Pum rysáit hufen iâ hawdd ar gyfer hafau!

Ni allwch byth gael gormod o hufen iâ, yn enwedig yn yr haf. Os oes gennych chi gornel feddal o hyd ar gyfer y sgwpiau ar y côn y gwnaethoch ei fwyta yn blentyn, mae hynny’n iawn. Rydyn ni i gyd wedi bod yno! Mae llithro ar y danteithion melys a llawn siwgr yn dod â chymaint o atgofion yn ôl o’r haf, boed yn gyffug sundae cyfoes neu’r Banana Split clasurol.

Rydym wedi llunio rhestr o’r ryseitiau hufen iâ mwyaf hufennog a llyfn y gallwch eu gwneud yn eich cegin eich hun. Nid oes unrhyw gynhwysion ffansi, ond mae digon o flasau cyfoethog, hufenog. Y rhan orau yw nad oes angen defnyddio gwneuthurwr hufen iâ ar yr un ohonynt.

rhew siocled Hufen

Hufen iâ siocled yw un o’r blasau mwyaf poblogaidd ac ni fyddech byth yn gwybod ei fod mor hawdd i’w greu. Bydd y rysáit hawdd hwn yn gwneud ichi ailystyried prynu twb o’r siop.

Cynhwysion:
2 gwpan o laeth
1 llwy fwrdd o bowdr cwstard
2 lwy fwrdd o bowdr coco
1 cwpan o siwgr
1 llwy de o fanila
1 cwpan hufen llawn
i addurno ceirios neu gnau

Sut i’w wneud:

Cymysgwch y cwstard, powdwr coco a siwgr mewn hanner cwpanaid o laeth. Cynhesu gweddill y llaeth, ychwanegu’r cymysgedd cwstard a’i droi’n barhaus. Pan fydd yn berwi, gostyngwch y gwres a gadewch iddo oeri. Nawr cymysgwch yr hufen ac ychwanegwch yr hanfod fanila. Tynnwch eich cynhwysydd allan a’i rewi nes ei fod bron wedi’i wneud. Cymysgwch unwaith eto pan fydd bron â gorffen a’i roi yn ôl yn y rhewgell. Gweinwch wedi’i addurno â cheirios neu pecans.

iâ mango Hufen

Mae’r un hwn yn gyfoethog ac yn hufenog, diolch i gyfoeth y mwydion mango a llaeth. Dyma anrheg gwyliau bendigedig.

Cynhwysion:
1 cwpan o laeth
1 llwy fwrdd o bowdr cwstard
3 cwpan o laeth
1 cwpan o siwgr
1 llwy fwrdd o hanfod fanila
3 cwpan o hufen
1 cwpan siwgr castor
1 cwpan piwrî mango
1 cwpan o mangos wedi’u torri

Sut i’w wneud:

Cymerwch y llaeth mewn powlen ac ychwanegu powdr cwstard. Cymerwch ychydig o laeth mewn powlen arall dros wres canolig ac ychwanegu siwgr a chymysgu’n dda. Hefyd, trowch ymhell dros fflam ysgafn ac ar ôl hanner awr, gadewch iddo oeri i dymheredd ystafell. Nawr ychwanegwch yr hanfod fanila.

Cymerwch bowlen arall a dechrau cymysgu’r hufen. Ychwanegu siwgr powdr i’r hufen ac ychwanegu piwrî mango i’r hufen a chymysgu’n dda. Ychwanegwch y cymysgedd mango a hufen i’r bowlen o laeth. Ychwanegwch y mangos wedi’u torri i’r bowlen. Gorchuddiwch y cynhwysydd yn dynn, ei roi yn yr oergell dros nos, a’i weini’n oer.

Hufen iâ fanila Hufen

Mae hufen iâ fanila clasurol yn debygol o ddod ag atgofion plentyndod yn ôl. Felly, gwnewch yr hufen iâ ffres a blasus hwn gartref gyda’r rysáit hynod hawdd hwn.

Cynhwysion:
2 gwpan o laeth
1 llwy fwrdd o bowdr cwstard
3/4 cwpan siwgr
2 lwy de o hanfod fanila
1 cwpan hufen llawn
Ceirios a chnau i addurno

Sut i’w wneud:

Cymysgwch yr hufen crwst a siwgr gyda 1 cwpan o laeth. Cynhesu gweddill y llaeth ac ychwanegu’r cymysgedd cwstard, gan droi’n gyson dros wres isel. Pan fydd y cwstard wedi’i gymysgu’n dda â’r llaeth, trowch y gwres i ffwrdd a gadewch iddo oeri. Cymysgwch yr hufen a’r hanfod fanila a’u trosglwyddo i bowlen. Rhewi nes ei fod yn barod, ei dynnu allan a’i gymysgu mewn cymysgydd a’i roi yn ôl yn y rhewgell. Gweinwch yn oer a’i addurno â chnau Ffrengig a cheirios.

sundae hufen iâ

Mae pawb yn caru’r hufen iâ hwn, ni allwn byth ddweud na wrth Sundae. Mewn dim ond 5 munud, gallwch chi wneud hoff sundae hufen iâ erioed gartref.

Cynhwysion:
15-20 mefus
2 cwpan o almonau
Hanner llwy de o bowdr coffi
900 ml o hufen iâ fanila
Siocled a surop siocled

Sut i’w wneud:

Ychwanegwch fefus ac ychydig o ddŵr i jar a chymysgwch yn dda i wneud piwrî mefus trwchus. Rhowch y piwrî mefus mewn gwydryn, yna rhowch hufen iâ a siocled. Ar ôl haenu, chwistrellwch ychydig o almonau ar ei ben ac arllwyswch ychydig o espresso i mewn i addurno. A mwynhewch eich sundae hufen iâ oer gyda’ch teulu.

Tutti Ffrwythau Iâ Hufen

Mae Hufen Iâ Tutty Fruity ymhlith un o’r hufenau iâ mwyaf poblogaidd. Gyda’r rysáit hufen iâ hynod hawdd hwn, mwynhewch flas cnau tuti ffrwythau wedi’i gyfuno â jam, ffrwythau cymysg, a hufen iâ fanila gartref.

Cynhwysion:
4 sgŵp o hufen iâ fanila
4 llwy fwrdd jam o ddewis
3 llwy fwrdd o ffrwythau cymysg wedi’u torri
4 llwy fwrdd cnau Ffrengig wedi’u tostio a’u torri
Hufen wedi’i chwipio i addurno
cwpan gweini hufen iâ

Sut i’w wneud:
Rhowch 2 lwy fwrdd o ffrwythau ar waelod y gwydr. Top gyda sgŵp o hufen iâ. Arllwyswch 1 llwy fwrdd o jam ac ychwanegu ychydig o gnau. Ailadroddwch yr un haen eto. Ac ychwanegwch y sgŵp olaf o hufen iâ ar ei ben.
Arllwyswch yr hufen chwipio a’i addurno â chnau a’i weini’n oer.

Ar achlysur Diwrnod Hufen Iâ, rydym wedi ailgysylltu’r stori hon

Leave a Comment

Your email address will not be published.