Pwdinau Mewn Lliw: Becws I’r Sêr TikTok i Agor Yn Westchester

LARCHMONT, NY – Cyn bo hir bydd y cwmni cwci sydd wedi mynd â’r cyfryngau cymdeithasol i storm o liw bywiog yn cynnig cyfle bywyd go iawn i fodloni’ch anghenion esthetig a’ch dant melys.

Mae Baked in Colour, sydd ag enw da yn rhyngwladol am ei gwcis sglodion siocled enfys a danteithion lliwgar eraill, yn agor ei leoliad Westchester cyntaf yn Larchmont. Nid dim ond teimlad ymhlith dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol yw’r becws sydd â byrstio nodweddiadol o liwiau’r enfys; mae’r becws wedi dal sylw Good Morning America, The Today Show, a The Thrillist. Goramser Pleidleisiodd Efrog Newydd Baked in Colour y pwdin gorau ar gyfer Instagram.

Yn ogystal â bod yn siop un stop ar gyfer popeth lliwgar a blasus, gan gynnwys cwcis enfawr, bydd “brookies” enfawr, “Baked in Colour” yn cynnig “amgylchedd enfys trochi” sy’n deilwng o oriel, gan gynnwys gosodiad celf ar wal cwcis a drych enfys anferth a ddyluniwyd gan Lauren Sydney Events a White Light Photograph. Ac wrth gwrs, bydd y drol cwci enfys unigryw a ddyluniwyd gan Corey Paige Designs, yn cael ei barcio o flaen y siop.

Byddwn yn gweld llawer mwy o’r car enfys hawdd ei weld hwn, a ddyluniwyd gan Corey Paige Designs, o amgylch y dref. (Wedi’i bobi mewn lliw)

“Rydym yn gyffrous iawn i lansio yn Larchmont,” meddai sylfaenydd Julie Dugoff Waxman. “Fel un o drigolion Westchester, rwy’n gyffrous i ddod â’n rhoddion hapus i’r gymuned hon.”

Dywedodd Waxman mai cenhadaeth Baked in Color yw “lledaenu hapusrwydd gyda’n danteithion lliwgar a blasus.” Wedi’i ysbrydoli gan y craze enfys ac fel dilyniant naturiol o lwyddiant gyda busnes cwci coleg, bachodd Waxman gyfle yn y farchnad bwdinau a ganwyd Baked in Colour.

Y diwrnod agor fydd Mai 18. Bydd Baked in Colour yn cael rhai cyfleoedd tynnu lluniau annisgwyl a rhoddion ar eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Dilynwch Baked in Colour ar Instagram, TikTok a Facebook i gael y diweddariadau diweddaraf.

Bydd cefnogwyr Baked in Colour (a darpar ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol) y tu allan i Westchester yn dal i allu mwynhau eu hoff ddanteithion lliwgar, wrth i’r cwmni barhau i anfon ei ddanteithion blasus pobi-ar-alw ledled y wlad trwy Goldbelly.

Oriau siop IRL cychwynnol fydd dydd Mercher i ddydd Sadwrn, hanner dydd tan 5 p.m.

Leave a Comment

Your email address will not be published.