Rhowch gynnig ar y 7 cawl protein uchel hyn ar gyfer colli pwysau yn ystod y gaeaf hwn

Ar wahân i’w flas da, mae yna lawer o resymau pam rydyn ni wrth ein bodd yn mwynhau cawliau. Mae cawl yn hawdd i’w dreulio ac yn aml dyma’ch unig gydymaith pryd bwyd pan fyddwch chi’n mynd yn sâl. Mae’n anochel bod y galw am gawl yn cynyddu yn ystod gaeafau pan fydd y tymheredd yn gostwng a’ch corff yn chwennych seigiau cysurus o bryd i’w gilydd. Er gwaethaf hyn oll, mae rhai cawliau maethlon hefyd yn eich cefnogi yn eich proses colli pwysau. Mae bob amser yn well dibynnu ar y bwyd hwn pan fyddwch am drin eich blagur blas a rhoi’r dos angenrheidiol o brotein i’ch corff. Rydym wedi dewis rhestr o tua 7 cawl protein uchel i chi. Edrychwch ar y rhestr a gwnewch eich gaeaf yn ddigwyddiad hyfryd.

(Darllenwch hefyd: Cawl Cyw Iâr Betys, Cawl Poeth a Sour Cyw Iâr, a Mwy: 7 Cawl Cyw Iâr wedi’i Becynnu â Phrotein ar gyfer y Gaeaf)

Dyma 7 Cawl Protein Uchel i roi cynnig arnynt yn y gaeaf

1) cawl bresych

Byddai’r rhai sy’n ymwybodol o iechyd yn gwybod bod y diet cawl bresych yn eithaf poblogaidd. Dywedir y byddai bwyta llawer iawn o gawl bresych yn eich helpu i golli’r bunnoedd ychwanegol hynny. Felly, beth ydych chi’n aros amdano? Paratowch y cawl bresych cysurus hwn a mwynhewch y gaeafau.

2) Cawl Corbys, Pwmpen, a Llugaeron

Mae hon yn baradwys i bawb nad yw’n well ganddynt fwyd nad yw’n llysieuol mewn gwirionedd. Bydd y cawl hwn yn eich helpu i wrthbwyso gofynion protein eich corff. Gallwch chi ystyried y cawl hwn a bydd hefyd yn eich helpu yn eich taith colli pwysau. Rhowch gynnig arni.

ffwgdg0hg

3) cawl cyw iâr

I lawer, mae’n anodd iawn dychmygu gwledd moethus heb brydau cyw iâr, onid ydyw? Ond yn aml nid yw pobl yn gwybod y gall rhywbeth fel cawl cyw iâr nefol helpu i golli’r pwysau ychwanegol hwnnw a enillwyd gan eich corff. Mae’r cawl hwn yn cael ei gyfoethogi â ffa a thomatos.

oa5mua1

4) Cawl Sbigoglys Gyda Croutons Caws Bwthyn

Meddyliwch am y prynhawniau gaeafol diog hynny pan nad oes gennych yr ysgogiad i fynd i’r gegin a pharatoi pryd llawn. Wel, dibynnu ar y cawl blasus hwn i’ch gwneud chi’n hapus ar y dyddiau hynny. Mae’r manteision ychwanegol yn dweud ei fod yn gyfoethog mewn protein ac yn eich helpu tra byddwch am golli pwysau.

5sn51da

5) Cawl Tomato Moron

Nid oes angen cawliau ffansi gyda llawer o gynhwysion ar eich taith colli pwysau bob amser. Weithiau gall fod cystal a syml â chawl moron a thomato blasus. Bydd angen rhai moron a thomatos ffres ynghyd â rhai sbeisys cartref i wneud y rysáit hwn. Mae moron yn ffibrog ac yn isel mewn calorïau.

fc6amko

6) Cawl Pys Gwyrdd

Bydd y cawl hwn yn chwa o awyr iach pan fyddwch chi wedi diflasu ar eich lladd aloo cyri arferol gartref. Mae gan bys gwyrdd lawer o briodweddau iechyd ac maent yn gyfoethog mewn protein. Felly, heb oedi, ewch i’r gegin a pharatoi cawl pys gwyrdd blasus.

(Darllenwch hefyd: Rhowch gynnig ar y rysáit cawl pasta macaroni iach hwn ar gyfer pryd gaeaf perffaith)

7) Cawl Seleri Braster Isel

Mae’r enw yn ddigon i ddweud wrthych am rai o briodweddau hynod y cawl hwn. Ar gyfer hyn, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cymysgu ychydig o seleri gyda llysiau a chyw iâr os dymunwch ac fe welwch yr hud. Mae nid yn unig yn edrych yn hardd, ond hefyd yn chwaeth.

Bodlonwch eich newyn gyda’r cawliau iach hyn a mwynhewch aeafau yn y ffordd orau bosibl.

Leave a Comment

Your email address will not be published.