Ramadan 2022: 7 rysáit cyflym a hawdd ar gyfer iftar blasus mewn llai na 30 munud

Mae’r tymor gwyliau yma, ac ni allwn aros i’w fwynhau gyda defodau hardd ac, wrth gwrs, bwyd smacio gwefusau. Mae gŵyl Islamaidd hir-ddisgwyliedig 30 diwrnod y rhanbarth, Ramadan, yn dechrau heddiw (o Ebrill 2, 2022) a bydd yn dod i ben ar Fai 2, 2022. Yn yr ŵyl dduwiol fis hon, mae Mwslemiaid o bob rhan o’r byd yn arsylwi ymprydiau bob dydd o wawr hyd y cyfnos. , yn ymatal rhag bwyd a diod. Mae’r ympryd (roza) yn cael ei dorri ar ôl machlud gyda gweddi arbennig a pharti moethus, a elwir wedi hynny yn boblogaidd Iftar. Mae teuluoedd a ffrindiau fel arfer yn ymgynnull ar gyfer y parti dathlu ac yn mwynhau danteithion melys a sawrus traddodiadol. Mae’r rhestr hir hon o fwydydd yn cynnwys danteithion fel cyris, biryanis, brechdanau creisionllyd, cebabs a mwy. Yn fyr, mae popeth yn flasus, yn doreithiog ac yn hynod gymwynasgar. Fodd bynnag, mae’r seigiau hyn yn cymryd llawer o amser ac yn cynnwys llawer o gamau i’w paratoi, ac wrth ymprydio, efallai na fydd yn hawdd i’r rhan fwyaf ohonom fuddsoddi cymaint o amser ac ymdrech. I ddatrys y broblem hon, yma rydyn ni’n dod â rhestr i chi o 7 rysáit iftar cyflym a hawdd y gallwch chi eu paratoi mewn dim ond 30 munud. Edrychwch.

Darllenwch hefyd: Ramadan 2022: 10 Ryseitiau Byrbryd Iftar Gorau

Ramadan 2022 – Dyma restr o 5 Rysáit Iftar Hawdd y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt

Ein hargymhellion:

1. Un Pot Biryani

Gadewch i ni ddechrau’r rhestr gyda’r un hon. Mae’r rysáit biryani cyw iâr un pot hwn wedi’i gynllunio i wneud biryani yn gyflym ac yn hawdd. A’r rhan orau yw bod blas y biryani hwn bron yr un fath â’r fersiwn wedi’i goginio’n araf o biryani. Cyfunwch ef â salan ac yno bydd gennych eich bwyd yn barod i’w fwyta. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

2. Tawa Tadka Keema

Mae’r keema hwn yn rysáit syml; mae’r pelenni cyw iâr/cig oen bach suddiog wedi’u coginio’n syml gyda chyn lleied o gynhwysion â phosibl. Y peth gorau am seigiau keema yw eu bod yn hollol flasus a llawn sudd ac yn sicr y rhai hawsaf i’w paratoi. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

tawa.tadka.keema

3. Anda Paratha

Heb os, mae Parathas yn foddhaol, yn faethlon ac yn cael ei weini orau gyda llond bol o fenyn, siytni, dahi neu achaar ar yr ochr. Felly am rywbeth newydd a maethlon i’w fwynhau, dyma rysáit paratha wy blasus i fwynhau eich gwledd iftar. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

0 awr0c

4. Cebab Malai Cyw Iâr

Mae’r rysáit cebab hwn yn flasus ac yn foddhaus i’r craidd. Os oes gennych awydd am danteithion cawslyd, rhowch gynnig ar y rysáit hwn. Bydd cyw iâr wedi’i goginio mewn haenau o gaws, caws hufen, a hufen sur yn chwythu’ch meddwl. Dewch o hyd i’r rysáit manwl yma.

cebab cyw iâr Malaysia

Ryseitiau eraill y dylech chi roi cynnig arnyn nhw:

5. Khoya Khurchan Paratha

Gall y rysáit paratha serol hwn fod yn ddysgl glasurol ar ei phen ei hun yn eich parti iftar a gall hefyd fod yn seren y noson. Wedi’i wneud o flawd gwenith cyflawn, wedi’i dylino’n does hallt, wedi’i rannu a’i lenwi â chymysgedd melys o khoya wedi’i gratio, edafedd saffrwm, siwgr, cardamom a dŵr kewra. Cliciwch yma i weld y rysáit.

6. Diod Falooda

Mae’r arlliw melys a persawrus o surop rhosyn wedi’i gymysgu â hufen iâ meddal yn swyno’n llwyr ym mhob brathiad. I wneud y ddiod falooda hwn, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw llaeth, nwdls wedi’u coginio, hadau basil wedi’u socian neu hadau sabja ynghyd â dwy sgŵp o hufen iâ fanila (neu fwy), surop rhosyn a siwgr. Cliciwch yma am y rysáit llawn.

oc3ejcog

7. Khurma pur

Mae gan bwdin llaeth melys gyda daioni nwdls, rhai cnau a ffrwythau sych, khurma pur gefnogwyr ledled y byd a byddech chi’n synnu pa mor hawdd yw ei wneud gartref. Tybed sut? Cliciwch yma.

khurma pur

Credyd llun: iStock

Rhowch gynnig ar y ryseitiau hyn i wneud eich gŵyl arbennig hyd yn oed yn fwy arbennig. Rhowch wybod i ni am eich profiad yn yr adran sylwadau isod.

Ramadan Hapus 2022!

Leave a Comment

Your email address will not be published.