Rhowch gynnig ar y pwdinau blasus ac unigryw hyn gan Parle G yr haf hwn

Mae bisged amser te annwyl India hefyd yn eithaf amlbwrpas, gan ei gwneud yn barfaits, tartenni a chrempogau blasus. Os ydych chi’n mwynhau dos o hiraeth gyda’ch pwdin, rhowch gynnig ar y ryseitiau unigryw hyn gan Parle G.

Ers degawdau, mae te yn India wedi bod yn gyfystyr â bisgedi glwcos. Y ddefod hiraethus o dipio cwpl o gwcis Parle G i mewn te neu mae llefrith wedi cael sylw mewn diwylliant pop a memes rhyngrwyd, i’r fath raddau fel ei fod wedi sefydlu’n gadarn yn ffabrig diwylliannol y wlad. Yn naturiol, bydd cipolwg ar y pantri cegin gartref yn rhoi pecyn (neu ddau) o’r danteithion hyn.

Fodd bynnag, mae blas melys, brag Parle-G a gwead crensiog yn ei wneud yn fwy na dim ond byrbryd. Mae cacennau sbwng yn gweithio’n dda pan gânt eu hymgorffori mewn ryseitiau pwdin clasurol, gan ddyrchafu cacennau ac ychwanegu gwead i hufen ia. Os ydych chi’n fodlon arbrofi ychydig, cymerwch y pecyn hwnnw o bethau da yn eistedd yng nghefn silff eich cegin a rhowch gynnig ar y ryseitiau pwdin hyn gan Parle G.

Ychwanegwch y Ryseitiau Pwdin Parle G Unigryw hyn at Eich Repertoire Pobi

rholyn siocled swiss

Mae’r rysáit cyflym, di-bobi hwn yn galw am gwcis Parle G, coco, siwgr, menyn cnau coco wedi’i ddadhydradu, llaeth, a surop siocled. Dim ond ychydig funudau y mae’r cynulliad yn ei gymryd, ac nid oes angen i chi hyd yn oed droi’ch popty ymlaen ar gyfer yr un hwn. Cyfunwch hynny â’r boddhad o dorri log o siocled sy’n deilwng o Instagram, ac mae gennych chi bwdin buddugol!

brechdan hufen ia

Efallai mai’r unig beth mor hiraethus â’r cwcis eu hunain, mae’r chwarae ar weadau cwcis creisionllyd a hufen iâ gweini meddal yn ddiguro. Mae’r rysáit arbennig hwn yn rhoi hwb i bethau gyda hufen iâ cardamom Parle G sy’n atgoffa rhywun o amser te. Mae’r cynhwysion yn cynnwys llaeth cyddwys, cardamom mâl, a sawl pecyn o fisgedi glwcos.

Cacen Gaws Mango Heb Wy

Mae’r cogydd poblogaidd Anahita Dhondy yn ymgorffori dau gynhwysyn annwyl, sef cwcis mango a glwcos, mewn rysáit cacen gaws heb bobi. Pechadurus a maddeugar, mae’r rysáit yn galw am fenyn a Parle G ar gyfer y gwaelod. Caws hufen, iogwrt, siwgr eisin, siocled gwyn, sudd lemwn a mangos ffres yn cwblhau’r pwdin. Dyma anrheg perffaith ar gyfer yr haf!

Pwdin

Bydd y rysáit hwn yn ddefnyddiol pan fydd gennych chwant siwgr ond heb ddim byd ond styffylau pantri gartref. Mae’r cynhwysion yn cynnwys llaeth, siwgr, powdr cwstard, powdr llaeth, a bisgedi Parle G sy’n dod at ei gilydd i wneud pwdin melys. Fel gyda’r rhan fwyaf o’r ryseitiau ar y rhestr hon, nid oes angen i chi gynhesu popty ymlaen llaw na stocio wyau ar gyfer y pwdin hwn.

Mousse siocled

Os oes gennych westeion neu os ydych am drefnu parti, mae’r lluniau mousse bach a blasus hyn yn anrheg berffaith. Hefyd, maen nhw’n hawdd i’w gwneud, felly nid oes angen i chi dreulio oriau yn chwilio am y cynhwysion cywir neu’n eu gwneud. Bydd angen hufen chwipio, cwcis Parle G wedi’u malu, a siocled ar gyfer y rysáit. Addurnwch gyda Chraceri Graen Cyfan Parle G a briwsion i gael ychydig o ddawn.

Tiramisu

Mae Caffi a Parle G yn gyfuniad heb ei ail. Bydd angen llaeth, siwgr, blawd corn, caws hufen, wyau, a Parle G arnoch i wneud cynhwysyn tebyg i gwstard y gallwch chi wedyn ei roi â bisgedi glwcos wedi’u trochi â choffi ar gyfer y blas tiramisu clasurol hwnnw yn unig. Os ydych chi’n caru’r awgrym hwnnw o gaffein yn eich pwdin, mae hwn i chi.

Crempogau

Mae Parle G bob amser wedi bod yn ffordd boblogaidd i ddechrau’r diwrnod. Mae’r rysáit hwn yn rhoi tro unigryw ar stwffwl brecwast ac mae’n berffaith ar gyfer boreau penwythnos llawn hwyl. Bydd angen llaeth, powdr pobi, saws siocled, menyn a soda pobi, ynghyd â Parle G, i chwipio hyn. Rhowch fenyn a surop masarn neu fêl ar ei ben.

Parfait Moticoor

Os mai pwdin haenog yw eich jam, bydd y rysáit unigryw hwn sy’n asio’r motichoorladoo Indiaidd clasurol â Parle G yn eich gwneud yn obsesiwn. Yn ogystal â’r ddau gynhwysyn hyn, bydd angen siwgr powdr, caws hufen, menyn heb halen, a hufen trwm i chwipio’r un hwn. Addurnwch â phecans i’w wneud yn deilwng o Instagram. Mae’r rhain hefyd yn gwneud pwdinau parti gwych, sy’n sicr o wneud argraff ar westeion.

Teisen Fer Mefus

Byddai trosolwg o bwdinau yn anghyflawn heb nifer o aeron a thartenni. Mae’r un hwn yn arbennig yn galw arnoch chi i fachu menyn, iogwrt, a mefus yn ogystal â Parle G yn eich siopa groser nesaf. Rhowch nhw i gyd at ei gilydd a voila! Mae gennych bwdin adfywiol ar gyfer yr haf. Hefyd, nid oes unrhyw bobi na gwres yn rhan o’r broses.

Cacen Pen-blwydd

Does dim byd na all cacen dda ei drwsio. Ac os oes pen-blwydd ar y gorwel lle hoffech chi fuddsoddi eich sgiliau pobi, mae hwn yn opsiwn gwych i arbrofi ag ef. Cynhwysion cyfyngedig, ychydig o drafferth, mae hyn yn wirioneddol yn rysáit diddos. Fe fydd arnoch chi angen Parle G, siwgr powdr, coffi sydyn, llaeth, powdr pobi, a siocled tywyll. Os ydych chi eisiau manteisio ar eich sgiliau creadigol gydag addurniad cacen hynod, ychwanegwch siocled gwyn at eich rhestr siopa. Cacen sbwng meddal gyda ganache siocled cyfoethog, ni allwch fynd o’i le gyda’r un hon.

Delwedd dan Sylw: Trwy garedigrwydd @grish_s/Instagram; Delwedd Arwr: Trwy garedigrwydd @darshichandaria/Instagram

Leave a Comment

Your email address will not be published.