Pwdinau Ffrio Awyr y Byddwch chi Eisiau Rhoi Cynnig arnynt

Mae ffrïwyr aer yn honni eu bod yn lleihau olew a braster mewn rhai o’ch hoff fwydydd wedi’u ffrio. Mae’n debyg y byddwch chi’n meddwl am ddefnyddio un gyda phethau fel cyw iâr, sglodion Ffrengig, a bwydydd hallt eraill.

Fodd bynnag, peidiwch â gadael i ryseitiau ffrïwr aer nodweddiadol gyfyngu ar eich ystod o ran defnyddio’r popty darfudiad countertop hwn. Mae pwdinau ffrio aer hefyd yn flasus ac yn hawdd i’w coginio. Hefyd, oherwydd bod ffrïwyr aer yn defnyddio aer sy’n cylchredeg i “ffrio” bwydydd, mae llawer o bwdinau sydd fel arfer wedi’u coginio mewn olew yn iachach ar unwaith pan gânt eu gwneud mewn ffrïwr aer. Gallwch hefyd wneud sypiau llai, a all fod yn beth da mewn rhai cartrefi.

Dyma rai ryseitiau efallai yr hoffech chi roi cynnig arnynt.

Cwcis

Mae gan Summer Yule rysáit cwci heb siwgr sy’n defnyddio gwenith cyflawn neu flawd wedi’i sillafu ynghyd â blawd gwyn i wneud y cwci yn uwch mewn ffibr. Mae hi hefyd yn defnyddio gwyn wy yn lle wyau cyfan.

Os yw’n well gennych rysáit cwci sglodion siocled, rhowch gynnig ar Gwcis Sglodion Siocled Byd y Dyn Mawr. Mae’r pwdinau hyn yn rhydd o laeth a heb wyau, ac mae’r blogiwr Arman Liew yn dweud bod eu gwead “yn gwirio’r holl flychau: ymylon trwchus, cnoi, creision ac yn berffaith llyfn yn y canol.” Hmm!

Adobe

toesenni

iawn toesenni Efallai Byddwch ymhlith y pwdinau ffrio aer rydych chi’n meddwl amdanyn nhw pan fyddwch chi’n meddwl am goginio gyda ffrïwr aer. Ac mae defnyddio ffrïwr dwfn yn golygu llawer llai o fraster a dim siawns o gael eich tasgu â braster poeth wrth goginio’r fersiwn hon.

Mae blogiwr Hwyl y Gegin gyda My Three Sons, Jill, yn addasu ei rysáit toesen cwci tun ar gyfer y ffrïwr aer ar gyfer opsiwn cyflym a hawdd. (Mae ganddi hefyd rysáit ar gyfer sglodion afal.)

Mae Julia Foerster o Plated Cravings yn gwneud toesenni ffrïwr aer o’r newydd gyda thoes burum sy’n cael codi cyn coginio a gwydredd hufen menyn i’w roi ar ben y cyfan.

cacennau llaw

Er efallai na fydd cacen gyfan yn ffitio yn eich ffriwr aer, bydd cacennau llaw! Mae’r pwdinau ffrio aer crwst agos hyn yn syniad arall y gallech fod am roi cynnig arno.

Mae gan Jennifer Depth o Show Me the Yummy rysáit ar gyfer s’mores, llus, afalau caramel a cheirios. Mae’n cyfaddef nad yw hi fel arfer yn ffan mawr o gacennau, “ond mae gen i obsesiwn gwallgof gyda’r cacennau hyn,” meddai. Llenwch gramen pastai a brynwyd yn y siop gyda fflwff malws melys a Nutella ar gyfer y blas s’mores, a llenwad pastai ceirios afal llus parod (neu wedi’i brynu mewn siop) ar gyfer y tri blas arall.

Fel llawer o bwdinau ffrio aer, mae’r pasteiod llaw hyn yn coginio’n gyflym! Mae’r rysáit Show Me the Yummy yn coginio mewn 11 munud.

Churros

Mae churros pwdin ffrio aer blasus yn opsiwn arall. Dywed Cooking Light fod ei fersiwn yn “ysgafnach na churros traddodiadol, bron fel éclairs, yn dod allan o’r ffrïwr blewog a blasus.” Mae hefyd yn argymell saws siocled gyda hufen a kefir sbeislyd.

Mae Plated Cravings yn gwneud churros ffrio aer wedi’i greu gyda blaen siâp seren mewn bag peipio ar gyfer y siâp churro llofnod hwnnw. Mae gan rysáit blogiwr Julia Foerster dros 138 o adolygiadau a 4.93 allan o 5 seren, felly mae’n edrych fel enillydd!

“Maen nhw’n blasu’r un mor flasus â churros wedi’u ffrio, ond maen nhw’n is mewn calorïau ac yn haws eu paratoi heb yr angen i drin olew poeth,” mae Foerster yn ysgrifennu.

Mae’n ymddangos bod churros wedi’i wneud o gynhwysion syml sydd gennych yn ôl pob tebyg wrth law, fel menyn heb halen, siwgr, halen, blawd, wyau, detholiad fanila, a siwgr sinamon i’w rolio ar ôl coginio.

sglodion ffrwythau

Mae ffrwythau yn bwdin iach a fforddiadwy ar ei ben ei hun. Cyfunwch ef â ffrïwr aer i greu sglodion ffrwythau ac mae gennych fyrbryd iach ar eich dwylo. Heb sôn, mae’n llawer rhatach gwneud eich sglodion ffrwythau eich hun nag ydyw i’w prynu’n barod yn y siop groser.

Os ydych chi eisiau rhoi cynnig ar sglodion llyriad, mae gan Soniya Soluja o The Belly Rules the Mind rysáit ar gyfer pum gwahanol flas o sglodion llyriad. Mwydwch bananas neu lyriaid ffres mewn toddiant o ddŵr, halen a thyrmerig cyn eu sychu, eu sleisio, a’u rholio mewn olew cnau coco a mwy o dyrmerig. Yna cânt eu coginio yn y ffrïwr nes eu bod yn grimp.

Mae gan blogiwr Belly Rules the Mind Anvita hefyd rysáit sglodion afal sy’n cynnwys dim ond tri chynhwysyn. Neu rhowch gynnig ar y rysáit Mind Over Munch. Rydych chi’n rholio afalau wedi’u sleisio’n denau mewn sinamon a’u coginio’n gyfartal gan eu troi yn y ffrïwr aer bob pum munud nes eu bod y gwead rydych chi ei eisiau.

Adobe

Afalau pobi”

Mae ryseitiau afalau wedi’u “pobi” mewn peiriant ffrio aer yn meddalu’r afalau yn hytrach na’u gwneud yn grimp fel y mae ryseitiau sglodion afal yn ei wneud.

Ar gyfer ei rysáit Cook It Real Good, mae Cassie yn torri afal yn ei hanner, yn tynnu’r craidd, ac yn taenu’r hanner toriad gyda menyn a sinamon. Yna mae’n ei dopio â chymysgedd ceirch sy’n troi’n frin crensiog ar yr afal “pob” unwaith y bydd wedi’i goginio mewn ffrïwr dwfn. Dywed Cassie ei bod fel arfer yn ychwanegu hufen iâ ar ei ben. Mae hi hefyd yn argymell afalau Pink Lady ar gyfer y rysáit hwn, ond dywed Granny Smith, Golden Delicious, ac afalau Honeycrisp yn gweithio’n dda hefyd.

Mae lletemau afal yn cael eu trochi mewn blawd, wy, a chymysgedd briwsion cracker graham i wneud pwdinau ffrio aer blasus mewn rysáit coginio teuluol bob dydd. Mae chwistrellu’r sleisys gyda chwistrell olew cyn iddynt fynd i mewn i’r ffrïwr yn helpu.

Adobe

s’mores

Efallai na fyddwch chi’n meddwl am goginio s’mores mewn ffrïwr aer oherwydd mae malws melys yn cael eu grilio fel arfer.

Ond mae gan Sparkles to Sprinkles rysáit poblogaidd ar gyfer y pwdin clasurol hwn sy’n golygu rhoi cracers graham gyda malws melys ar ei ben yn y ffrïwr aer nes ei fod yn grimp. Yna mae’r siocled a cracker graham arall yn mynd ar ben hynny. Dyna i gyd! Mae’r ffrïwr aer yn tostio’r malws melys yn dda.

Mae gan Sparkles to Sprinkles hefyd rysáit ar gyfer cacen mini air fryer s’mores.

Adobe

Cacennau Tostiwr

Mae gan Cooking Light rysáit ar gyfer “Pop-Tarts” Mefus Cartref sy’n golygu gwneud jam mefus ffres yn y microdon a defnyddio crystiau pastai wedi’u gwneud ymlaen llaw. Mae gwydredd syml o siwgr powdr a sudd lemwn yn cael ei frwsio ar ei ben.

Yn eu rysáit, mae Air Frying Foodie Bloggers yn hepgor y cam gwneud jam ac yn defnyddio jam a brynwyd yn y siop ar gyfer y llenwad.

Adobe

Pa un o’r pwdinau ffrio aer hyn ydych chi’n cael eich temtio fwyaf i roi cynnig arnyn nhw?

Leave a Comment

Your email address will not be published.