Rhowch gynnig ar y Tair Rysáit Haf Hawdd Ar Gyfer Pan Na Chi’n Teimlo Fel Coginio

Gall “Dydw i ddim yn teimlo fel coginio” daro’n galed yn yr haf, felly fy her i chi yw hyn: cadwch lygad am ryseitiau cyflym, hawdd a blasus.

Gyda chymaint o hwyl yn yr haf, nid oes angen gwastraffu amser yn coginio prydau ffansi. Yn lle hynny, cadwch gyda bwydydd syml sy’n blasu’n anhygoel heb lawer o ymdrech. Rhowch gynnig ar frecwast paratoi pryd 5 munud, ciwcymbrau stwnsh gyda dim ond 3 chynhwysyn, a’r pryd pasta 30 munud hwn sy’n hynod o hawdd gyda’r blas mwyaf posibl.

Mae’r pasta hwn yn defnyddio’r dull coginio sosban, a elwir hefyd yn “arllwys rhywfaint o basta amrwd, hylif i mewn i badell a chroesi’ch bysedd y mae’n coginio drwyddo.” Mae’r cyfuniad o lemwn, pupur, a Parmesan SO dda, a phlât o hwn ar y porth gyda gwydraid o rywbeth oer yw’r cyfan sydd ei angen arnoch i gael egwyl gyflym cyn mynd yn ôl i hwyl yr haf.

Iechyd!

Pasta cyflym wedi’i ffrio mewn padell gyda lemon a phupur

Cyfanswm Amser: 25 Munud Gwasanaeth: 2-4

 • 2 lwy fenyn
 • 8 owns spaghetti gwenith cyflawn
 • 3 ½ cwpan cawl cyw iâr neu lysiau
 • 1 lemwn cyfan
 • Halen a phupur
 • 2 lwy fwrdd o gaws Parmesan, wedi’i gratio

Cynhesu sgilet mawr gyda chaead dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch lwy fwrdd o fenyn a’r nwdls. Taflwch y nwdls yn y badell am ryw funud i’w gorchuddio â’r menyn a’u tostio’n ysgafn. Arllwyswch y cawl i’r badell a lleihau’r gwres i ganolig-isel.

Gorchuddiwch y sosban a gadewch i’r nwdls fudferwi am 15 munud, gan droi unwaith yn ystod yr amser coginio. Tra bod y nwdls yn coginio, gratiwch y lemwn a’i dorri’n hanner. Ar ôl 15 munud, tynnwch y caead a chymysgwch y nwdls eto; blas ar gyfer coginio Pan fydd y nwdls wedi’u gorffen (efallai y bydd angen mwy o broth neu ychydig o ddŵr arnoch yn dibynnu ar y brand o nwdls a ddewiswch), ychwanegwch weddill y menyn, sudd hanner y lemwn, hanner croen y lemwn a’r caws parmesan i’r badell.

Defnyddiwch gefel i gymysgu popeth gyda’i gilydd, gan flasu wrth fynd ac ychwanegu halen a phupur nes bod y pasta yn flasus iawn. Os yw’r pasta’n sych, ychwanegwch fwy o broth neu ddŵr i gael ychydig o saws sy’n gorchuddio’r nwdls yn gyfartal.

Gweinwch gyda phupur ychwanegol ar ei ben, croen y lemwn sy’n weddill, a mwy o gaws Parmesan os dymunir. Mwynhewch!

Nodiadau Rysáit:

Menyn: Mae’n well gen i goginio gyda menyn hallt i gael blas ychwanegol. Os nad ydych chi’n defnyddio menyn hallt, disgwyliwch ychwanegu ychydig o binsied ychwanegol o halen i’r ddysgl orffenedig.

Pasta: Mae’r rysáit hwn yn flasus gyda sbageti gwenith cyfan, ond bydd unrhyw basta hir arall yr ydych yn ei hoffi yn gweithio’n iawn. Rhowch sylw i’r amseroedd coginio ar y pecyn; bydd nwdls teneuach yn cymryd ychydig llai o amser, efallai y bydd opsiynau mwy trwchus fel linguine yn cymryd ychydig yn hirach.

Tymor Ciwcymbr: Amser i ddefnyddio cynhyrchion haf!

O ran bwyta’n dymhorol, cwyn gyffredin yw “Rwy’n blino cymaint ar ______ yr adeg hon o’r flwyddyn.” Digon teg: Mae bwyta’n dymhorol weithiau’n golygu ein bod ni’n cael llawer o un peth ar y tro.

Fodd bynnag, y leinin arian yw y gall hyn ein hysgogi i feddwl am ffyrdd newydd a chreadigol o ddefnyddio’r cynhyrchion sydd gennym yn helaeth. Mae ciwcymbrau ym mhobman ar hyn o bryd. Mae cukes yn llysieuyn sy’n cael ei garu’n weddol gyffredinol, ond gallant fynd ychydig yn ddiflas o hyd ar ôl wythnosau ac wythnosau o gael digon wrth law bob amser.

Os ydych chi wedi diflasu ar giwcymbrau ond nad ydych am eu gwastraffu, rhowch gynnig ar rai o’r syniadau hyn ar gyfer eu defnyddio!

· Wedi’i sleisio a’i weini gyda saws ranch ar gyfer dresin (duh!)

· Wedi’u deisio a’u ffrio â thomatos a dresin Groegaidd

· Darnau bach wedi’u cymysgu â salad pasta

Wedi’i rwygo mewn saws tzatziki

Wedi’i sleisio’n denau a’i wneud yn saladau ciwcymbr yn seiliedig ar finegr neu mayonnaise

Welwn ni chi yn y farchnad dydd Sadwrn!

3 cynhwysyn ciwcymbr wedi’i rwygo

Paratoi: 20 munud Gwasanaeth: 2-4

 • 4 ciwcymbr bach, wedi’u piclo neu arddull Persia
 • ½ llwy de o halen kosher
 • ½ llwy de o siwgr

1. Torrwch y ciwcymbrau yn ddarnau bach.

2. Rhowch ciwcymbrau mewn un haen ar fwrdd torri a gosodwch daflen pobi neu badell ar ei ben. Symudwch y daflen pobi neu’r sgilet yn ôl ac ymlaen dros y ciwcymbrau, gan wasgu i lawr ychydig, i’w fflatio ychydig.

3. Trosglwyddwch y cukes wedi’u malu i hidlydd wedi’i osod dros bowlen. Ysgeintiwch halen a siwgr a’i gymysgu.

4. Gadewch i’r ciwcymbrau eistedd a draenio am tua 30 munud nes eu bod yn barod i’w bwyta. Blaswch ac ychwanegwch ychydig mwy o halen neu siwgr os dymunwch.

5. Gweinwch gyda phopeth.

Amrywiadau Ryseitiau:

Newidiwch flas y ciwcymbrau stwnsh hyn sut bynnag y dymunwch! Mae arllwysiad o olew sesame, chwistrelliad o winwnsyn gwyrdd wedi’u sleisio neu berlysiau ffres, neu ychydig ddiferion o sudd lemwn neu finegr balsamig yn ychwanegiadau blasus i’r rysáit sylfaenol.

Pwdin Chia Menyn Pysgnau Siocled

Brecwast 5 munud, fel hyn!

Iawn, i beidio â rhoi pwynt rhy fân ar bethau, ond rydym yn cytuno mai cwpanau menyn cnau daear yn syml yw’r candy gorau allan yna, iawn?

Iawn.

Felly beth am gymryd y proffil blas hwnnw, ei gael i frecwast, a’i alw’n dda? Dyna’n union yr ydym yn ei wneud.

Yn ddiweddar, dywedodd fy silio (anniolchgar) wrthyf “rydych chi bob amser yn gwneud yr un brecwast i ni ac a ydych chi’n gwybod pa mor ddiflas yw hynny?” felly yn naturiol fe wnes i droi at Candy for Breakfast fel ateb.

Ddim mewn gwirionedd, ond rwy’n gweld y pwynt y gall brecwast fynd ychydig yn hen weithiau, ychydig yn ailadroddus.

Mae’r pwdin chia hwn yn freuddwyd: mae’n cynhyrfu mewn 5 munud, gellir ei wneud yn rhydd o laeth, mae ganddo ychydig o felyster mêl, mae’n rhydd o glwten, ac mae’n blasu’n DDIFRIFOL fel cwpan menyn cnau daear Reese. Rwyf wedi gweini hwn ar gyfer pwdin gyda candy wedi’i dorri ar ei ben, ond ar gyfer brecwast, mae’r un mor flasus, yr un mor foddhaol, ac yn bendant nid yw’n ddiflas.

Pwyntiau bonws ar gyfer: Brecwast oer ar ddiwrnodau poeth heblaw grawnfwyd. Anrheg gwyliau efallai? Rwy’n gobeithio eich bod chi’n caru’r un hon!

Pwdin Chia Menyn Pysgnau Siocled

Paratoi: 5 munud Gwasanaeth: 4-6

 • 2 gwpan o laeth (unrhyw fath)
 • ¼ cwpan hufen trwm (hufen cnau coco eilaidd ar gyfer di-laeth)
 • 2 lwy fwrdd o bowdr coco
 • ½ cwpan menyn cnau daear hufennog
 • ¼ cwpan o fêl
 • ½ cwpan o hadau chia
 • Cwpanau menyn cnau daear, dewisol, ar gyfer topio a gweini

Mewn powlen ganolig, chwisgwch laeth, hufen, powdr coco, menyn cnau daear, a mêl nes yn llyfn ac yn rhydd o lwmp. Blaswch ac ychwanegwch fwy o fêl os dymunwch.

Ychwanegwch yr hadau chia a gorchuddiwch y bowlen. Gadewch i chi eistedd am o leiaf 4 awr neu dros nos nes bod hadau chia wedi chwyddo. Os yw’n ymddangos bod y cymysgedd wedi’i ddyfrio, trowch ef i’w lyfnhau a gadewch iddo eistedd am ryw awr (os na fyddwch chi’n aros dros nos).

Gweinwch y pwdin, gyda chwpanau menyn cnau daear ar ei ben, os ydych yn ei ddefnyddio. Mwynhewch!

Nodiadau rysáit + awgrymiadau a thriciau:

Llaeth a Hufen: Rwyf wrth fy modd â hwn gyda llaeth cyflawn a hufen trwm. Ar gyfer di-laeth, defnyddiwch gyfuniad o unrhyw laeth di-laeth rydych chi’n ei hoffi + hufen cnau coco NEU iogwrt nad yw’n gynnyrch llaeth yn lle’r hufen trwm. Ar gyfer fersiwn braster isel, mae llaeth sgim a hanner a hanner yn gweithio’n dda.

Menyn Pysgnau: Menyn Is Almon yn rhydd o gnau daear neu fenyn haul heb gnau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.