Pwdinau Penblwydd Nad Ydynt Yn Gacen

Efallai y byddwch chi’n teimlo bod llawer o’ch rhai agosaf a’ch anwyliaid yn cael eu geni yn ystod misoedd yr haf, ac o ganlyniad, rydych chi’n iawn. Yn ôl astudiaeth DailyViz, Gorffennaf, Awst, Medi, a Hydref yw’r misoedd geni mwyaf poblogaidd yn yr Unol Daleithiau, gyda mis Medi yn safle un. Os ydych chi’n clymu hynny ag un o’n hoff bynciau, ie, rydyn ni’n sôn am gacen pen-blwydd, mae hynny’n golygu bod digon o dafelli ar eich plât yn sicr yn y dyfodol agos.


Ond gan fod rhywun yn gallu blino ar hyd yn oed y pethau gorau mewn bywyd, beth am ei newid ychydig? Mae’r 15 pwdin hyn yr un mor flasus a Nadoligaidd, ond hefyd yn llawer mwy annisgwyl.

Smwddis Lisa Frank

Rydyn ni wedi bod yn Lisa Frank chumps ers y 90au, sef, trwy gyd-ddigwyddiad, pan ddatblygodd ein caethiwed i ysgytlaeth. Rhowch nhw at ei gilydd ac mae gennych chi’r harddwch pefriog hyn. (trwy Prydeinig+cyd)

pops cacen wen Rwseg

Blodau, ymgynghori. Anrheg melys, parod. Lladd dau aderyn ag un garreg a gosod tusw o pops cacen Rwsiaidd Gwyn mewn gwydraid. (trwy Prydeinig+cyd)

pei s’mores

Os yw’n well gan y person rydych chi’n ei ddathlu cacen na chacen, rydyn ni’n argymell y nifer hwn o s’mores ar gyfer y naws pen-blwydd yr haf hynny. (trwy Brit + Co)

Ffliwtiau siampên pinc mafon

Roedden ni’n credu unwaith nad oedd dim yn dweud “dathlu’r amseroedd da” fel swigen. Nawr ein bod wedi darganfod y fflotiau siampên hyn, rydym wedi ein cywiro. (trwy Y rookie cwci)

Macaroons Pebble Ffrwythlon

Yn llawn hiraeth, rhan o bwdin, a llawenydd rhannol liwgar, mae’r macarons hyn yn erfyn i gael eu pentyrru a’u gweini’n gelfydd. (trwy y cogydd newydd)

briwsion ffawd glittery

Wedi’u gwneud gyda dim ond tri chynhwysyn: cwcis, siocled gwyn, a sglodion amrywiol, mae’r cwcis dathlu hyn yn dod â dymuniadau pen-blwydd personol y tu mewn. (Prydeinig + cwmni)

Bariau Mocha Oreo wedi’u Rhewi

Beth ydych chi’n ei gael pan fyddwch chi’n cyfuno un rhan o gramen Oreo, un rhan o lenwad mousse espresso, ac un rhan o siocled poeth? Pwdin oer fydd yn denu unrhyw un i’r ardd. (trwy bwyd cymydog)

Croquembouche

Mae’r pwdin Ffrengig hwn yn aml yn cael ei weini ar achlysuron hapus, a gallwn weld pam. Gyda blasau o riwbob a hufen chwipio, mae’r un hwn yn boeth goch. (trwy Mae’r crwst yn gwneud perffeithrwydd)

Marshmallow Funfetti Gooey Cookies

Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad yn ei gylch: cwcis yw’r rhain. Ond mae ganddyn nhw’r naws ffynfetti pen-blwydd hwnnw. (trwy ffedog chelsea flêr)

Watermelon Margarita Popsicles

Does dim byd yn dweud bod yr haf yn debyg i watermelon llawn sudd. A dim byd yn dweud dathliad haf fel watermelon margarita iâ pops. (trwy Prydeinig+cyd)

Cacen Cacen Hufen Iâ Toes

os ydynt am fel cacen, ond cyn belled ag yr ydym yn y cwestiwn cacennau bach wedi’u llenwi â hufen iâ cytew cacennau yw eu categori eu hunain o wynfyd. (trwy Ysgeintiwch ychydig o hwyl)

toesenni enfys

Mae enfys yn teimlo fel parti, ac mae toesenni, wel, yn teimlo fel rhywbeth y byddwn yn defnyddio unrhyw esgus i ddathlu ag ef. (Crotyn o aur dewisol). (trwy Brit + Co)

Myffins mini 4 munud

Cymerwch giwiau gan ddyfeisiwr y cronut ac addurnwch y bwrdd gyda bowlenni o’r cacennau bach blasus hyn. Bonws: Dim ond pedair munud maen nhw’n ei gymryd i bobi. (trwy Prydeinig+cyd)

Paned Cacen Pen-blwydd Conffeti Symudadwy

Yn drawiadol yn ei greadigrwydd ond eto’n hawdd i’w wneud (diolch, toes cwci wedi’i oergell a brynwyd yn y siop), mae’r agwedd fywiog hon ar fara mwnci yn dod â holl atgofion plentyndod yn ôl. (trwy Prydeinig+cyd)

Myffins Crymbl Mafon

I bob pwrpas, dim ond cacen fach heb rew yw myffin. Goleuwch gannwyll yn un o’r danteithion briwsionllyd hyn a chewch frecwast sy’n haeddu pen-blwydd. (trwy Prydeinig+cyd)

Rydyn ni’n caru cacen pen-blwydd gymaint ag unrhyw un arall, ond weithiau rydyn ni eisiau newid pethau. P’un a ydych chi’n caru cacennau cwpan, ysgytlaeth neu popsicles, bydd y ryseitiau pen-blwydd haf hyn yn dathlu pen-blwydd y plentyn / oedolyn mewn steil.

Dilynwch ni pinterest am fwy o syniadau ryseitiau hawdd a blasus.

Leave a Comment

Your email address will not be published.