Rhowch gynnig ar y Rysáit Cacen Bundt Hawdd Hwn o 4ydd o Orffennaf Sy’n Edrych Fel Tân Gwyllt – ‘Mor Hardd’

NEWYDDGallwch nawr wrando ar erthyglau Fox News!

Gallwch ddod â thân gwyllt adref ar y 4ydd o Orffennaf gyda’r rysáit cacen Bundt fywiog hon, sy’n cynnwys drizzle coch, gwyn a glas sy’n edrych fel fersiwn cacen o arddangosfa ddisglair.

Rhannwyd y rysáit firaol gan y crëwr fideo a blogiwr ffordd o fyw Katherine Salom o The Katherine Chronicles, a bostiodd y pwdin cyflym a hawdd i’w chyfrif TikTok ddydd Mawrth, Mehefin 28.

“Mae’r gacen Bundt coch, gwyn a glas Nadoligaidd hon yn berffaith ar gyfer 4 Gorffennaf,” ysgrifennodd Salom yn ei tiwtorial un munud.

Gwnaeth y crëwr cynnwys o Houston ei chacen ar thema’r Nadolig gan ddefnyddio cymysgedd cacennau gwyn ar unwaith, rhew fanila parod i’w ddefnyddio, lliwio bwyd a sosban Bundt, padell gacennau ar ogwydd sydd â thwll yn y canol ac sy’n debyg i fodrwy.

BWYDO CŴN ŶN, rysáit feirws ar 4ydd GORFFENNAF: ‘Hawdd I FWYDO TORF’

“Mae’r pwdin hwn yn wych oherwydd nid yn unig y mae mor brydferth gyda’r holl liwiau eisin ar ei ben, ond pan fyddwch chi’n torri i mewn iddo a gweld y lliwiau coch, gwyn a glas mae’n syndod hwyliog,” ysgrifennodd Salom at Fox News Digital. mewn e-bost.

Rhannodd Katherine Salom, crëwr fideo a blogiwr ffordd o fyw o Houston, Texas, rysáit cacen Bundt ar y 4ydd o Orffennaf sy’n cynnwys rhew ac ysgeintiadau amryliw.
(Katherine Solomon)

Mae Salom yn dechrau ei rysáit trwy gyfuno cymysgedd cacennau gwyn ar unwaith ag wyau, dŵr ac olew llysiau yn unol â’r cyfarwyddiadau ar y brand o gymysgedd cacennau a ddewisoch.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio a dilyn y cyfarwyddiadau ar y blwch a brynwyd gennych cyn symud ymlaen i’r cam nesaf.

Rysáit Cacen Bundt Katherine Salom ar 4 Gorffennaf

    – Paratowyd rhew fanila

    – Lliwio bwyd: coch, gwyn a glas

Yna mae Salom yn arllwys cwpanaid o gytew cacennau i ddwy bowlen ar wahân. Mewn un bowlen, ychwanegwch ychydig ddiferion o liw bwyd glas ac yn y llall, ychwanegwch ychydig ddiferion o liw bwyd coch.

AR GYFER DIWRNOD ANNIBYNIAETH, RHOWCH GAEL Â’R SYNIADAU PWYDYDD CALORI ISEL HYDERUS HYN

I mewn i badell Bundt wedi’i iro, mae Salom yn arllwys y cytew cacen goch yn gyntaf, ac yna’r gwyn a’r glas.

Yna rhoddir y badell gacen mewn popty sydd wedi’i osod i 350 gradd Fahrenheit. Mae Salom yn argymell pobi cacen Bundt am 40 munud neu hyd nes y gellir gosod pigyn dannedd yn y canol a dod allan yn lân.

Ar ôl ei bobi, dylid trosglwyddo’r gacen i rac gwifren i oeri’n llwyr.

Gellir gwneud yr eisin aml-liw tra bod y gacen yn oeri.

GYDA Chwyddiant AR LEFEL UCHEL, MAE’R COGYDD SWYDD ROB DEL BALZO YN CYNNIG AWGRYMIADAU AR SUT I GYNGHORI COSTAU ASADA AR Y 4YDD O GORFFENNAF

Mae Salom yn ychwanegu llond bol o rew parod mewn tair powlen ar wahân. Mae un cynhwysydd yn cael ychydig ddiferion o liw bwyd glas tra bod y llall yn cael ychydig ddiferion o liw bwyd coch. Mae gweddill y cynhwysydd yn cael ei gadw’n rhydd o liwiau.

Mae’r rhew yn cael ei gymysgu’n dda a’i roi mewn popty microdon am 10-20 eiliad, felly gall y rhew fod yn denau ac yn hawdd i’w sychu.

Mae Salom yn arllwys y tri rhew mewn patrwm eiledol cyn ychwanegu ysgeintiadau coch a glas, a gadael i’r rhew setio am tua 30 munud.

Pan fydd y gacen yn cael ei dorri a’i weini o’r diwedd, dylai’r tu mewn ddatgelu patrwm coch, gwyn a glas.

CLICIWCH YMA I GAEL YR AP FOX NEWS

Mae fideo Salom wedi cael ei wylio fwy na 100,000 o weithiau ac mae ganddo fwy na 4,410 o bobl yn ei hoffi.

Dylai'r eisin coch, gwyn a glas ar y 4ydd o Orffennaf gacen Bundt edrych yn debyg i dân gwyllt wedi'i oleuo.

Dylai’r eisin coch, gwyn a glas ar y 4ydd o Orffennaf gacen Bundt edrych yn debyg i dân gwyllt wedi’i oleuo.
(Katherine Solomon)

Mae sylwebwyr ar eu post wedi galw’r rysáit yn “syniad gwych” ac yn dweud eu bod yn bwriadu gwneud eu cacen Bundt Nadoligaidd eu hunain eleni.

Dywedodd Salom wrth Fox News Digital fod ei gacen Bundt firaol yn rysáit eithaf cyffredin y gellir “ei ddarganfod mewn cryn dipyn o leoedd ar-lein.”

DILYNWCH NI AR Facebook AM FWY O NEWYDDION FOX O FFORDD O FYW

Dywedodd nad yw hi’n siŵr pwy allai’r crëwr gwreiddiol fod. Eto i gyd, mae’n ymddangos bod y greadigaeth hwyliog wedi creu argraff fawr ar ddefnyddwyr TikTok.

Leave a Comment

Your email address will not be published.