Pwdinau Eid i dorri dy dant melys

Bydd cyfnod Ramzan am fis yn dod i ben yfory gydag Eid al-Fitr. Mae’r mis sanctaidd yn bwysig iawn yn y ffydd Islamaidd ac mae’n anodd colli ei lawenydd i unrhyw un, yn enwedig y rhai sy’n hoff o fwyd. Nid yw’r dathliadau ond yn cynyddu ar Eid al-Fitr, a elwir hefyd yn methi Eid, am yr amrywiaeth o seigiau melys a flasir ar y diwrnod hwn i nodi diwedd mis o ymprydio.


“O khurma pur, seviyan muzaffar, kheer, phirni, shahi tukda, balushahi, i falooda, anjeer ka halwa neu khajoor ka halwa, mae amrywiaeth gyfoethog yn cael ei baratoi ar y diwrnod hwnnw. Mae gan Seviyan a’i amrywiadau, mewn gwirionedd, berthnasedd arbennig ac mae hyd yn oed stori y tu ôl iddo. Credir, yn ystod dathliadau Eid, fod yr Ymerawdwr Shah Jahan wedi gorchymyn varq lliw machlud arbennig (gorchudd bwytadwy) i gyd-fynd â’i offrwm o seviyan. Roedd yn draddodiad a barhaodd hyd amser yr Ymerawdwr Bahadur Shah Zafar, y dywedir iddo wneud ei seviyan ei hun â llaw o does gwenith cyffredin ar ddiwrnodau ympryd. Ers hynny, mae’r pryd hwn wedi teithio’r byd,” meddai Anand Panwar, Cogydd Crwst Gweithredol yn Roseate Hotels & Resorts. Mae mango seviyan, seviyan cnau coco, a kimami seviyan yn rhai o’r amrywiadau.


Wrth eu gwneud gartref, rhaid dilyn rhai awgrymiadau i gael y blasau gorau. “Ni ddylid gorgoginio Seviyan gan ei fod yn colli’r gwead a’r wasgfa y dylai ei chael yn ddelfrydol. Mae angen cydbwyso’r cynnwys siwgr, oherwydd gall cynnwys siwgr uchel dynnu oddi wrth flas y pryd. Mae rhai pobl yn ychwanegu llawer o gnau yn y pwdin i’w wneud yn gyfoethog, sy’n newid y blas ac o ganlyniad mae’r gwir hanfod yn cael ei golli,” meddai Panwar.


khurma pur


I’r cogydd Sadaf Hussain, mae khurma pur yn ddysgl Eid glasurol: “Mae yna atgofion yn gysylltiedig â khurma. Dyma’r eitem gyntaf rydyn ni’n ei fwyta ar ôl cynnig namaz ar Eid. Yn ei hanfod mae’n seviyan wedi’i gymysgu â llaeth a khoya. Mae ganddo flas cyfoethog, gwladaidd, cadarn a desi iawn. Rhaid inni ddefnyddio Banarasi seviyan i gael y blasau gorau. Maent yn iawn, yn ysgafn ac yn toddi yn y geg. Ceisiwch ychwanegu ychydig o ddŵr kewra ato ar gyfer arogl a melyster.”

Fel y mae’r arbenigwyr yn awgrymu, dylai pwdinau fod yn barod ddiwrnod ymlaen llaw, neu o leiaf dylid paratoi’r pethau sylfaenol. “Dylai fod cyfran gyfartal o bwdinau poeth ac oer yn y pryd er mwyn cael profiad gwell. Gydag Eid yfory, dwi’n arbrofi gyda llestri. Roeddwn i wedi clywed am Kunafa yn ystod fy arhosiad yn y Dwyrain Canol. Nid oedd y pwdin i’w weld yn flasus ar y dechrau, ond o’i flasu, teimlai’r blasau allan o’r byd. Mae caws hufen syml, cain ac ymlaciol yn gorchfygu’r galon. Mae wedi’i wneud â thoes tenau o semolina, wedi’i socian mewn surop melys, wedi’i haenu â chaws neu hufen a chnau,” meddai Madhumita Mohanta, Cogydd Gweithredol yn The Lalit Great Eastern, Kolkata.


Ffefryn arall ar Eid yw phirni. Pan fyddwch chi’n ei wneud gartref, cadwch lygad ar y gymhareb llaeth a reis. “Mae’n rhaid i chi droi’r pot yn barhaus fel nad yw’n glynu at waelod y teclyn. Yn yr un modd, ar gyfer shahi tukda, mae’n rhaid i chi weld pa mor frown y mae angen i’r bara fod, pa mor uchel, canolig neu araf y mae angen i’r fflam fod i gael y lliw a ddymunir, a pha mor galed neu gyson y mae angen i’r surop siwgr fod.”, meddai Zebi Zubair. , cogydd yn Knosh, sy’n enwog am ei Banarasi Kimami Seviyan Kheer.


Shahi Seviyan


Rysáit

Shahi Seviyan

Cynhwysion

150 g seviyan

1/2 cwpan cashews – daear

2 lwy fwrdd o fenyn

1 litr o laeth cyflawn

6 llwy fwrdd o siwgr powdr

1 llwy fwrdd o bowdr cwstard

1/2 cwpan llaeth powdr

Kesar- ychydig geinciau

Dull:

Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o ghee mewn padell a rhostio seviyan am 4-5 munud ar wres isel.

Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o siwgr powdr

Trosglwyddwch 2/3 o’r seviyan i bowlen a’i wasgu o amgylch y bowlen. Dylai haen denau o seviyan fod yn weladwy.

Berwch laeth gyda powdr llaeth ychwanegol am 3-4 munud.

Ychwanegu powdr kesar a cashiw ar gyfer blasau.

I dewychu, toddwch yr hufen crwst mewn powlen a’i ychwanegu at y jwg llaeth dros wres isel.


Ychwanegwch 4 llwy fwrdd o siwgr powdr.

Arllwyswch y past cyson dros yr haen seviyan.

Ychwanegu haen arall o seviyan gyda ffrwythau sych ar ei ben. Storiwch ef yn yr oergell am dair awr a mwynhewch!

Gan Garima Bhargava, Blogiwr Bwyd

Leave a Comment

Your email address will not be published.