Rhowch gynnig ar yr 8 Rysáit Siocled Cartref hyn ar gyfer Diwrnod Siocled y Byd

Mae’n Ddiwrnod Siocled y Byd! Rwy’n sgrechian oherwydd mae fy nghyhoeddwr wedi rhoi caniatâd i mi rannu fy obsesiwn siocled gyda chi. Sut ydw i’n gwneud hyn? Trwy ddod â llawer o ryseitiau blasus llawn siocled i chi y gellir eu rhoi ar brawf yn hawdd gartref a gyda chynhwysion sydd ar gael yn rhwydd.

cyw iâr wedi’i ffrio â siocled

Arhoswch, arhoswch, cyn i chi ddweud ein bod yn ôl gyda’n gwallgofrwydd, beth am ichi o leiaf ddarllen y rysáit. Yn y bôn, dim ond rhoi’r cyw iâr mewn coco ydyw, a dydw i ddim yn gweld sut y gallai fynd o’i le os ydych chi’n ei sesno’n iawn. Os ydych chi’n ofnus, gallwch chi ddefnyddio adenydd neu ddarnau llai o gyw iâr i ddechrau.

Cael y rysáit yn Cookist

Bariau Hufen Iâ Brownis Creisionllyd

Ni ellir esbonio blasusrwydd y rysáit hwn â geiriau yn unig. Dwi wrth fy modd gyda’r ffordd mae’r hufen iâ yn eistedd ar y browni, fel y gacen gaws yn eistedd ar y cwci. Gallwch chi roi cynnig ar y rysáit hwn gyda hufen iâ siocled neu fanila ac yn lle bariau granola wedi’u malu, defnyddiwch fariau KitKat wedi’u malu. A gall eich surop siocled fod yn unrhyw siocled wedi’i doddi o’ch dewis. Dim problem.

Dewch o hyd i’r rysáit brownis yn InspiredTaste a chael y rysáit yn Pillsbury

Cwis: Pa Flas Hufen Iâ Ydach Chi?

Hufen Iâ Brownis Cyffug Siocled

Os oes gennych chi rai brownis ar ôl o’r rysáit blaenorol, beth am eu cymysgu i gyd gyda hufen iâ a chyffug siocled. O ran bwyd cysurus, mae’r rysáit hwn o’r radd flaenaf. Nid yw’n anodd gwneud y cyffug, rhowch gynnig ar y rysáit hwn neu rhowch far siocled yn ei le. Nid oes rhaid i chi wneud yr hufen iâ eich hun chwaith, oherwydd gallwch brynu naill ai fanila neu siocled.

Mynnwch y rysáit yn Cravings of a Lunatic

Bara siocled

Pam cael dim ond un browni siocled pan allwch chi gael torth gyfan o fara siocled? Mae’r person a luniodd y rysáit hwn yn haeddu llawer o arian. Mae’n cymryd tua deg munud i baratoi, ac nid oes angen offer pobi ffansi, drud i gymysgu’r cynhwysion gyda’i gilydd. Os ydych chi eisiau mynd yn wallgof a mynd â phethau i lefel uwch, bwyta’r bara siocled gyda’ch hoff hufen siocled. Yr wyf yn gwarantu orgasms stumog lluosog.

Mynnwch y rysáit yn Kirbie’s Cravings

siocled martini

Ni fyddai’r rhestr hon yn gyflawn pe na baem yn cynnwys coctels. Coctels siocled yw’r gorau oherwydd eu bod yn cyfuno dau beth anhygoel: siocled ac alcohol. Yr hyn sy’n gwneud y martini hwn yn unigryw yw’r gwirod siocled. Os ydych chi am ei wneud yn lle ei brynu, dyma rysáit gwirod siocled hawdd. A pheidiwch â phoeni am beidio â chael ysgydwr coctel; defnyddiwch unrhyw gwpan sydd â chaead arno.

Mynnwch y rysáit yn Preppy Kitchen

DARLLENWCH HEFYD: Coctels Cartref Rhyfedd Mae’r Awduron Zikoko Yn Eu Gwneud

Cwci Sglodion Siocled Microdon mewn Mwg

Os ydych chi’n ddiog fel fi a heb y cryfder i fynd trwy’r holl broses o bobi cwcis, rhowch gynnig ar y rysáit hwn. Os rhywbeth, am y broses o weld sut brofiad fyddai pobi rhywbeth mewn mwg. Fel y gwyddoch, bydd y cwci yn feddal ac yn boeth.

Mynnwch y rysáit yn Tasty

Coctel Breuddwyd Siocled

Mae’r Dreamy Chocolate Cocktail yn hawdd ac yn syth iawn at y pwynt a dyna pam rydw i wrth fy modd. Y cyfan sydd ei angen yw fodca, Baileys a hufen iâ siocled ac rydych yn dda i fynd.

Mynnwch y rysáit yn Get Me a Cocktail

crempogau nutella

Cyfuniad o Nutella a chrempogau? Beth arall sydd ei angen ar berson? Bwyta hwn a byddwch yn teimlo fel eich bod wedi bod i’r nefoedd ac yn ôl. Gwnewch rai crempogau Nutella ar fore Sadwrn diog a chroeso i ochr hapus bywyd. Gyda llaw, gallwch chi ddefnyddio cymysgedd crempog os nad ydych chi am ddechrau o’r dechrau.

Mynnwch y rysáit yn Cwcis a Chwpanau

cacen siocled microdon

Nid yw’r ffaith nad oes gennych ffwrn yn golygu na ddylech fwyta cacen siocled. Nid oes angen llawer o amser ac egni i wneud y rysáit hwn; Mae bron yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir. Ar gyfer pobl ddiog hyd yn oed, gallwch hyd yn oed ddefnyddio cymysgedd cacennau yn lle cymysgu cynhwysion o’r dechrau.

Cael y rysáit yn Cookist

ysgytlaeth oreo

Gallwch chi wneud hyn heddiw. Codwch, ewch i’ch archfarchnad leol a phrynwch ychydig o hufen iâ Oreos, llaeth a fanila. Yn y bôn, dyna’r cyfan sydd ei angen arnoch chi. I gael blas siocled dyfnach, gallwch ychwanegu surop neu fariau siocled wedi’i doddi.

Mynnwch y rysáit yn Spruce Eats

gwnewch eich siocled eich hun

Gallwch chi benderfynu mynd yn syth at y pwynt a gwneud eich siocled eich hun. Nid oes rhaid i chi brynu bob amser. Dim ond yn gwybod erbyn i chi ddechrau, efallai na fyddwch byth eisiau bwyta siocled a brynwyd yn y siop eto.

Mynnwch y rysáit yn Times Food


Tra ein bod ni ar destun ryseitiau, rhaid i chi roi cynnig ar y Ryseitiau Crempog Nigeria Iawn hyn gan wahanol Nigeriaid. Mae hyd yn oed rhywun sy’n ychwanegu crancod y tu mewn i’w crempogau!

Leave a Comment

Your email address will not be published.