Pwdinau Cetogenig y Gellwch Fynd Amdanynt

Bodloni Bwdfrydedd Siwgr Ar Ddeiet Cetogenig: Pwdinau Cetogenig y Gallwch Ddewis Oddynt

Llun: iStock

Delhi Newydd: Gall chwant siwgr daro unrhyw bryd, unrhyw le. Mor wynfydus ag y gallai fod i foddloni y dant melys, gellir gorchfygu yr un llawenydd trwy euogrwydd wrth ddeiet. AN diet cetogenig yn cynnwys bwyta bwydydd sy’n isel mewn carbohydradau ac yn uchel mewn braster. Gall dileu siwgr wedi’i buro o’r diet ei gwneud hi’n anodd mwynhau danteithion llawn siwgr, ond a yw hynny’n golygu mai dyma ddiwedd y llinell ar gyfer pwdinau? Ddim yn hollol! Gyda’r cynhwysion a’r ryseitiau cywir, gallwch chi wneud pwdinau ceto iach i fodloni’ch chwant siwgr wrth gael diet cetogenig.

pwdin keto

Dyma rai syniadau pwdin ceto iach y gallwch ddewis ohonynt:

Newyddion cysylltiedig

5 cyfnewidiad bwyd iach a allai newid eich bywyd

5 cyfnewidiad bwyd iach a allai newid eich bywyd

Rihanna Yn Datgelu Ei Chraffu Rhyfeddol o ran Beichiogrwydd i'w Rhwystro

Rihanna Yn Datgelu Ei Chwantau Beichiogrwydd ‘Rhyfedd’; awgrymiadau i’w hatal

  1. peli caws hufen: Gallwch chi baratoi’r pwdin hwn trwy gymysgu ychydig o gaws hufen gyda menyn cnau daear a phowdr siocled, a’r melysydd powdr o’ch dewis. Rholiwch y cymysgedd yn beli a rhowch gnau coco wedi’i gratio, siocled wedi’i doddi neu sglodion siocled ar ei ben,
  2. Menyn Cnau daear Mousse: Paratowch y pwdin hwn trwy gymysgu hufen chwipio, caws hufen, detholiad fanila, menyn cnau daear, a’r melysydd o’ch dewis. Curwch y gymysgedd nes i chi gael cysondeb llyfn, tebyg i mousse.
  3. ceto cacen cwpan: I baratoi’r pwdin hwn, cymysgwch gynhwysion fel menyn cnau daear, sglodion siocled, blawd almon, wy, powdr pobi a chynhwysion eraill o’ch dewis. Cymysgwch nhw’n dda gydag ychydig o fenyn a chynheswch y cymysgedd yn y microdon am 5 munud.
  4. hufen iâ 5 munud: Gellir gwneud y pwdin syml hwn trwy gymysgu rhywfaint o iogwrt wedi’i rewi â ffrwythau wedi’u rhewi. Gallwch ddewis o’r amrywiaethau o ffrwythau sydd ar gael fel mafon, llus, mefus, banana, mango, ac ati. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dod â iogwrt wedi’i rewi ymlaen llaw gyda chi.
  5. Cnau Ffrengig Candied: Gyda’r pwdin hwn, gallwch chi fodloni’ch pangiau byrbryd a’ch dant melys i gyd ar yr un pryd. I wneud pecans candied, cymysgwch eich hoff felysydd gronynnog gydag ychydig o fenyn, detholiad fanila, a phecans mewn padell. Coginiwch nes bod cnau Ffrengig wedi’u gorchuddio a’u trosglwyddo ar unwaith i bapur memrwn a chnau Ffrengig ar wahân. Gallwch chi baratoi’r pwdin hwn gydag amrywiaeth o bwdinau fel cnau Ffrengig, pecans, cnau almon, ac ati.

Ymwadiad: Mae’r awgrymiadau a’r awgrymiadau a grybwyllir yn yr erthygl at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni ddylid eu dehongli fel cyngor meddygol proffesiynol. Ymgynghorwch â’ch meddyg neu ddeietegydd bob amser cyn dechrau unrhyw raglen ffitrwydd neu wneud newidiadau i’ch diet.

Leave a Comment

Your email address will not be published.