Pwdin arbennig ar gyfer cyfarfodydd y gwanwyn | Bwyd

Mae’n anodd curo llawenydd bore gwanwyn yn dathlu gyda’r teulu, yn mwynhau brecinio blasus, neu’n bwyta melysion. Gyda thywydd cynhesach a heulwen braf, mae digon o gyfleoedd i fwynhau eich hoff ryseitiau.

Gall dathlu’r tymor gydag wyau ddod ag anwyliaid ynghyd yn y gegin a thu hwnt, o chwipio pwdinau clasurol i weini danteithion newydd. Ar ben hynny, mae amlbwrpasedd wyau yn caniatáu ar gyfer creadigaethau di-rif bron.

Wedi’u berwi, eu sgramblo, eu potsio, eu pobi, ac unrhyw ffordd arall y dymunwch, gall wyau fod yn archarwr eich cegin. Fel ffynhonnell naturiol o fitaminau a mwynau, maent yn bwerdy protein blasus gyda dim ond 70 o galorïau fesul wy mawr.

Gwnewch y dathliad yn wirioneddol gofiadwy gyda phŵer wyau mewn pwdin melys fel y Meringue Nests hyn gyda Hufen Chwipio Fanila Mefus, opsiwn perffaith i roi terfyn ar brunch neu wledd swper.

Dewch o hyd i ragor o syniadau am ryseitiau’r gwanwyn a ffyrdd o ddathlu’r tymor yn amazingegg.org.

Nyth MERINGUE GYDA FANILLA A HUFEN CHWIPIO MEFEL

Rysáit trwy garedigrwydd American Egg Board a Sam Adler (@frostingandfettucine)

Amser paratoi: 15 munud

Cyfanswm amser: 6 awr

Gwasanaeth: 6

Nythod Meringue

  • 1 1/4 cwpan o siwgr gronynnog
  • 6 wy mawr
  • 1 llwy de o hufen tartar
  • 1 llwy de o fanila
  • 2 llwy de o startsh corn

Addurnwch

  • 1 cwpan hufen chwipio trwm
  • 1 llwy de o siwgr gronynnog
  • 1/2 llwy de o echdynnyn fanila (neu 1 cod fanila, wedi’i gratio)
  • 1/2 peint mefus ffres, wedi’u sleisio

I wneud nythod meringue: Cynheswch y popty i 200 F. Ar daflen pobi wedi’i leinio â phapur memrwn, taenwch y siwgr yn gyfartal a phobwch am 5 i 7 munud i gynhesu ychydig. Tynnwch y siwgr o’r popty ac yna cynyddwch dymheredd y popty i 225 F.

Gwahanwch y gwynwy oddi wrth y melynwy yn ofalus. Mewn powlen o gymysgydd llaw neu stand wedi’i ffitio ag atodiad chwisg, curwch y gwynwy ar gyflymder canolig-isel nes ei fod yn ewynnog, tua 1 munud.

Ychwanegu siwgr yn araf 2-3 llwy fwrdd ar y tro a chymysgu ar gyflymder canolig 2 funud rhwng pob ychwanegiad. Rhaid cymysgu’r siwgr yn drylwyr gyda’r gwynwy i sicrhau llwyddiant. Parhewch i gymysgu dros wres canolig nes ei fod wedi cymysgu’n dda ac nad yw meringue yn teimlo’n graeanus.

Ychwanegwch hufen tartar, detholiad fanila, a starts corn. Cynyddwch i gyflymder uchel a churwch nes bod copaon anystwyth yn ffurfio.

Ar ddwy daflen pobi wedi’u leinio â phapur memrwn, rhowch lwy neu daenwch y meringue yn chwe “nyth” crwn 4 modfedd.

Pobwch 1 awr, 15 munud, yna trowch y popty i ffwrdd a gadewch i’r meringues oeri heb agor y popty am o leiaf 4 awr neu dros nos. Mae’r USDA yn argymell coginio prydau wyau i 160 F.

I wneud y garnais: Pan yn barod i’w weini, mewn powlen gymysgu lân wedi’i ffitio ag atodiad chwisg, curwch yr hufen chwipio trwm ar gyflymder canolig. Ychwanegwch y siwgr a’r fanila yn araf. Parhewch i gymysgu ar gyflymder uchel am 2-3 munud nes bod brigau anystwyth yn ffurfio.

Rhowch lwyaid o hufen chwipio dros nythod meringue a rhowch fefus wedi’i sleisio ar ei ben.

Leave a Comment

Your email address will not be published.