Pwdinau iach gan y maethegydd Sarah Di Lorenzo

Os yw tywydd oer wedi cynyddu eich chwant am siwgr, peidiwch ag ofni, gallwch chi bryfocio’ch blasbwyntiau heb chwyddo.

Mae’r maethegydd clinigol Sarah Di Lorenzo yn ailwampio’ch hoff bwdinau i fod yn flasus ac yn faethlon.

Mae Sarah yn esbonio ei golwg iachach ar bwdinau yn y fideo uchod.

Gwyliwch Sunrise ar Channel 7 a’i ffrydio am ddim ar 7plus >>

Cacennau caws bach ciwt ac iach Sarah

6 yn ôl

cynhwysion crwst

 • 1 cwpan o cashews
 • 1 cwpan pitted dyddiadau
 • pinsiad o halen

llenwi cacen gaws

 • 250 gram o gaws hufen
 • 1 cwpan o iogwrt Groegaidd o ansawdd da
 • 1/3 cwpan mêl
 • 1 llwy fwrdd o sudd lemwn
 • 1 llwy fwrdd dyfyniad fanila
 • pinsiad o halen

Dull

 1. I wneud y gramen, ychwanegwch y cashews, dyddiadau a halen at brosesydd bwyd a’u cymysgu nes eu bod wedi’u cymysgu.
 2. Mewn padell myffin chwe thwll, leiniwch duniau myffin gyda phapur memrwn neu defnyddiwch sosban myffin silicon. Ychwanegwch tua llwy fwrdd o’r cymysgedd i waelod pob tun myffin.
 3. Ar gyfer y llenwad cacen gaws, rhowch yr holl gynhwysion llenwi mewn prosesydd bwyd neu gymysgydd a chymysgu nes yn llyfn. Arllwyswch y cymysgedd hwn i duniau myffin. Rhowch yn yr oergell am ychydig oriau cyn ei weini.

Nodyn rysáit: Gallwch storio’r cacennau caws yn y rhewgell tan amser gweini.

Crymbl afal iach. Credyd: Codiad yr haul

crymbl afal iach

am 6

Cynhwysion

 • 1 cwpan o geirch wedi’i rolio
 • 1/3 cwpan cnau Ffrengig wedi’u torri’n fras
 • 2 lwy de sinamon mâl
 • 1/3 cwpan surop masarn
 • 1 1/2 llwy fwrdd olew cnau coco

Llenwi

 • 6 cwpan o afalau wedi’u deisio
 • 1 llwy fwrdd plisgyn psyllium
 • 2 lwy de sinamon mâl

Dull

 1. Cynheswch y popty i 180C. Mewn powlen, cyfunwch y ceirch, cnau Ffrengig, sinamon, surop masarn, ac olew cnau coco.
 2. Mewn powlen arall, cyfunwch afalau, plisgyn psyllium, a sinamon.
 3. Trosglwyddwch y llenwad i ddysgl pobi a gwasgwch i lawr. Llwy’r cymysgedd crymbl yn gyfartal ar ei ben.
 4. Pobwch am 25 i 35 munud, neu nes bod afalau’n dendr a’r topiau’n frown euraidd ac yn grimp.
Cwcis Anzac iach Sarah. Credyd: Codiad yr haul

Bisgedi Anzac Iach Sarah

Cynhwysion

 • 1/2 cwpan blawd almon
 • 1/2 cwpan blawd ceirch
 • 1 cwpan cnau coco wedi’i gratio
 • 1 pinsiad o halen
 • 1 llwy de o bowdr pobi
 • 1 llwy de o stevia
 • 2 lwy fenyn
 • 1/2 cwpan surop masarn
 • 1 llwy fwrdd o fenyn cnau daear crensiog

Dull

 1. Leiniwch hambwrdd pobi gyda phapur memrwn.
 2. Cynheswch y popty i 150C. Cymysgwch y cynhwysion sych. Cynheswch a chyfunwch y menyn, surop masarn, a menyn cnau daear mewn sosban fach nes eu bod newydd eu cyfuno, yna ychwanegwch at y cynhwysion sych a chymysgwch yn dda.
 3. Gwnewch fisgedi gyda dwy lwy fwrdd o’r gymysgedd.
 4. Coginiwch am 25 munud.
Tafell Ceirios Aeddfed Sarah.
Credyd: Codiad yr haul

‘cherry aeddfed’ Sarah

Cynhwysion

 • 2 gwpan o gnau coco sych
 • 3 llwy fwrdd o olew cnau coco
 • 1/4 cwpan surop masarn
 • 2 gwpan o geirios wedi’u rhewi
 • 1/2 cwpan mafon wedi’u rhewi
 • 250 gram o siocled tywyll i doddi

Ychwanegwch yr holl gnau coco, olew cnau coco, a surop masarn i brosesydd bwyd nes bod past yn ffurfio.

Ychwanegwch y ceirios a’r mafon, cyfunwch yn dda. Yna ychwanegwch y gymysgedd i ddysgl pobi wedi’i leinio. Toddwch y siocled ac yna gorchuddiwch y gymysgedd. Rhowch yn yr oergell neu’r rhewgell am awr i galedu. Yna torrwch ddognau bach i’w mwynhau.

Bariau ‘gwobrau’ Sarah

Cynhwysion

 • 1 cwpan cnau coco wedi’i gratio
 • 1/4 cwpan surop masarn
 • 2 lwy fwrdd o olew cnau coco
 • Pinsiad o halen
 • 1/2 llwy de o fanila pur
 • 120 gram o siocled tywyll wedi’i doddi

Dull

 1. Cymysgwch yr holl gynhwysion ac eithrio siocled mewn prosesydd bwyd nes bod past yn ffurfio. Yna rholiwch y pasta yn foncyffion bach dwy fodfedd (5 cm). Rhewi am awr.
 2. Toddwch y siocled ac yna gorchuddiwch y cnau coco gyda siocled a’i ddychwelyd i’r oergell.
 3. Arhoswch awr iddo setio ac yna mwynhewch!

Sbin Sarah ar Snickers

Yn gwneud 20, 2 fesul gwasanaeth

Cynhwysion

 • 20 dyddiad Medjool, pitted
 • 1/3 cwpan menyn cnau
 • 250 gram o siocled tywyll
 • 1/2 cwpan cnau daear rhost wedi’u malu

Dull

 1. Gorchuddiwch daflen pobi. Torrwch bob dyddiad i lawr y canol, ond dim ond i greu bwlch fel y gallwch chi lenwi pob dyddiad gyda 1/2 llwy de o fenyn cnau. Rhowch y dyddiadau wedi’u stwffio ar yr hambwrdd a’u rhoi yn yr oergell am 30 munud.
 2. Yn y cyfamser, toddwch y siocled mewn cynhwysydd gwydr dros sosban o ddŵr berw.
 3. Unwaith y bydd wedi toddi, trochwch bob dyddiad yn y siocled a’i ddychwelyd i’r papur pobi.
 4. Chwistrellwch nhw gyda’r cnau daear rhost wedi’u malu. Dychwelwch i’r oergell am 30 munud arall. Unwaith y bydd hynny wedi’i wneud, gallwch eu storio yn yr oergell fel byrbryd hawdd ar gyfer ychydig o egni wrth fynd sy’n rhydd o euogrwydd ac yn hollol flasus neu arbedwch nhw am drît melys i bwdin.

Leave a Comment

Your email address will not be published.