Pwdin Siocled gyda Hufen Cnau Coco Wedi’i Chwipio FanilaMwynhewch y pwdin hufenog, blasus a hawdd hwn o Bwdin Siocled Fanila Chwipio a Hufen Cnau Coco Saws ar ôl eich cinio dydd Sul neu ginio iach.

Rydym wedi ychwanegu rysáit pwdin siocled fegan blasus ac iach ar gyfer pawb sy’n hoff o rysáit pwdin siocled sydd wedi dewis byw bywyd fegan iach.

Pwdin Siocled gyda Hufen Cnau Coco Wedi’i Chwipio Fanila

Pwdin siocled gyda hufen cnau coco hallt fanila wedi’i chwipio. Delwedd: Pinterest

Cynhwysion

 • 1 banana
 • 2 afocado
 • 1 llwy fwrdd o bowdr cacao amrwd
 • 4 llwy fwrdd o laeth cnau coco
 • 1 sgŵp o bowdr protein fanila

Ar gyfer yr hufen cnau coco hallt gyda fanila chwipio

 • hufen cnau coco 440ml
 • 1 pinsiad o halen môr
 • 1 llwy fwrdd o siwgr eisin
 • 1 llwy fwrdd o nibs cacao amrwd

HEFYD CEISIO: Rysáit y Dydd: Pasta Pob sy’n Caru Cig

Cyfarwyddiadau

 1. I wneud y Pwdin Siocled: Cymysgwch y banana, afocados, coco, llaeth a phowdr protein mewn cymysgydd nes ei fod yn ysgafn a blewog.
 2. I wneud yr hufen cnau coco: Tynnwch yr hufen cnau coco caled allan o’r can a’i roi mewn prosesydd bwyd. Ychwanegwch y stevia a’r halen a chymysgwch nes eu chwipio.
 3. I weini pwdin siocled haen a hufen cnau coco gyda hufen cnau coco ar ei ben addurnwch gyda nibs coco.

Darganfuwyd y rysáit hwn ar bestrecipes.com.au

pwdin siocled fegan

Pwdin Siocled
Pwdin siocled fegan cartref. Delwedd: Pinterest

Cynhwysion

 • 1 llwy fwrdd o olew cnau coco neu hufen cnau coco tun, dewisol
 • 1 cwpan sglodion siocled fegan
 • 2 lwy fwrdd o ddŵr
 • 2 gwpan o laeth di-laeth heb ei felysu
 • ½ llwy de o fanila
 • ¼ llwy de o halen môr
 • ¼ cwpan siwgr o ddewis
 • ¼ cwpan powdr coco
 • 1 llwy fwrdd startsh corn

Cyfarwyddiadau

 1. Mewn cymysgydd, ychwanegwch laeth nad yw’n gynnyrch llaeth, powdr coco, siwgr, halen, detholiad fanila, a starts corn. Cymysgwch nes yn llyfn a phopeth yn hydoddi.
 2. Nesaf, ychwanegwch ychydig o olew cnau coco neu hufen (os ydych chi’n ei ddefnyddio) i bot nonstick canolig a gadewch iddo doddi dros wres canolig. Unwaith y bydd yn boeth, ychwanegwch y sglodion siocled a’u troi’n gyson nes eu bod wedi toddi’n llwyr.
 3. Nawr ychwanegwch gynnwys y cymysgydd i’r pot a’i guro nes bod popeth wedi’i ymgorffori’n dda. Parhewch i guro’n aml (ond nid oes angen i chi ei wneud yn gyson unwaith y bydd popeth wedi’i gyfuno’n llawn) nes bod y cymysgedd wedi tewhau, 4 i 7 munud. Mae fy un i bob amser yn tewhau mewn 3-4 munud, ond mae hynny oherwydd fy mod yn defnyddio’r llosgwr trydan. Oherwydd bod y llosgydd pŵer yn mynd yn boeth iawn, rwy’n argymell chwisgio cyson os ydych chi am fynd y llwybr hwnnw. Mae’n gyflymach ond mae angen ychydig mwy o waith cynnal a chadw.
 4. Os gwelwch nad yw’n tewychu digon (cofiwch y bydd yn tewychu ychydig yn yr oergell), gallwch gymysgu llwy fwrdd arall o starts corn neu bowdr saethwreiddyn mewn powlen fach (chwisgwch nes ei fod wedi toddi) a’i arllwys i’r pot a’i gymysgu cyfuno.
 5. Unwaith y bydd y pwdin wedi tewhau, ychwanegwch ef at y cynwysyddion gwrth-wres a gadewch iddo oeri am 15 munud cyn rhoi caead (neu ryw fath o orchudd, fel lapio plastig) arno.
 6. Rhowch yn yr oergell nes ei fod yn oer (o leiaf 3-4 awr). Bydd yn caledu ychydig yn fwy yn yr oergell.
 7. Gweinwch, yn ddewisol gyda hufen chwipio fegan a naddion siocled neu sglodion. Mwynhewch!

Des i o hyd i’r rysáit hwn ar elavegan.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.