Pwy ddywedodd na all pwdin fod yn iach? Mae’r peiriant hwn yn troi ffrwythau ffres yn eich hoff ddanteithion erioed

Efallai y byddwn yn derbyn comisiynau ar gyfer pryniannau a wneir trwy ddolenni ar y dudalen hon. Gall prisiau ac argaeledd newid. Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu gan bartner trydydd parti ar gyfer Yahoo.

Gallwch chi wneud pwdinau wedi’u rhewi’n iach gyda’r teclyn cŵl hwn. (Ffynhonnell: Amazon)

Rydyn ni i gyd wrth ein bodd â blas melys, blasus hufen iâ, ond weithiau nid yw’r syniad o wledda ar hufen iâ a brynir mewn siop yn teimlo’n iawn. Maent fel arfer yn eithaf uchel mewn siwgr a chalorïau. Nid yn union yr opsiwn iachaf i’r teulu cyfan. Gallech brynu hufen iâ fegan gourmet drud, ond ble mae’r hwyl? Mae’n debyg na fydd plant yn eu hoffi ac ni fydd eich waled ychwaith.

Os ydych chi’n chwilio am faddeuant di-euog a fydd yn adfywio’r teulu cyfan, mae yna ffordd flasus o wneud hynny heb dorri’r banc bob wythnos. Mae Yonanas Classic Frozen Pwdin Maker yn ddewis arall iach yn lle hufen iâ y gallwch ei ddefnyddio yng nghysur eich cartref eich hun.

Ar hyn o bryd dim ond $50 ar Amazon yw’r gwneuthurwr pwdin hufen iâ ffrwythau wedi’i rewi hwn. Am y pris hwn, gallwch chi a’ch teulu guro’r gwres yr haf ar ôl yr haf gyda hufen iâ mewn llaw.

Casglwch o gwmpas hoff ffrwythau pawb

Gwnewch flasau gwahanol o ddanteithion yn seiliedig ar hoff ffrwythau pawb.  (Ffynhonnell: Amazon)

Gwnewch flasau gwahanol o ddanteithion yn seiliedig ar hoff ffrwythau pawb. (Ffynhonnell: Amazon)

$49.99 yn Amazon

Y gwneuthurwr hufen iâ meddal hwn o Yonanas fyddai’r gorau i wneud i bawb yn y teulu fynd yn wallgof. Ydych chi’n caru hufen iâ afocado, ond mae’n well gan eich plant mefus? Nid oes rhaid i chi afradlon ar wahanol fathau o beint pan ewch i’r siop. Yn syml, prynwch hoff ffrwythau eich teulu, eu torri’n dafelli, a’u taflu yn y rhewgell. Pan fydd eich plentyn bach yn erfyn am drît, cymerwch lond llaw o fefus a’u troi’n danteithion blasus a hufennog wedi’u rhewi gyda’r teclyn gwych hwn.

Mae’r broses o wneud y pwdin yn eithaf syml. Dim ond ychydig funudau mae’n ei gymryd i greu danteithion melys heb unrhyw gadwolion na brasterau neu siwgrau ychwanegol. Cofiwch ddadmer eich ffrwythau wedi’u rhewi am hyd at 10 munud cyn i chi ei roi yn y peiriant. Ar wahân i hufen iâ, gallwch hefyd ddefnyddio’r offeryn hwn i wneud sherbet a phwdinau wedi’u rhewi. Ciciwch yn ôl a mwynhewch yr haf gyda 36 o ryseitiau pwdin iach yn y llyfr rhad ac am ddim sy’n dod gyda’r offeryn hwn.

Peidiwch â meddwl bod yn rhaid i chi wneud swp cyfan, efallai y bydd hyn yn ddigon i fwydo pedwar o bobl. Os ydych chi’n byw ar eich pen eich hun neu’n rhan o deulu o ddau, peidiwch â phoeni. Nid oes angen gadael i unrhyw beth fynd yn wastraff na bwyta mwy nag y gallwch ei drin. Yn syml, addaswch y cynhwysion yn ôl eich maint gweini dymunol. Unwaith y byddwch wedi gorffen, dadosodwch yr offeryn a gosodwch yr holl rannau heb BPA yn ddiogel yn y peiriant golchi llestri. A dyna ni ar gyfer glanhau.

danteithion haf iach

Dim rhediadau amlach i’r siop groser i fodloni’ch dant melys. Gyda’r Gwneuthurwr Pwdin wedi’i Rewi Yonanas Clasurol hwn, byddwch chi’n creu entrees wedi’u rhewi blasus i chi’ch hun, eich teulu, a’ch ffrindiau a chadw pawb yn oer trwy’r haf.

Chwilio am fwy o fargeinion Amazon anhygoel? Edrychwch ar rhain:

Cegin:

Technoleg:

Leave a Comment

Your email address will not be published.