir. Draeniwch, gan gadw 1 cwpan o ddŵr pasta. Yn y cyfamser, cynheswch y menyn mewn sgilet neu sosban tan Brown golau. Ychwanegwch eich alliums i gyd:cennin, cennin syfi, shibwns a garlleg –a choginiwch am dri i bum munud, neu hyd nes y byddant yn feddal ac yn bersawrus. Ychwanegwch yr asbaragws a’r pys a’u coginio tan llachar a thyner, tua saith neu wyth munud. Ychwanegu Halen i flasu, cofio y bydd y dŵr pasta yn ychwanegu ei gynnwys halen ei hun.

Ychwanegwch eich pasta, sudd lemwn a chroen, dŵr pasta, a rhai corn pupur du solet neu naddion pupur coch. (neu’r ddau). Ar ôl ychydig funudau o fudferwi, dylech gael saws ysgafn a hufennog. Gweinwch gyda mwy o gaws Parmesan, gyda mwy o gaws Parmesan cennin syfi wedi’u torri’n ffres a phersli, a pharatowch i fwyta’r danteithion blasus.

Cennin wedi’i frwsio mewn menyn

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Pum Rysáit Allium Gwanwyn i'w Gwneud Cyn Mae'n Rhy Hwyr

Llun: Sam Palazzi

Efallai mai cennin yw fy hoff allium yn syml oherwydd eu bod mor ffafriol i fwyta ar eu pen eu hunain. Yn y rysáit hwn, mae carameleiddio ar y tu allan yn cyfuno gyda thynerwch a saws cyfoethog ond sur, curo pob nodyn Os ydych chi’n chwilio am lysieuyn cigog ac eithrio eggplant neu artisiog, mae’r genhinen yn ffrind i chi.

Cynhwysion

 • 2-3 cennin, gorau po fwyaf trwchus
 • 2-4 llwy de o fenyn
 • 2 ewin garlleg, briwgig
 • 6 dail saets ffres
 • ¼ cwpan o gnau pinwydd
 • Croen 1 lemwn
 • parmesan wedi’i gratio i flasu
 • Halen a phupur i flasu

Torrwch y cennin yn dafelli un modfedd o drwch, gan daflu’r gwraidd a’r blaen. Gadewch iddynt socian mewn dŵr am o leiaf 10 munud fel eu bod gall unrhyw faw arnofio i’r gwaelod, yna draenio a gadael sych. Yn y cyfamser, cynheswch sgilet ac ychwanegwch y menyn. Ysgwydwch hwnnw i fyny, yna browniwch y cennin ar y ddwy ochr.tua thri munud ar yr ochr gyntaf, dau ar yr ail. Byddwch yn ofalus i beidio â’u troi. felly peidiwch â syrthio’n ddarnauac ychwanegu menyn yn ôl yr angen i atal glynu neu losgi.

Ar ôl eich tro cyntaf, ychwanegwch y saets a’r garlleg a’u coginio nes eu bod yn bersawrus, yna gogwyddwch y badell a rhowch yr holl fenyn garlleg-sage hwnnw dros y cennin. Unwaith y byddant wedi’u carameleiddio’n dda, deglaze gyda llwy fwrdd o finegr gwin gwyn ac ychwanegu cwpan o broth. Mudferwch am bymtheg munud, yna rhowch groen lemwn, cnau pinwydd a chaws Parmesan wedi’i gratio ar bopeth.

cennin grilio

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Pum Rysáit Allium Gwanwyn i'w Gwneud Cyn Mae'n Rhy Hwyr

Llun: Sam Palazzi

Wrth siarad am fwyta cennin ar eu pennau eu hunain, pam lai Ceisiwch eu grilio a’u bwyta’n gyfan? Y rhan orau o’r rysáit hwn yw Trwy greu torgoch a llawer o garameleiddio, rydych chi’n caniatáu i’r siwgrau naturiol yn y genhinen ddarparu’r blas, felly Dim ond ychydig o olew a halen sydd ar ôl.

Cynhwysion

 • 1-2 cennin y pen
 • Olew olewydd
 • Halen y môr

Ar gyfer y rysáit hwn, glanhewch eich cennin tra’n eu cadw’n gyfan. Torrwch y gwraidd dros ben, golchwch yr haen allanol o bridd a thywod i ffwrdd, yna gwnewch doriad ar hyd y traean uchaf.. Mwydwch y cennin mewn dŵr am o leiaf 10 munud, a fydd yn helpu unrhyw faw ychwanegol a allai fod y tu mewn i’r sinc i’r gwaelod.

Unwaith yn lân, atrwsio eich cennin ar gril poeth iawn (450-500°F) i goginio, gan droi’n aml, nes ei fod wedi’i losgi drwy’r cyfan a dechrau ystof. Tynnwch nhw oddi ar y gril a gadewch iddynt orffwys tra lapio mewn ffoil neu bapur newydd am 10 –20 munud. (Mae’r amser ychwanegol hwn yn hanfodol i’w cadw i stemio a chreu’r galon dyner rydyn ni ar ei hôl.) Piliwch y tu allan llosg a’u torri ar eu hyd i’w cyrraedd hynny ymenyn, wedi ei stemio daioni. Rhowch olew olewydd a halen môr fflawiog ar ei ben.

Gratin tatws gyda shibwns

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Pum Rysáit Allium Gwanwyn i'w Gwneud Cyn Mae'n Rhy Hwyr

Llun: Sam Palazzi

oesy cennin syfi yn ei ben ei hun mewn gwirionedd nionod ifanc iawn, wedi’i gynaeafu cyn iddynt gael amser i aeddfedu’n llawn. Y canlyniad yw allium. llawer meddalach mewn blas Mae’r rhannau gwyn a gwyrdd yn fwytadwy, ond maent yn amrywio o ran blas winwnsyn o un pen i’r llall, gyda diwedd y bwlb yw’r mwyaf pwerus. Yn y rysáit hwn, rydyn ni’n rhoi seibiant i’r genhinen o’i briodas â’r daten i greu a dysgl swmpus y gellir ei weini fel dysgl ochr neu fel pryd llawn.

Cynhwysion

 • ½ ffon o fenyn heb halen
 • 2 gwpan shibwns, wedi’u sleisio (gan gynnwys dognau gwyn a gwyrdd golau)
 • 6 Tatws Aur Yukon, wedi’u sleisio’n denau
 • sbrigyn teim ffres
 • 2 ewin garlleg, briwgig
 • 1 cwpan hufen trwm
 • 1 cwpan o broth
 • Gruyère wedi’i gratio’n ffres ar gyfer cytew
 • Halen, pupur, a phupur coch naddion i flasu
 • Sudd un lemwn ynghyd â chroen

Cynheswch eich popty i 350℉ a chynheswch sgilet neu sgilet ar y stôf. Toddwch hanner y menyn a choginiwch nes brown golau, yna ychwanegwch yr holl sgalions hynny. Mae dau gwpan yn swnio’n llawer, ond mae’r dognau gwyrdd meddalach a tharten y lemwn yn cydbwyso’r cyfan mewn gwirionedd. (Opsiwn arall yw cyfuno amrywiaeth o alliums—gwaith cennin, garlleg gwyrdd, rampiau, cregyn bylchog, a winwns –gan gadw’r cyfanswm ar 2 gwpan). ychwanegu garlleg, a pheidiwch â tharfu arnynt nes bod gwaelodion y shibwns wedi brownio’n dda. Ychwanegu sblash o win gwyn i deglaze, ac yna’r stoc, hufen trwm, menyn sy’n weddill, a sbrigyn teim.

Coginiwch dros wres isel am 10-15 munud, yna taflu’r sbrigyn teim ac ychwanegu halen a phupur. Ewch i ffwrdd o’r gwres. Mewn dysgl bobi ar wahân, haenwch y tatws, gan ychwanegu’r cymysgedd saws a shibwns rhwng pob haen, nes bod tatws wedi’u gorchuddio’n llwyr. Gorchuddiwch â gruyere wedi’i gratio a phobwch am awr, neu hyd nes yn frown euraidd ac yn fyrlymus ar yr ochrau.

crempogau cennin syfi

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Pum Rysáit Allium Gwanwyn i'w Gwneud Cyn Mae'n Rhy Hwyr

Llun: Sam Palazzi

Ni allaf feddwl am ffordd well o flasu blas cennin syfi nag mewn crempog cennin syfi. Yr un peth yw’r allwedd i’r crempog mwyaf fflawiog Yr un peth a crwst pwff: Mae’r cyfan yn y rholio. Er bod yr holl dreiglo a throellog yn teimlo fel gwaith ychwanegol, mae’n hanfodol.

Cynhwysion

 • 2 gwpan o flawd
 • ½ llwy de o halen
 • ¾ cwpan dŵr berwedig
 • ½ llwy de o siwgr
 • 2 lwy de o olew sesame
 • 1 criw o gennin syfi wedi’u torri; tua ¾ cwpan
 • olew llysiau ar gyfer ffrio
 • Halen i flasu

Hidlwch y blawd a chymysgwch gyda’r siwgr mewn powlen fawr. Ychwanegwch ddŵr berwedig a chymysgwch nes bod toes fflawiog yn ffurfio, gan ychwanegu llwy de ychwanegol o ddŵr ar y tro os oes angen. mae’r holl flawd yn cael ei amsugno. Tylinwch am bum munud, nes bod y toes yn llyfn, yna gorchuddiwch a gadewch i orffwys am 30 munud. Tylinwch y toes wedi’i orffwys am bum munud arall, yna torrwch ef yn bedair rhan gyfartal. Rholiwch bob darn yn bêl, yna defnyddiwch rolio pin i’w fflatio i mewn i gacennau crwn tenau. Brwsiwch bob crempog ag olew sesame a thaenellu â halen a chennin syfi wedi’u torri.

I gyflawni’r fflawio dymunol hwnnw, lapiwch bob crempog mewn rhaff fel bod y cregyn bylchog wedi’u nythu’n dda y tu mewn. Weindio pob rhaff i droell dynn a gadael iddynt orffwys eto am 15 munud arall. Yna rholiwch a fflatiwch bob troell yn grempog. unwaith eto. Mae’r broses hon yn angenrheidiol i gael i chi y rholio angenrheidiol i greu crempogau shibwns tebyg i’r hyn yr ydych wedi arfer ei fwyta mewn bwytai.

I ffrio, cynheswch eich olew dros wres canolig mewn padell fflat nes ei fod yn boeth iawn ac yn gorchuddio’r badell gyfan yn hawdd. Un ar y tro, ffriwch bob crempog erbyn munud neu lai yr ochr, neu nes yn frown euraid. Mae’n debyg y byddwch am ostwng y gwres os bydd yr olew yn dechrau sblatio gormod. Trosglwyddwch bob crempog i dywel papur nes ei fod yn ddigon oer i weithio gydag ef, yna ei dorri’n drionglau. GRAMaddurno gyda halen a chennin syfi ffres a bwyta.

Leave a Comment

Your email address will not be published.