Reit! Gadewch i ni gyfuno creme brulee ac adenydd cyw iâr | Ffordd o fyw

Heddiw rydym yn dathlu Diwrnod Cenedlaethol Creme Brulee. Wedi’i ddathlu bob amser ar Orffennaf 27, mae creme brulee yn hufen crwst wedi’i wneud o gymysgedd o hufen trwyth fanila, melynwy, a siwgr, gydag ychydig o siwgr ar ei ben. Os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig ar un, ychwanegwch y pwdin moethus hwn at eich rhestr ddymuniadau.

Yn ôl National Today, ymddangosodd y rysáit creme brulee cyntaf mewn llyfr coginio brenhinol a ysgrifennwyd gan gogydd ym Mhalas Versailles yn Ffrainc ym 1691. Ond ymddangosodd pwdin tebyg o’r enw Trinity Burnt Creme mor gynnar â Lloegr y 15fed ganrif. Mae tystiolaeth gynharach fyth o fersiwn Sbaeneg o’r enw Crema Catalina. Mae gan bwy bynnag a ddyfeisiodd y pwdin hwn yn gyntaf fy niolch am bwdin mor syml a blasus.

Ers i creme brulee adennill ei boblogrwydd yn ystod yr 1980au, mae’r pwdin wedi newid ymhell y tu hwnt i’w hanfodion fanila, gyda chogyddion pwdin yn ychwanegu at y blasau i gynnwys popeth o siocled a lemwn i eirin gwlanog a Nutella. Mae hyd yn oed rysáit ar gyfer hufen â blas snickerdoodle. Rwyf wrth fy modd â’r creme brulee gwreiddiol gyda rhai mefus wedi’u sleisio ar yr ochr. Mae’n bwdin perffaith ar gyfer noson boeth o haf ar ôl bwyta archeb o adenydd cyw iâr.

Beth? Bysedd cyw iâr? Mewn gwirionedd? Ydy, mae heddiw hefyd yn Ddiwrnod Cenedlaethol Bysedd Cyw Iâr. Sefydlodd Todd Graves, Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd Raising Cane’s Chicken Fingers, Ddiwrnod Cenedlaethol Bysedd Cyw Iâr i fynegi ei werthfawrogiad o adenydd cyw iâr, yn ogystal â’r sylfaen gefnogwyr ymroddedig sydd wedi cefnogi Raising Cane’s dros y blynyddoedd. Mae adenydd cyw iâr, sy’n gallu helpu gyda thueddiadau pigog plentyn, yn flasus ym mhob ffordd a gall pawb eu mwynhau. Bysedd cyw iâr a creme brulee: nawr mae hynny’n gyfuniad gwych.

Dechreuais weithio eto ddydd Llun diwethaf ar ôl ychydig wythnosau cynhyrchiol. Rwy’n caru fy swydd. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phobl ifanc yn eu harddegau. Rwy’n eu gwylio yn mynd i mewn i’r ysgol uwchradd fel dynion ffres fel blagur blodau wedi’u lapio’n dda heb wybod ble i ffitio i mewn, ac wrth iddynt aeddfedu a thyfu trwy gydol eu blynyddoedd sophomore ac iau, maent yn agor eu petalau yn eang, gan groesawu bywyd yr ysgol. Yna daw’r flwyddyn hŷn, ac yn union o flaen eich llygaid, maent yn troi i mewn i’r blodau mwyaf prydferth a hyderus, yn barod i goncro’r byd. Maen nhw’n anhygoel. Ac mae’n gwneud fy nghalon yn hapus i wybod fy mod yn rhan o’u twf academaidd.

Penblwydd hapus i’m Honey Bunny. Rwy’n dy garu di mwy. Ddydd Sul nesaf, Gorffennaf 31, bydd Don a minnau yn dathlu ein pen-blwydd priodas yn 53 oed. Mae wedi bod yn antur fythgofiadwy. Mae’n ymddangos fel ddoe i ni ddechrau. Dydw i ddim yn dweud bod pob dydd wedi bod yn heulwen a blodau. Ond hei, pe bai’n hawdd, gallai unrhyw un ei wneud, iawn? Rydym wedi creu atgofion gwych ac wedi cyfarfod â llawer o bobl ddiddorol.

Blodyn y dydd: Carnations

Rysáit y dydd: Creme brulee

Dyddiadau i’w cofio:

Awst 2—Noson Genedlaethol

Awst 6—Dydd yr Herald

Awst 8 – Ysgol yn dechrau i ysgolion uwchradd.

Awst 11 – Ysgolion Elfennol Galt ac Ysgol Elfennol New Hope yn dechrau ysgol.

Awst 15: Arcohe Elementary yn dechrau’r ysgol.

Awst 18 – Ysgol Elfennol Oak View yn dechrau ysgol.

Tan yr wythnos nesaf: byddwch gryf, byddwch yn ddewr a gwnewch atgof.

Leave a Comment

Your email address will not be published.