Rhowch gynnig ar y Rysáit Candy Cartref Hwn: Cwpanau Siocled Menyn Heulwen

pan fyddwn yn dymuno melys, yn aml nid oes dim i’n rhwystro hyd nes y cawn ein ffordd. mae yna dunelli o dewisiadau amgen iach allan yna, ond rydyn ni’n ei hoffi hyd yn oed yn fwy pan allwn ni greu rhywbeth iach, cyflawn a blasus yn ein cegin ein hunain. Rhowch y Cwpanau Menyn Solar Siocled hyn gan Rorie yn Llawn N Am Ddim. Fe’u gwneir gyda chynhwysion naturiol fel olew blodyn yr haul, surop masarn, sglodion siocled tywyll, a halen môr, felly gallwch chi fod yn siŵr eich bod chi’n bodloni’ch chwantau wrth anrhydeddu’ch corff â chynhwysion maethlon. Mae gan Rorie lawer mwy o ryseitiau fel hyn yn ei newydd Llyfr Coginio Cyflawn Am Ddim…dyma sut i wneud y rysáit candy cartref hwn gartref! Byddwn yn gadael i Rorie ei gymryd oddi yma.


Cwpanau Menyn Solar Siocled Rorie

Llun trwy Full N Am ddim

Yn blentyn, roedd cwpanau menyn cnau daear bob amser yn ennill fel fy hoff ddanteithion siocled, dwylo i lawr. Nid yw’r fersiwn hollol warthus hon yn cynnwys unrhyw siwgr llaeth na mireinio, dim ychwanegion, dim ond cynhwysion syml, iachus. Mae cyfnewid menyn cnau daear am fenyn blodyn yr haul yn rhoi’r teimlad eofn, hallt, cnau hwnnw i chi, tra hefyd yn ddiogel i’w anfon i unrhyw leoliad heb gnau. Fel arfer dwi’n dyblu’r rysáit oherwydd maen nhw’n diflannu mor gyflym.

Cynhwysion:

 • ½ cwpan o flodyn yr haul heb ei felysu neu fenyn cnau o’ch dewis
 • 2 lwy fwrdd olew cnau coco heb ei buro, wedi’i rannu
 • 1-2 llwy fwrdd o surop masarn pur neu fêl
 • ½ llwy de o fanila pur
 • ¼ llwy de o halen môr (hepgorwch os yw’r menyn cnau yn hallt)
 • 2 gwpan sglodion siocled tywyll (50-80% ar gyfer dewisiadau siwgr is)
 • Halen môr pinc yr Himalaya, ar gyfer taenellu

Cyfeiriadau:

 1. Llinell 12 tuniau myffin gyda leinin papur neu ddefnyddio tuniau myffin silicon.
 2. Mewn sosban neu mewn bain-marie dros wres isel, toddwch y sglodion siocled gyda 1 llwy fwrdd o olew cnau coco. Rhowch tua ½ llwy fwrdd o’r cymysgedd i bob un o’r tuniau myffin a baratowyd. Gan ddefnyddio brwsh bwyd cegin, trochwch y brwsh i bob cwpan a “phaentio” ochrau’r cwpan gyda’r gymysgedd. Rhowch y cwpanau yn y rhewgell am 10 munud i galedu.
 3. Yn y cyfamser, mewn cwpan cymysgydd bach, proseswch fenyn blodyn yr haul, 1 llwy fwrdd o olew cnau coco sy’n weddill, surop masarn, fanila a halen, gan gymysgu nes ei fod wedi’i gyfuno. Fel arall, rhowch y cynhwysion mewn powlen a chymysgwch yn dda â llaw.
 4. Rhowch ½ llwy fwrdd o gymysgedd menyn blodyn yr haul yng nghanol pob cwpan. Rholiwch a fflatiwch ychydig gyda llwy. Topiwch yn gyfartal gyda chymysgedd siocled ychwanegol. Top gyda phinsiad o halen pinc. Oerwch yn y rhewgell am 1-2 awr, nes ei fod yn gadarn. Efallai bod gennych chi ychydig o gymysgedd siocled dros ben felly mae croeso i chi ychwanegu ychydig mwy at y top i’w tewhau, ni allwch byth gael digon o siocled! – neu i orchuddio’r ymylon os yw menyn cnau yn edrych drwodd.
 5. Storiwch mewn cynhwysydd wedi’i orchuddio yn yr oergell neu’r rhewgell.

Nodyn: I gael opsiwn llyfnach, dyblu’r cynhwysion ac eithrio’r sglodion siocled. Fe welwch, ar ôl peintio’r cwpanau siocled, y bydd gennych chi ddigon o siocled o hyd i sychu dros y cymysgedd menyn blodyn yr haul ar gyfer danteithion isel o siwgr a fydd yn bodloni dant melys.

Copi o ryseitiau a lluniau trwy Full N Free.

Ydych chi’n caru’r rysáit hwn ar gyfer melysion cartref? Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn ein cylchlythyr i gael mwy o syniadau am ryseitiau cartref a haciau bwyd!

Leave a Comment

Your email address will not be published.