Ready Pac Foods yn Ail-lansio Salad Powlen Cydio a Mynd Bistro®, gan Gyflwyno Dau Flas Newydd | Newyddion Cenedlaethol

Ready Pac Foods yn Ail-lansio Salad Powlen Bistro® Cydio a Mynd, gan Gyflwyno Dau Flas Newydd

Ffresa phowlenni salad blasus bellach ar gael gydapecynnu sy’n barod ar gyfer ailgylchua gwedd newydd ffres

Irwindale, CA – Mehefin 23, 2022 – Heddiw, cyhoeddodd Ready Pac Foods, sy’n eiddo i Bonduelle, ei fod yn ail-lansio ei Salads Powlen Ready Pac Bistro®, y bowlenni salad blasus a chyfleus sy’n ei gwneud hi’n haws nag erioed i fod yn dda i chi’ch hun. planed. Mae’r Bowlen Bistro® a ail-lansiwyd bellach yn cynnwys gwedd newydd a phecynnu sy’n barod i’w ailgylchu.

“Rydym yn gweithio’n galed i esblygu ein portffolio cynnyrch i ddiwallu anghenion newidiol ein defnyddwyr, tra’n aros yn driw i’n pwrpas a’n mentrau cynaliadwyedd,” meddai Andrea G. Montagna, Prif Swyddog Gweithredol. “Mae ein Bowlio Ready Pac Bistro® a ail-lansiwyd yn ei gwneud hi’n haws i unigolion a theuluoedd wneud dewisiadau sydd nid yn unig yn flasus, ond hefyd yn fwy cynaliadwy, fel y gallant deimlo’n hyderus eu bod yn prynu rhywbeth gwell iddyn nhw eu hunain ac sy’n well i’r blaned.”

Mae Salad Powlen Bistro® ar gael mewn 10 blas sydd wedi’u profi gan ddefnyddwyr gydag opsiynau protein uchel a llysieuol, gan gynnwys Cyw Iâr a Bacon Cesar a Chicken BLT. Mae Salad Powlen Bistro® parod i’w bwyta yn llawn llysiau gwyrdd deiliog a bwydydd arbennig eraill i hybu ffordd egnïol o fyw. Mae’r portffolio cyflawn o Bistro® Bowl Salads yn cynnwys:

NEWYDD! Cyw Iâr a Bacwn Cesar – Mae letys romaine creisionllyd yn cwrdd â chig moch mwg a chyw iâr gwyn, gyda chaws Parmesan tangy a dresin Cesar hufennog ar ei ben.

NEWYDD! Cyw Iâr BLT – letys mynydd iâ creisionllyd gyda chyw iâr cig gwyn melys, cig moch a llond bol o domatos grawnwin, wedi’u gwisgo â dresin llaeth menyn melfedaidd Ranch.

Arddull Cyw Iâr Asiaidd – Yn cynnig blasau Asiaidd clasurol wedi’u haenu â blas a gwasgfa gyda chynhwysion fel edamame, seleri, bresych coch, a stribedi wonton.

Cogydd gyda Thwrci a Ham: Clasur, perffaith ar gyfer stocio opsiynau cinio bob dydd.

Cyw Iâr Cesar – Yn cynnwys gwasanaeth dwbl o frest cyw iâr wedi’i grilio, suddiog, caws Parmesan wedi’i gratio, a dresin Cesar hufennog ar wely ffres o letys romaine.

Cnau Ffrengig Llugaeron – Ein Salad Llysieuol Rhif 1! Cyfunwch hufenedd hallt feta a’r crensian pecans a sglodion bara fflat ar gyfer y salad blasus hwn unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Kickin’ Barbeciw gyda Cyw Iâr – Mae dresin ransh barbeciw yn dyrnu o flas ac ŷd wedi’i dostio, ffa du, a stribedi tortilla yn darparu haenau o wead a gwasgfa.

Arddull Santa Fe gyda Cyw Iâr – mae blasau de-orllewinol yn cynnig “clasurol gyda thro.” Gyda chyw iâr cig gwyn, corn wedi’i grilio, a dresin ransh grefi, mae Santa Fe yn rhoi blas mawr gyda chic.

Dijon Sbigoglys – ffefryn llysieuol! Winwnsyn melys Dijon Vinaigrette yn troi’n sbigoglys crensiog ac wy wedi’i ferwi’n galed ar gyfer cinio blasus llawn pŵer.

Cobb Twrci a Bacon – Ffefryn arall gyda digon o brotein gan gynnwys wy wedi’i ferwi’n galed a brest twrci.

Mewn partneriaeth â How2Recycle, mae’r gwelliannau a wnaed i becynnu Bistro® Bowl yn gam pwysig tuag at nod Bonduelle o ddylunio’r holl becynnau plastig i fod 100% yn barod i’w hailgylchu neu eu hailddefnyddio erbyn 2025 a nodau ehangach i fod yn gwmni mwy cynaliadwy. I ailgylchu’ch bowlen Bistro® yn iawn, yn syml, taflu’r sêl a’r label gwaelod, rinsiwch y bowlen a’r hambwrdd, a’u hailgylchu.

Gall y rhai sy’n hoff o Bistro® Bowl hefyd fwynhau gwedd newydd ffres yn yr eil cynnyrch wrth i’r Ready Pac Bistro® gyflwyno pecyn a dyluniad label newydd. Mae’r wedd newydd, well yn cynnwys gwybodaeth faeth ac ailgylchu hawdd ei darllen, a sêl glir, hawdd ei phlicio sy’n arddangos y cynhwysion blasus y tu mewn i bob powlen. Mae’r wedd newydd yn ymestyn i wefan Ready Pac Bistro® , lle gall ymwelwyr ddarllen yn hawdd am bob Salad Bowl Bistro®, nodau cynaliadwyedd ein cwmni, a mwynhau awgrymiadau, triciau, a ryseitiau cyflym a hawdd sy’n dod gyda Bowl Bistro® Salads i lefel newydd o flas. .

Mae Salad Powlen Bistro® bellach ar gael mewn manwerthwyr mawr ledled y wlad. Am ragor o wybodaeth, dilynwch @readypacbistro ar Instagram ac ewch i https://www.readypac.com/.

AM BONDELLE FFRES AMERICAS

Mae Bonduelle Fresh Americas yn is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Bonduelle (BON.PA). Gyda phedwar ffatri brosesu yn yr Unol Daleithiau, rydym yn canolbwyntio ar lysiau ffres, saladau, ac atebion prydau ffres ar gyfer yr Americas. Wedi’i gaffael gan Bonduelle yn 2017 fel Ready Pac Foods® ac un o bum uned fusnes y Bonduelle Group, mae ein tîm yn paratoi ystod lawn o gynnyrch ffres a chynhyrchion protein o dan frand Ready Pac Bistro® y cwmni. Mae ein cynigion yn cynnwys saladau ffres, llysiau wedi’u torri’n ffres, byrbrydau a phrydau wedi’u paratoi’n ffres sydd ar gael lle mae defnyddwyr yn siopa am fwyd ac mewn bwytai cadwyn ledled Gogledd America. Ymwelwch â Bonduelle Fresh Americas neu dilynwch ni ar Facebook, Twitter ac Instagram.

AM Y GRWP BODUELLE

I Grŵp Bonduelle, mae ysbrydoli’r newid i ddeiet sy’n seiliedig ar blanhigion i gyfrannu at les pobl ac iechyd y blaned yn golygu bod yn chwaraewr busnes amaethyddol sy’n cael effaith gadarnhaol ar ei ecosystem. Rydym yn fusnes teuluol Ffrengig gyda 14,700 o weithwyr ac wedi bod yn arloesi gyda’n partneriaid amaethyddol ers 1853. Mae ein cynhyrchion bwyd sy’n seiliedig ar blanhigion parod i’w defnyddio yn cael eu tyfu ar 306,000 erw ac yn cael eu marchnata mewn bron i 100 o wledydd, gyda refeniw o $3.1 biliwn. . Ein chwe brand yw: Bonduelle®, Cassegrain®, Globus®, Del Monte®, Ready Pac Bistro® ac Arctic Gardens®. Ewch i www.bonduelle.com/cy am ragor o wybodaeth.

Cyswllt:

Brooke Maher

[email protected]

(708) 752-2442

Ffeiliau wedi’u hatodi

Hawlfraint 2022 GlobeNewswire, Inc.

Leave a Comment

Your email address will not be published.