Roedd cadwyn siopau groser mawr yn cofio ei holl fathau o salad tatws am resymau diogelwch

Roedd Hy-Vee, y gadwyn archfarchnad yn Iowa, yn cofio o’i wirfodd bob math a maint o’i saladau tatws ddechrau mis Gorffennaf, gan nodi pryderon diogelwch. Adroddodd cyhoeddiad a gyhoeddwyd gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau (FDA) fod “canlyniad microbaidd positif tybiedig” ar y llinell lle roedd y tatws wedi’u prosesu.

“Allan o fod yn ofalus iawn,” cafodd y cynhyrchion a oedd yn ymwneud â’r adalw eu tynnu o silffoedd siopau cyn penwythnos gwyliau Gorffennaf 4 tra bod y cwmni’n aros am “ganlyniadau prawf terfynol.” Roedd y Saladau Tatws Hy-Vee ac Amser Pryd dan sylw ar gael yn flaenorol mewn deli ac yn cynnal blychau oergell ym mhob lleoliad Hy-Vee, Hy-Vee Drugstore a Dollar Fresh Market. Gwerthwyd y cynhyrchion a alwyd yn ôl hefyd yn siopau cyfleustra Hy-Vee Fast and Fresh yn Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, De Dakota a Wisconsin.

CYSYLLTIEDIG: Popeth Roeddech Chi Eisiau Ei Wybod Am Wenwyn Bwyd Ond Oedd Yn Rhy Drysur Yn Cael Ei Ofyn

Roedd yr eitemau canlynol yn ymwneud â’r broses o alw i gof: Salad Tatws Hen Ffasiwn Hy-Vee, Salad Tatws Gwlad Hy-Vee, Salad Tatws Mwstard Dijon Hy-Vee, Salad Tatws Wy-Vee Hy-Vee a Nionyn Gwyrdd, Salad Tatws Hy-Vee Hy- Tatws Vee Chipotle Ranch, Salad Tatws Croen Coch Disg Hy-Vee, Salad Tatws Pob Llwyth Hy-Vee, Salad Tatws Hen Ffasiwn Amser Cinio, Salad Tatws Arddull Gwlad Amser Cinio cinio a salad tatws gyda mwstard Dijon amser cinio. Mae gan gynhyrchion yr effeithir arnynt ddyddiadau dod i ben rhwng Gorffennaf 31, 2022 ac Awst 4, 2022.

Nid oedd unrhyw salwch na chwynion cwsmeriaid yn ymwneud â’r eitemau a alwyd yn ôl wedi’u hadrodd ar yr adeg y cyhoeddwyd yr hysbysiad gyntaf yn gynharach y mis hwn.


Eisiau mwy o ysgrifennu gwych a ryseitiau bwyd? Tanysgrifiwch i “The Bite”, cylchlythyr Salon Food.


Os oes gennych un o’r cynhyrchion yr effeithir arnynt gartref, gwneud Nac ydw Ei fwyta. Yn lle hynny, gwaredwch y salad tatws yn ddiogel neu dychwelwch y cynhwysydd i’ch siop Hy-Vee leol am ad-daliad llawn.

Nid dyma’r unig adalw i’w ystyried ar hyn o bryd. Yr wythnos diwethaf, bu J&M Foods yn cofio’n wirfoddol fagiau dethol o friwsion bara lafant brand Hoff Ddiwrnod yn dilyn cymysgedd o becynnau, gan arwain at beidio â datgelu’r alergenau cywir. Dosbarthwyd y pecynnau 7 owns o gwcis mewn siopau Target ledled y wlad. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Os ydych chi’n cael y dasg o ddod â salad tatws i bicnic haf, edrychwch ar y ryseitiau hawdd eu cario hyn o archifau Salon Food.

darllen mwy

am lefelu eich gêm bicnic haf:

Leave a Comment

Your email address will not be published.