Rhowch gynnig ar fy brechdan cyw iâr harissa gyda salad leim a mayonnaise chili

Rhai o fy hoff ryseitiau yw prydau a ddigwyddodd i mi ar y blaen, prydau a wnaethpwyd yn seiliedig ar yr hyn oedd yn yr oergell neu wrth law.

Mae rysáit yr wythnos hon yn enghraifft ddisglair o hynny. Peidiwch â chael eich digalonni gan ba mor egsotig y gall y pryd hwn swnio, y cyfan sydd ei angen arnoch yw cyw iâr, rhywfaint o basta harissa, ychydig o sbeisys, a chynhwysion bob dydd sydd gennych fwy na thebyg yn eich oergell neu’ch pantri y rhan fwyaf o’r amser.

Deuthum i fyny gyda hyn un noson pan welais ychydig o saws chili Yemeni dros ben yn yr oergell o’r rysáit falafel a rannais ychydig wythnosau yn ôl. Roeddwn i’n meddwl y byddai’n brydferth wedi’i gymysgu ag ychydig o mayonnaise a’i weini ar frechdan cyw iâr. Roeddech chi’n iawn, mae’n fendigedig.

Os nad ydych chi eisiau gwneud y saws chili o’r dechrau, gallwch chi ddefnyddio ychydig o sriracha wedi’i gymysgu â mayonnaise, ond os gallwch chi gymryd y munudau ychwanegol y mae’n ei gymryd i wneud fy saws chili Yemeni blasus, mae’n werth yr ymdrech. Mae’n saws perlysiau ffres hardd sy’n edrych ac yn blasu’n hyfryd ar y frechdan hon. Bydd yn storio am ychydig wythnosau yn yr oergell mewn jar lân ac mae’n hawdd iawn i’w wneud. Fe welwch y rysáit ar ieFood.

Mae’r cyw iâr wedi’i farinadu mewn croen lemwn a sudd, cwmin, garlleg wedi’i gratio, olew olewydd, halen a phâst harissa ac yna wedi’i ffrio’n ddwfn. Mae’n cael ei weini ar fynsen brioche, ar ben gwely o goleslo gwyn wedi’i rwygo, sudd lemwn, olew olewydd, a halen, ac yna mayonnaise oer a rhai winwnsyn coch wedi’u piclo ar ei ben. Rwy’n defnyddio cluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen ar gyfer y rysáit hwn oherwydd rwy’n gweld eu bod yn rhoi’r blas gorau, ond gallwch ddefnyddio brest cyw iâr os yw’n well gennych. Yn syml, torrwch y bronnau yn eu hanner ac yna defnyddiwch rolio pin neu mallet cig i’w pwmpio’n ysgafn yn ddau ddarn sydd tua’r un maint a thrwch.

Mae’r rysáit hwn yn gwasanaethu pedwar o bobl.

cyw iâr harissa

Mae’r pryd blasus hwn yn enghraifft wych o ddefnyddio cynhwysion sydd gennych eisoes yn eich oergell neu’ch pantri.

Amser paratoi

45 munud

Cyfanswm Amser

1 awr 10 munud

Cynhwysion

 • 4-6 cluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen

 • 2 ewin o arlleg

 • 1 ½ llwy de o gwmin mâl

 • Croen a sudd un lemwn

 • 2 lwy de o bast harissa

 • 1 llwy de o halen môr fflawiog

 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd

 • salad lemwn

 • ¼ pen bresych gwyn

 • Sudd hanner lemon

 • Sblash o olew olewydd gwyryfon ychwanegol

 • halen i’w sesno

 • Gweinwch

 • 4 byns brioche

 • Rhai nionod coch wedi’u piclo

 • 6 llwy fwrdd o mayonnaise

 • 2-3 llwy de o saws chili Yemeni neu sriracha

Dull

 1. Paratowch y cyw iâr trwy dynnu gormod o fraster ac yna gwnewch y marinâd.

 2. Gratiwch y garlleg i mewn i bowlen ddigon mawr i ddal y cyw iâr ac ychwanegwch y croen lemwn a’r sudd, cwmin mâl, past harissa, olew olewydd a halen. Cymysgwch yn dda i gyfuno ac ychwanegu cyw iâr, gan orchuddio’n dda. Gadewch i sefyll am dri deg munud i adael i’r cig farinadu.

 3. Os ydych chi eisiau gwneud ychydig o winwnsyn coch wedi’i biclo ar gyfer eich brechdanau, toddwch 50g o siwgr powdr mewn finegr gwin gwyn 100ml ac ychwanegwch binsiad o halen môr fflawiog.

 4. Piliwch a sleisiwch winwnsyn coch yn denau iawn, rhowch ef mewn powlen ac arllwyswch y finegr drosto. Gadewch iddo farinadu wrth i chi baratoi gweddill y pryd.

 5. I wneud y salad, rhwygwch y bresych gwyn yn fân a’i roi mewn powlen, ychwanegwch y sudd lemwn ac olew olewydd gwyryfon ychwanegol, dim ond sblash, dydych chi ddim am i’r salad fod yn rhy wlyb, a phinsiad o halen môr flaky . Blaswch ac ychwanegu mwy o halen os oes angen.

 6. Pan fydd y cyw iâr wedi cael tri deg munud yn y marinâd, cynheswch sgilet nonstick dros wres uchel. Pan fydd yn boeth iawn, gostyngwch y gwres i ganolig a rhowch y cyw iâr yn y sosban. Defnyddiwch lwy i ychwanegu gweddill y marinâd i ben y darnau cyw iâr.

 7. Coginiwch am bedwar i bum munud, yna trowch y darnau cyw iâr drosodd. Coginiwch am tua’r un amser ar yr ochr arall nes bod y cyw iâr wedi coginio drwyddo. Os oes gennych chi thermomedr cig, dewch â’r cyw iâr i 160 gradd Fahrenheit a bydd wedi’i goginio’n berffaith.

 8. Ar ôl ei wneud, tynnwch y cyw iâr o’r gwres. Bydd y marinâd wedi golosgi ychydig, sy’n flasus, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cael yr holl ddarnau hynny allan a’u rhoi ar y cyw iâr cyn i chi wneud y brechdanau.

 9. Tostiwch y byns brioche yn ysgafn. Rhannwch y slaw cole rhwng y byns, yna rhowch y cyw iâr ar ben y slaw cole. Rwy’n defnyddio un neu ddau ddarn o gluniau fesul dogn, yn dibynnu ar ba mor newynog yw pawb a pha ochrau rydw i’n eu gwasanaethu.

 10. Cymysgwch y saws mayonnaise a chili mewn powlen nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda. Blaswch ac ychwanegu mwy o saws chili os ydych chi eisiau ychydig mwy o wres.

 11. Arllwyswch y mayonnaise chili dros y cyw iâr ac yna ar ei ben gyda winwnsyn coch wedi’i biclo a hanner arall y bynsen brioche.

 12. Gweinwch gyda sglodion Ffrengig neu salad a rhywfaint o giwcymbr ffres wedi’i biclo ar yr ochr.

Leave a Comment

Your email address will not be published.