Rhowch gynnig ar y pizza pwdin iach hwn – hawdd a blasus

Mae’r haf yma yn swyddogol! Felly fe benderfynon ni roi sbin ysgafnach, mwy ffres ar ffefryn yr haf: pitsa pwdin. Y peth gwych am y rysáit hwn yw na fydd yn rhaid i chi dreulio oriau yn y gegin na throi’r popty ymlaen yn hir ar ddiwrnodau poeth yr haf. Y cyfan sydd ei angen yw hanner awr. Mae’r rysáit hwn yn gymysgedd perffaith o felys, hallt ac adfywiol. Diolch i’r cymysgedd o surop masarn, caws hufen ac aeron ffres, bydd pob brathiad yn blasu’n nefolaidd. Mae Pizza Pwdin Iach yn hawdd i’w wneud, yn flasus, ac yn opsiwn gwych ar gyfer achlysur neu bwdin achlysurol yn unig yn ystod yr wythnos. Credwch ni, unwaith y byddwch chi wedi rhoi cynnig arno, ni fyddwch chi’n gallu stopio. Felly, gadewch i ni weld sut i wneud y hyfrydwch nefol hwn.

Y peth da am y rysáit hwn yw na fydd yn rhaid i chi dreulio oriau yn y gegin.


Os ydych chi’n ddysgwr gweledol ac yn awyddus i gael syniad o sut mae’r rysáit yn mynd cyn i chi fynd i’r afael â hi eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein fideo! Mae’r pizza pwdin iach hwn mor hawdd i’w wneud ac mae’n fyrbryd perffaith. Felly os ydych chi mewn hwyliau am rywbeth melys, ond iach, rhowch gynnig ar hwn.

Mae’r pizza pwdin iach hwn mor hawdd i’w wneud ac mae’n fyrbryd perffaith.

Rysáit Pizza Pwdin Iach

Amser paratoi: 10 munud

Cyfanswm amser: 35 munud

Offer:

Cynhwysion:

 • 200 gram Cwcis Blawd Ceirch
 • 2 bananas
 • 1 llwy de o fanila
 • 2 lwy de surop masarn
 • 100 gram Mefus Ffres
 • 100 gram o fafon ffres
 • 200 gram Caws Hufen
 • 100 gram o llus ffres
 • 1 llwy de o naddion cnau coco
 • Syrup siocled

Cyfarwyddiadau cam wrth gam:

 1. Cynheswch y popty i 180 gradd C neu 350 gradd F.
 2. Cymerwch y prosesydd bwyd a chymysgwch y cwcis blawd ceirch.
 3. Mewn powlen, stwnsiwch y ddwy banana.
 4. Ychwanegu’r cwcis blawd ceirch i’r bananas stwnsh a chymysgu popeth yn dda.
 5. Rhowch y cymysgedd mewn mowld crwn a chreu siâp crwn o’r toes.
 6. Arllwyswch surop masarn ar ben y toes.
 7. Pobwch ar 180 gradd C neu 350 gradd F am tua ugain munud.
 8. Mewn powlen arall, cymysgwch gaws hufen, detholiad fanila, a surop masarn.
 9. Cymerwch y cymysgedd caws hufen a’i wasgaru’n gyfartal o amgylch y gwaelod.
 10. Addurnwch gyda mefus ffres, aeron a mafon.
 11. Chwistrellwch â naddion cnau coco ac arllwyswch ychydig o surop siocled ar ei ben.
 12. Mwynhewch!

camau gweledol

Cam cyntaf: Malu’r cwcis mewn prosesydd bwyd

cwcis blawd ceirch mewn prosesydd bwyd

Ail gam: Stwnsiwch y bananas

bananas mewn nowl gwyrdd wedi'i stwnsio gan fforc

Trydydd cam: Cymysgwch y cwcis a’r bananas

cymysgedd blawd ceirch banana gydag aeron ar yr ochr


Pedwerydd cam: creu cylch o’r toes.

sylfaen cwci crwn ar gyfer pitsa pwdin iach

Cam Pump: Arllwyswch surop masarn dros y toes

surop masarn yn cael ei dywallt i'r cymysgedd cwci banana

Cam Chwech: Pobwch ar 180 gradd C neu 350 gradd F am tua ugain munud

rysáit pwdin sylfaen cwci a banana wedi'i bobi

Cam Saith: Cymysgwch y caws hufen, y darn fanila, a’r surop masarn

caws hufen a surop masarn mewn powlen goch

Wythfed cam: Taenwch y caws hufen ar y toes wedi’i goginio

cacen sbwng pizza pwdin iach a chaws hufen

Cam 9: Addurnwch gydag aeron ffres

pitsa pwdin gyda thopins mefus a mafon

Y degfed cam: Chwistrellwch rai naddion cnau coco

naddion cnau coco ac aeron ar pizza pwdin

Unfed cam ar ddeg: Arllwyswch surop siocled

sleisen pizza pwdin gyda surop siocled

Deuddegfed cam: Mwynhewch!

sleisen o bitsa pwdin gydag un sleisen o'i flaen

awgrymiadau a thriciau

Mae gan bob rysáit ei set ei hun o driciau i fyny ei llawes i’w wneud yn anhygoel. Dyma’r holl gyfrinachau sydd angen i chi eu gwybod i wneud y rysáit hwn y gorau y gall fod. Cofiwch mai ffurf ar gelfyddyd yw coginio, felly mae croeso i chi newid a gwneud y rysáit hwn yn un eich hun.

Mae gan bob rysáit ei set ei hun o driciau i fyny ei llawes i’w wneud yn anhygoel.

dwy fanana a surop masarn ar fwrdd

Lemwn wedi’i gratio

Os nad ydych chi’n hoffi blas naddion cnau coco a chnau coco yn gyffredinol, gallwch chi roi ychydig o groen lemwn yn lle hynny. Bydd hyn yn ychwanegu cyffyrddiad ffres, sitrws i’ch pizza pwdin.

Ffrwyth

Er mai aeron yw ein topin gorau ar gyfer y pizza hwn, gallwch ddefnyddio unrhyw ffrwythau ffres yn eu lle. Defnyddiwch ffrwythau tymhorol i wneud y pwdin hwn mor gyfoethog â phosib. Pa bynnag ffrwythau rydych chi’n penderfynu eu defnyddio, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n eu sleisio’n denau ac yn denau. Bydd hyn yn gwneud y pizza yn llawer haws i’w fwyta.

iogwrt Groeg

Os ydych chi am leihau calorïau’r pwdin cyfoethog hwn hyd yn oed yn fwy, gallwch chi roi ychydig o iogwrt Groegaidd neu well eto gydag ychydig o skyr yn lle’r caws hufen. Os ydych chi’n fegan, rhowch gynnig ar gaws hufen fegan neu iogwrt di-laeth.

Oeri

Mae’n bwysig gadael i’r sylfaen oeri cyn taenu’r cymysgedd caws hufen. Os rhowch ef ar y sylfaen gynnes bydd yn dechrau toddi. A does neb eisiau hynny. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gadael i’r sylfaen oeri ymlaen llaw.

Defnyddiwch ffrwythau ffres o’ch dewis.

mafon a llus mewn powlenni coch

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r rysáit hwn gymaint ag y byddwn yn mwynhau ei wneud a’i fwyta! Os gwnaethoch, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein ryseitiau blasus eraill ar ein sianel YouTube. Yno gallwch chi ddod o hyd i bopeth rydych chi ei eisiau. Os ydych chi mewn hwyliau am rywbeth sawrus cyn pizza pwdin, rhowch gynnig ar y Parmesan Zucchini Bites. Gadewch sylw i ni o dan y fideos i ddweud wrthym beth rydych chi am ei weld gennym ni nesaf!

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hwn, edrychwch ar ein ryseitiau blasus eraill ar ein sianel YouTube.

pizza pwdin iach heb sleisen

Ffynonellau:

Stiwdio Archzine ©
Leave a Comment

Your email address will not be published.