Pwdin pedwar cynhwysyn sy’n blasu fel menyn cnau daear a brechdan jeli

Pan mae’n rhy boeth i goginio – ac, a dweud y gwir, hyd yn oed pan nad yw – parfait yw’r union beth a orchmynnodd y meddyg. Mae’r pwdin haenog syml hwn yn dwyn i gof hiraeth plentyndod (i mi, Dairy Queen yw hi) a math o geinder oedolyn sy’n dweud, “Gweler? Ceisiais ychydig.”

Doeddwn i ddim wedi meddwl rhyw lawer am barfaits nes i mi weithio fy ffordd drwy bob pennod o “Zoë Bakes,” sioe pobi teimlad da Rhwydwaith Magnolia a gynhaliwyd gan yr awdur a datblygwr ryseitiau Zoë Francois. Wrth i seren y sioe bobi, stwnsio, a thoreithio ei ffordd trwy amrywiaeth o ddanteithion gwyliau yn hyderus, cefais fy hun yn marcio ei chreadigaethau yn feddyliol ac yn eu hailgymysgu yn fy meddwl.

CYSYLLTIEDIG: Wrth gwrs Mae Trick Hufen Iâ Ina Garten Yn Hollol Gwych

Yn un o’r penodau cyntaf, mae Francois yn gwneud ffwl mefus gyda cheuled lemwn sbeislyd. Mewn un arall, mae hi’n gwneud cacen “beehive” menyn cnau daear sy’n dwyn i gof y brechdanau melys a wnaeth ei thad iddi pan oedd yn blentyn. Wrth gymysgu’r ddau bwdin, fy nod oedd creu danteithion hawdd ei gymysgu oedd yn atgoffa rhywun o focsys cinio o fy mhlentyndod fy hun. A gyda mefus yn eu hanterth ar hyn o bryd, byddai’n hollol droseddol i beidio â rhoi’r gorau i jam grawnwin ar gyfer y ffrwythau haf annwyl.

Os ydych chi’n teimlo’n uchelgeisiol neu efallai’n mynd ar drywydd ychydig mwy o brosiect, chwiliwch am hufen chwipio ffres a chwcis menyn cnau daear cartref. Fodd bynnag, gallwch hefyd gymysgu hyn â blasau hynod atgofus cwcis a brynwyd yn y siop a thopin wedi’u chwipio. Pa daith bynnag a ddewiswch, y canlyniad yn y diwedd yw pwdin oer yr haf sy’n grimp, llyfn, tarten a o mor felys.

***

Rysáit: Parfait Menyn Pysgnau Mefus
Wedi’i hysbrydoli gan Zoë Francois ac Ar Gyfer Cariad Coginio

Cynhwysion

  • 1 can chwipio topin
  • 6-7 cwcis menyn pecan, wedi torri
  • llond llaw o fefus, wedi’u golchi a’u sleisio
  • 4 llwy fwrdd o fenyn cnau daear

Cyfeiriadau

  1. Mewn cwpl o wydrau maint pêl uchel, ychwanegwch sblash hael o dopin wedi’i chwipio.
  2. Rhannwch hanner y cwcis wedi’u torri rhwng y sbectol, yna rhowch ychydig o fefus wedi’u sleisio ar eu pennau.
  3. Ychwanegwch haenen arall o frigiad chwipio, cwcis, a mefus. Gorffennwch gydag un byrstio arall o sylw.
  4. Mewn powlen sy’n ddiogel mewn microdon, cynheswch y menyn cnau daear am tua 10 eiliad. Ychwanegwch drizzle ar ben y parfaits a’i weini ar unwaith.

nodiadau cogydd

Os mai hufen chwipio cartref yw eich taith, mae croeso i chi ddefnyddio’ch rysáit eich hun.

Mae croeso i chi fyrfyfyrio gyda mathau eraill o gwcis a ffrwythau. Byddai cwcis sinsir ac eirin gwlanog yn wych.


Eisiau mwy o ysgrifennu gwych a ryseitiau bwyd? Tanysgrifiwch i “The Bite”, cylchlythyr Salon Food.


Mwy o’n hoff bwdinau dim pobi:

Mae Salon Food yn ysgrifennu am bethau rydyn ni’n meddwl y byddwch chi’n eu hoffi. Mae gan Salon bartneriaethau cyswllt, felly efallai y byddwn yn cael cyfran o’r refeniw o’ch pryniant.

Leave a Comment

Your email address will not be published.