Pwdinau hawdd a blasus nad oes angen cymysgydd arnynt

Y tro cyntaf i mi wneud cwcis ar fy mhen fy hun (menyn cnau daear, 8 oed), roeddwn i’n gwybod fy mod am barhau i bobi. Roedd yn rhaid i mi ddarganfod sut.

Nid oedd yr un o’m rhieni yn pobi, felly nid oedd gennym unrhyw gymysgydd, dim llyfrau coginio, a dim padelli cacennau. Fy unig dywysydd oedd un o fy hoff fodrybedd, modryb hoff pawb, a oedd fel pe bai ganddi gan o fyffins llus, crensiog, tyner a stemiog, yn ei dwylo menig bob bore y byddwn yn ymweld â hi.

Yn ystod un daith, eisteddais ar stôl wrth ei hymyl wrth iddi gracio wyau a thywallt siwgr i bowlen, i gyd heb fesur. Cymerodd lond dwrn o flawd a’i gymysgu i mewn, ac efallai ei daenellu ar fwy. Pan ofynnais iddo faint yr oedd wedi’i ychwanegu, dywedodd, “O, dim ond y swm cywir.” Wrth iddo arafu’r cyflymder yr oedd yn taro’r toes, gofynnais iddo pam. Atebodd hi, “Oherwydd ei fod bron yn barod.”

Daeth steil fy modryb o synhwyro pobi yn nod i mi, felly hefyd ei gallu i’n bwydo’n ddiymdrech. Nawr, pan fydda’ i’n coginio i deulu a ffrindiau, neu’n datblygu ryseitiau’n broffesiynol, yr hyn sy’n fy nghyffroi yw’r awydd i feithrin pan fydd pethau’n mynd yn dda, i gysuro pan fydd pethau’n chwalu, ac i gynnig gobaith a llawenydd pan fydd popeth sy’n codi yn dechrau cydgyfarfod.

Mae hynny’n golygu cadw’r seigiau’n syml. Ond nid yw syml yn golygu diflas.

Weithiau daw siâp mwyaf blasus pryd o gael gwared ar y gormodedd a mireinio’r cydbwysedd. Gall rhwyddineb olygu symleiddio camau sy’n gofyn am amser gwell gyda’r bobl rydych chi’n eu bwydo (neu sy’n eich gadael â gormod o brydau i’w golchi). Mae hefyd yn ymwneud â chyfnewid technegau cain am rai hyblyg methu-diogel.

Mae pobi yn aml yn cael ei bortreadu fel gwyddor frawychus: os na chaiff y mesuriadau eu graddio i’r gram ac na ddilynir yr union gamau, yna bydd trychineb anfwytadwy yn dilyn. Rydych chi i fod i fod angen cymysgydd stand. Rwy’n caru fy un i fel dwi’n dychmygu byddwn i’n caru Aston Martin gan James Bond pe bai gen i un. Gwych gyda modur pwerus, gall fy blender wneud pob peth ffansi. Ond nid dyma’r offeryn gorau o reidrwydd ar gyfer dysgu’r grefft o bobi.

Mae hepgor y cymysgydd a gweithio â llaw yn caniatáu ichi brofi pleserau cyffyrddol y broses a deall pa mor syml a greddfol y gall pobi fod. Mae angen cymysgydd i chwipio dwsin o wyn wy yn gymylau a phrosesydd bwyd i falu cnau yn bowdr, ond i droi cyfran uchel o fenyn yn flawd, fel y byddech chi’n gwneud toes byr, mae angen defnyddio’ch bysedd.

Meddyliwch am fara melys. Gwasgwch ef i mewn i dun ac mae gennych gramen pei. Torrwch ef yn friwsion, ychwanegwch y pecans a’r ceirch, ac mae gennych chi dop y cwci granola creision afal. Mae gwasgu’r cynhwysion sych i’r menyn yn caniatáu ichi brofi sut mae blawd yn cwrdd â braster, gan ddysgu sut i stopio cyn gynted ag y byddwch chi’n teimlo popeth yn ffurfio toes graeanog, llyfn pwti.

Mae’r un wybodaeth honno, canfod pan fydd y toes yn dod at ei gilydd trwy deimlo ac addasu yn unol â hynny, hefyd yn berthnasol i friwsion sglodion siocled blawd ceirch. Mae’r blawd ceirch yn amsugno hylif fel sbwng, felly mae chwistrelliad o hufen yn y cymysgedd yn atal y cwcis rhag sychu. Ond gall gormod o aer wedi’i chwipio i’r cynhwysion gwlyb achosi i’r cwcis cacen. Mae cymysgu â llwy bren yn caniatáu ichi doddi’r menyn a’r siwgrau gyda’i gilydd nes eu bod yn hufennog a churo’r wy nes bod ei rediadau euraidd yn diflannu, teimlo ymwrthedd y toes a gwthio’n galetach yn erbyn y bagiau llymach, a throi’r siocled a’r blawd ceirch â danteithfwyd. na all unrhyw beiriant ei ddyblygu.

Canlyniad y cymysgedd hwn sy’n seiliedig ar gyhyrau? Cwcis sy’n llwyddo i fod yn ysgafn ac yn ymwrthol, yn grimp ar yr ymylon ac yn cnoi fel caramel ac yn dendr yn y canol.

Gall gwneud y danteithion ffôl hyn, ar eich pen eich hun, mewn distawrwydd, neu gyda chymorth dwylo eraill, yn fawr neu’n fach, fod yn brofiad therapiwtig. Mae’n bleser crafu darnau gludiog oddi ar eich bysedd, rhywbeth sylfaenol i weithio gydag unrhyw beth heblaw clecian allweddi a sgriniau gwydrog. Ac os ydych chi’n ofni pobi, neu ddim yn teimlo fel mynd allan o’ch cymysgydd, fe gewch chi hyder a llawenydd yn y gegin gyda’r pwdinau hawdd hyn.

Ryseitiau: afal crisp | Cwcis Sglodion Siocled Blawd Ceirch

Leave a Comment

Your email address will not be published.