Reis Bukhari gyda chyw iâr Arabeg

Mae reis persawrus Bukhari yn arbenigedd Arabaidd a allai fod yn ganolbwynt i’ch gwledd iftar nesaf. Yn ddiddorol, mae’r pryd hwn yn haws i’w baratoi na biryani arferol. Edrychwch ar y rysáit yma:

Cynhwysion
¾ llwy fwrdd o hadau coriander
1 llwy de o grawn pupur
1 llwy de o hadau cwmin
1 darn bach o sinamon
4 hoelen
5 cod cardamom
1 cardamom du
3 chilies sych
3 ciwb bouillon cyw iâr
½ llwy de o bowdr tyrmerig
1 kilo o gyw iâr
am y reis
2 gwpan o reis basmati
½ cwpan o ffacbys
2 moron
2 lwy fwrdd o resins
¼ cwpan + 2 lwy fwrdd olew
2 winwnsyn canolig
½ cwpan piwrî tomato
1 llwy fwrdd o friwgig garlleg
1 llwy fwrdd o saws tomato
6-8 chilies gwyrdd
1 lemwn sych
3 llwy fwrdd o saws tomato
1 llwy de o bowdr chili Kashmiri
1 llwy fwrdd o olew
ar gyfer y siytni
1 cwpan o ddail coriander wedi’u torri
2 domatos mawr
½ winwnsyn
1 darn bach o sinsir
2 chilies gwyrdd
½ llwy de o bowdr cwmin
halen yr angenrheidiol

Paratoi
Rhostiwch yr hadau coriander, corn pupur, cwmin, sinamon, codennau cardamom, cardamom du a tsilis sych am 5 munud dros wres isel.
Ar ôl iddo oeri, stwnsiwch nhw yn y jar cymysgydd ynghyd â’r powdr tyrmerig a chiwbiau bouillon cyw iâr.
Marciwch y darnau cyw iâr
Marinwch y darnau cyw iâr gyda’r powdr masala hwn
Nid oes angen ychwanegu halen gan fod y ciwb bouillon yn eithaf hallt.
Cadwch y cyw iâr wedi’i farinadu yn yr oergell dros nos.
Mwydwch y gwygbys yr un noson o’r blaen
Golchwch y reis basmati a gadewch iddo socian am hanner awr.
Torrwch hanner y foronen yn dafelli tenau a gratiwch y gweddill
Cynhesu ¼ cwpan o olew wedi’i buro mewn cynhwysydd
ffrio sleisys moron
Pan fydd y sleisys moron yn grimp, ffriwch y rhesins.
Gosodwch nhw o’r neilltu i’w defnyddio yn nes ymlaen.
Ffriwch y nionod wedi’u sleisio yn yr un olew.
Ychwanegwch y piwrî tomato pan fydd y winwns wedi brownio.
Ychwanegwch y garlleg wedi’i falu pan fydd y dŵr yn y tomato yn lleihau a’r olew yn dechrau gwahanu.
saute yn dda
Ychwanegu saws tomato a moron wedi’i gratio
Arllwyswch 2 gwpan o ddŵr
Gadewch i’r gymysgedd ferwi’n dda.
Trosglwyddwch y rhain i mewn i bopty pwysau
Pan ddaw’r cymysgedd i ferwi cyflym, ychwanegwch y cyw iâr wedi’i farinadu, gwygbys mwydo, chilies gwyrdd, a lemwn sych.
Cymysgwch yn dda
Coginiwch hyd at ddwy chwiban; byddai cyw iâr wedi’i dyfu’n lleol yn cymryd mwy o amser i’w goginio
Tynnwch y darnau cyw iâr o’r saws ar ôl iddo oeri.
Mae angen pedwar cwpanaid o ddŵr i goginio dau gwpan o reis.
Ychwanegwch fwy o ddŵr i’r saws, os oes angen, i wneud pedwar cwpan o hylif.
blas ar gyfer sesnin
Ychwanegwch y reis dan straen pan fydd yr hylif yn y pot yn berwi’n dda.
Caewch y pot ar ôl tynnu’r chwiban o’r caead.
Newidiwch y chwiban pan ddaw stêm allan o’r ffroenell.
Gostyngwch y gwres a choginiwch am 6 munud
Agorwch y pot dim ond ar ôl iddo oeri ychydig.
Byddai’r reis eisoes wedi’i goginio’n berffaith.
Cymysgwch y powdr chili Kashmiri ac olew mewn saws tomato
Rhwbiwch y saws hwn ar y darnau cyw iâr.
Cynhesu olew mewn padell
Ffriwch y darnau cyw iâr nes bod y ddwy ochr wedi’u rhostio’n dda.
Rhowch y darnau cyw iâr hyn ar ben y reis.
Addurnwch â Moron wedi’u Ffrio a Rhesins
Malu dail coriander, tomatos, nionyn, sinsir, tsilis gwyrdd, powdr cwmin a halen mewn cymysgydd heb ychwanegu dŵr i wneud siytni.
Mwynhewch reis Bukhari Arabeg blasus gyda siytni coriander adfywiol.

Gweler y fideo yma

Leave a Comment

Your email address will not be published.