Pwdinau dim pobi ar gyfer dyddiau crasboeth yr haf

Nid oes unrhyw bryd dathlu yn gyflawn heb bwdin, ond ar ddiwrnodau poeth crasboeth, gall meddwl am droi’r popty ymlaen wneud iddo wywo. (Os ydych chi’n ddigon ffodus i gael aerdymheru canolog, neu ddim yn meindio’r gwres, dyma rai cacennau ffrwythau’r haf i chi. Daliwch ati i bobi!) Mae’r 16 rysáit dim pobi hyn ar gyfer y dyddiau chwyddedig hynny. Mae rhai o’r prydau hyn yn gofyn am ychydig o waith ar y stôf neu yn y microdon, ond nid oes angen unrhyw ffynhonnell wres ar y mwyafrif, felly gallwch chi aros yn oer tra byddwch chi’n chwipio rhywbeth melys.

Daw’r bariau mousse siocled ethereal hyn gan Samantha Seneviratne at ei gilydd yn gyflym a heb lawer o ffwdan. Gweinwch nhw gyda hufen chwipio, ffres neu’r math a ddaw mewn can. Rhowch gwcis fanila neu wafferi siocled yn lle’r cracers graham yn y gramen os ydych chi’n teimlo fel hynny.

Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, gallwch chwipio’r rysáit pum cynhwysyn hwn gan Vallery Lomas mewn munudau. Mae hufen trwm a siwgr eisin yn cael eu chwipio nes eu bod yn blewog, yna eu cyfuno ag aeron wedi’u melysu wedi’u stwnshio. Gweinwch gyda chwcis menyn neu tuiles cain.

Rysáit: ffwl mwyar duon

Sioe fywiog nad oes angen popty arni? Cofrestrwch Mae’r harddwch Nik Sharma hwn yn cyfuno sylfaen cacennau caws mango-leim cyfoethog a hufennog gyda thopin jeli mango sbeislyd. Ni allai un darllenydd ddod o hyd i mango tun, felly defnyddiodd geirios tarten tun yn lle hynny a’i alw’n “gwych.”

Rysáit: Dim Pobi Mango Cacen Gaws Calch

Ar bennod 18 o “Pretend Cooking Show” Jennifer Garner, galwodd y rysáit Melissa Clark hwn, a addaswyd gan y cogydd Thomas Keller, “y peth pwysicaf a wnaeth The New York Times erioed,” a phwy y dylem ddadlau? Cregyn Hud cartref ydyw yn y bôn ac mae angen dau gynhwysyn yn unig: siocled chwerwfelys da ac olew cnau coco. Os ydych chi’n teimlo’n uchelgeisiol, parwch hi gyda Hufen Iâ Vanilla Hawsaf Julia Moskin.

Addasodd Amanda Hesser y rysáit hwn gan Ruth Rogers a Rose Gray o’r River Café yn Llundain, a dyna’r union beth i’w wneud pan fyddwch wedi gorgynaeafu mefus ar y fferm. Mae angen lemwn cyfan, croen a phopeth, mefus, siwgr, a mwy o sudd lemwn. Dyna fe. Mae’r canlyniad yn flasus o olau a darten.

Rysáit: sorbet mefus

Dewiswch ffrwyth, unrhyw ffrwyth, a rhowch bwdin fanila hufennog, jam, a chacen wedi’i phrynu gan y siop ar ei ben, yna rhowch chwyrlïen o hufen chwipio ar ei ben. hei! Mae gennych bwdin addas i’r Frenhines. Mae’r rysáit hwn gan Melissa Clark yn galw am fara sinsir neu gacen sbwng, ond bydd bron unrhyw gacen blaen neu gwci tendr yn ei wneud.

Rysáit: Treiffl Clasurol Gyda Ffrwythau Coch neu Sitrws

Mae’r gacen gaws drawiadol hon gan Yossy Arefi wedi’i gwneud gyda chyfuniad o gaws hufen, hufen sur, a hufen trwm, gan ei gwneud yn ysgafnach ac yn feddalach na’r gacen gaws pobi draddodiadol. Mae hyny’n dda. Defnyddiwch aeron ffres neu wedi’u rhewi ar gyfer y top troellog, ac er bod y rysáit yn galw am straenio’r hadau, gadewch rai allan ar gyfer gwead a gwasgfa.

Rysáit: Cacen Gaws Raspberry Swirl No-Bake

Mae Kulfi, pwdin wedi’i rewi Indiaidd poblogaidd, yn cael ei wneud yn draddodiadol trwy ferwi llaeth i’w leihau, yna rhewi’r sylfaen (heb gorddi) gyda mwydion ffrwythau, sbeisys, neu gnau. Mae’r rysáit toriad byr Tejal Rao hwn yn galw am laeth cyddwys wedi’i felysu, hufen trwm, a mango Alphonso mewn tun. Gwnaeth ei fam hyn trwy gydol y flwyddyn pan oedd Tejal yn tyfu i fyny, rhwng ymweliadau ag India i weld teulu. “Ddim yn ddilys ac yn flasus,” ysgrifennodd.

Rysáit: kulfi mango cyflym

Mae’r Cwpanau Menyn Pysgnau Samantha Seneviratne hyn yn llwyddiant sicr gyda phlant o bob oed. Arbrofwch gyda menyn siocled a chnau gwahanol; ychwanegu llwy fwrdd o jam neu dulce de leche at y llenwad menyn cnau daear cyn ei orchuddio â siocled; neu ysgeintiwch halen môr fflawiog neu daenellu lliw arno.

Rysáit: Cwpanau Menyn Pysgnau Siocled

Does dim diferyn o gynnyrch llaeth yn y bariau hufennog hyn gan Lidey Heuck, sy’n cael eu hysbrydoli gan bastai calch allwedd wedi rhewi. Wedi’u gwneud â chnau coco heb laeth neu hufen iâ fanila a brynwyd yn y siop, maent yn dod at ei gilydd yn gyflym. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio cnau coco heb ei felysu, wedi’i gratio’n fân (a elwir hefyd yn disiccated) ar gyfer y rysáit hwn; bydd cnau coco wedi’i rwygo’n rheolaidd neu wedi’i fflawio’n rhy fras.

Rysáit: Bariau Calch Cnau Coco Fegan

Y cwci dim pobi gwreiddiol, mae’r danteithion diymhongar hyn weithiau’n cael eu hadnabod fel patties buwch neu gwcis mantis. Maen nhw mor syml ag y gallant fod: Cyfunwch y siwgr, llaeth, menyn, powdr coco, halen, siwgr, a phowdr coco mewn pot dros wres canolig nes yn llyfn, ychwanegwch y menyn cnau daear, yna rhowch y cwcis ar y daflen pobi, gan wasgu i lawr ychydig. Gwastadwch. Oerwch yn yr oergell nes ei fod wedi caledu. Ta-da! Cwcis.

Yn blasu ar hufen chwipio traddodiadol, mae rysáit Mark Bittman ar gyfer hufen Swedaidd yn hufen chwipio gydag ychydig o hufen sur wedi’i blygu i mewn. (Ychwanegwch siwgr a sblash o wirod, os dymunir.) Mae blas ysgafn hufen sur yn ategu aeron hafaidd breuddwydiol, melys. Fel y dywedodd un darllenydd: “Bydded i ogoniant mefus ddisgleirio.”

Rysáit: Mefus gyda Hufen Swedeg

Amheus? Felly ydym ni, ond dyma’r deisen gwpan fach a allai. Addasiad o “Baking Class: 50 Fun Recipes Kids Will Love to Bake!” gan Deanna F. Cook, datblygwyd y rysáit hwn yn wreiddiol ar gyfer plant, ond rydyn ni’n gwybod bod pobl o bob oed wrth eu bodd. Ar gyfer fersiwn siocled wedi’i doddi, ysgeintiwch y top gyda rhai sglodion siocled cyn microdon, yna tynnwch ychydig eiliadau ymlaen llaw.

Rysáit: cacen mwg siocled

Mae pawb wrth eu bodd â phwdin lemwn. Wedi’u hysbrydoli gan bwdin Prydeinig o’r enw posset, mae’r pwdinau trwchus, melfedaidd hyn gan Melissa Clark yn cael eu gwneud ar ben y stôf a sudd lemwn ar eu pen yn lle wyau, startsh corn neu gelatin. Y gyfrinach yw mudferwi’r hufen a’r siwgr cyn ychwanegu’r sudd lemwn ffres, fel bod yr hufen yn tewhau ychydig.

Rysáit: Dim Cwstard Lemon Pobi gyda Mefus

Os gallwch chi adeiladu twr Lego, gallwch chi wneud y Gacen Hufen Iâ Ali Slagle anhygoel hon, sydd wedi’i hysbrydoli gan spumoni, y pwdin wedi’i rewi sy’n cael ei weini fel arfer ar uniadau saws coch Eidalaidd-Americanaidd. Yr hufen iâ yw seren y sioe yma, felly defnyddiwch y gorau y gallwch. Ond y cyngor pwysicaf? Cliriwch ddigon o le yn eich rhewgell cyn i chi ddechrau adeiladu. Mae’r gacen orffenedig tua 4 modfedd o daldra.

Rysáit: Cacen Hufen Iâ Spumoni

Efallai nad Tofu yw’r peth cyntaf y byddwch chi’n meddwl amdano o ran pwdin, ond clywch ni allan: yn y rysáit hwn gan Mark Bittman, mae tofu sidan, siocled wedi toddi, fanila, sinamon, a phowdr chili i gyd yn dod at ei gilydd mewn cymysgydd i wneud pwdin rhyfeddol o hufennog a blasus a fydd yn plesio’r hen a’r ifanc.

Rysáit: Pwdin Siocled Fegan gyda Sinamon a Chili

Leave a Comment

Your email address will not be published.