Rhesymau blasus i wneud eich kimchi eich hun

Un flwyddyn pan oeddwn i’n byw yn Brooklyn, cymerodd planhigion perilla niwlog dros batio a rennir fy adeilad, felly golchodd a sychodd fy ngŵr y toreth o ddail a’u pentyrru â saws kimchi cyflym yr oedd wedi’i biwro yn y prosesydd bach a bwyd. Roedd mor syml ac mor dda ein bod yn gwneud mwy bob ychydig wythnosau nes i’r planhigion farw.

Mae yna amrywiaeth cosmig o fathau ac arddulliau kimchi, ac mae gwneud eich rhai eich hun yn ffordd foddhaol o gadw’r llysiau rydych chi’n eu caru (radish, colards, ciwcymbrau, lawntiau mwstard, cregyn bylchog, rydych chi’n ei enwi) ac yna paratoi prydau di-rif gyda nhw. Os nad ydych chi yn yr arferiad, rwy’n argymell dechrau gyda tongbaechu kimchi Eric Kim.

Mae’r rysáit yn serennu bresych Napa melys a chrensiog. Wedi’i chwarteru, ei halltu a’i ddraenio, mae’r darnau’n cael eu trochi i mewn i saws gochugaru-arlliw llachar wedi’i wneud o afal, nionyn, sinsir a garlleg, a’i adael i eplesu am ychydig wythnosau (a hyd at chwe mis). Mae’n hawdd gwneud y kimchi llysieuol hwn: cyfnewidiwch y saws pysgod am gynhwysyn cyfoethog a sawrus arall, fel saws pysgod fegan, saws soi, miso, neu gymysgedd o’r tri.

Bydd y sudd ei hun, cymysgedd o’r hylif melys a ryddhawyd gan y bresych a’r saws kimchi garlleg sbeislyd, yn flasus. Peidiwch â’i wastraffu! Yn y stwnsh tatws kimchi hwn, mae’n allweddol peidio â draenio’r kimchi cyn ei ychwanegu at y badell oherwydd bod yr hylif yn blasu’r tatws ac yn eu helpu i goginio. Ac yn y rysáit uwd hwn, mae sblash o sudd kimchi yn gweithredu bron fel pinsied o halen wedi’i sesno.

Mae Kimchi ar ei linell amser ei hun. Ac os rhowch gynnig arni bob ychydig ddyddiau, fel y mae Eric yn ei awgrymu yn ei rysáit, byddwch chi wir yn cyd-fynd â’ch dilyniant. Rhai wythnosau, efallai y bydd yn teimlo fel ei fod yn cyflymu neu’n arafu, neu fod personoliaeth y kimchi yn newid (mae!). Fel darn o ffrwyth, mae’n aeddfedu, gan lansio i mewn i asidedd dwfn hardd, na ellir ei osgoi.

Rhyw chwe mis yn ddiweddarach, gall ymddangos fel petai gormod wedi mynd, ond mae gan kimchi rywbeth i’w roi i chi o hyd. Yn yr un ffordd ag y gallwch chi bobi mefus gor-aeddfed i ddisgyn yn ddarnau, gallwch chi droi kimchi uwch-sur yn stiw, fel y fersiwn llysieuol hon o Soondubu Jjigae, a bydd yn eich gwobrwyo â dyfnder, dwyster a blas mwy cynnil.

Os ydych chi’n gwneud y plât neu’n chwarae ag ef, rhowch wybod i mi sut mae’n mynd. Hoffwn feddwl am y gydran salad ar ei ben, wedi’i addurno â shibwns a chaprys wedi’u socian â finegr, fel rhywbeth hollol hyblyg: un diwrnod efallai y byddai’n radicchio wedi’i rostio a madarch yn lle tatws, ac un arall gallai fod yn radicchio wedi’i sleisio a phys. . , dail salad, artisiogau rhost bach neu griw o berlysiau wedi torri.

Diolch am ddarllen The Veggie, a welai chi wythnos nesaf!


Cysylltwch.
E-bostiwch fi yn uniongyrchol yn [email protected]. Bydd cylchlythyrau yn cael eu harchifo yma. Cysylltwch â fy nghydweithwyr yn [email protected] os oes gennych gwestiynau am eich cyfrif.

Leave a Comment

Your email address will not be published.