Rosé Soirée: Carol Becker William Greenberg Pwdinau

Carol Becker, perchennog William Greenberg Desserts, y becws poblogaidd yn Ninas Efrog Newydd sy’n adnabyddus am ei gwcis du a gwyn enwog, ac awdur Llyfr Coginio Pwdin William Greenberg yn dychwelyd eleni i gymryd rhan yn Rosé Soirée Dan ar Orffennaf 9.

Dyma ei eildro yn mynychu Rosé Soirée Dan, y trydydd digwyddiad yng Nghyfres Haf Dan’s Taste a gyflwynir gan Yieldstreet. Y llynedd, daeth â thartenni ffrwythau i’r gymysgedd, ac eleni mae’n rhoi cyfle i bawb fwynhau cwcis du-a-gwyn enwog William Greenberg Desserts mewn dyluniad ar thema 4 Gorffennaf. Bydd digwyddiad eleni yn rhoi cyfle arall i Becker roi gwên ar wynebau gyda danteithion melys.

“Rwy’n aml yn cael syniadau ar gyfer coginio o sgwrs gyda ffrind, teithio a bwyta mewn lleoedd newydd, felly rwy’n gyffrous iawn i ddod ag un o glasuron William Greenberg i ddigwyddiadau fel hyn a gobeithio casglu mwy o egni creadigol,” meddai. Dywed.

Dechreuodd Becker gyda gyrfa mewn marchnata, ond gall ddweud yn falch mai ei gyrfa yn y gegin yw ei gwir alwad. Ers cymryd drosodd William Greenberg Desserts ddegawd yn ôl, mae wedi gweld yn uniongyrchol effaith ei bwdinau ar ei gwsmeriaid. Mae William Greenberg Desserts wedi bod o gwmpas ers 1946, ac mae eu cwcis du a gwyn wedi cael eu pleidleisio fel “Gorau yn Efrog Newydd” sawl blwyddyn yn olynol.

Fodd bynnag, mae’r becws yn gwasanaethu llawer mwy na chwcis. Gall cwsmeriaid archebu popeth o frownis, cacennau bach, cacennau, tartenni, tartenni ffrwythau, bara a theisennau.

“Mewn gwirionedd, rydyn ni’n un o’r ychydig poptai yn y ddinas sy’n gwneud popeth o gwcis i gacennau priodas,” meddai Becker. “Mae gennym ni wir gymysgedd o bopeth all wneud pobl yn hapus.”

Fel becws hirsefydlog gyda dau leoliad llwyddiannus yn Ninas Efrog Newydd ar yr Ochr Ddwyreiniol Uchaf a Hudson Yards, bydd William Greenberg yn agor lleoliad Upper West Side yn fuan.

“Mae gennym ni bobl a fydd yn dod yn ôl flynyddoedd yn ddiweddarach gyda llun o’u cacen briodas rydyn ni wedi’i wneud iddyn nhw, a byddan nhw’n gofyn i ni am gopi o’r gacen honno i ddathlu pen-blwydd eu priodas,” meddai Becker. “Mae’n dorcalonnus iawn gweld faint mae ein pwdinau’n effeithio ar fywydau ein cwsmeriaid.”

O ran ei egni creadigol yn y gegin, yn eironig, nid yw’n trosglwyddo’r egni hwnnw i’w fywyd personol.

“Mae’n ddoniol, dwi’n fwy o fugeilydd,” meddai Becker. “Dydw i ddim yn fwytawr ffansi, rwy’n cadw at y pethau sylfaenol.”

Mae’n hoffi bwydydd syml fel pysgod plaen neu hwmws a pita. Mae llawer o’r bwydydd y mae’n eu coginio yn y gegin, nid yw’n eu bwyta yn ei amser hamdden. Fel pescetarian, mae hi’n aml yn ei chael ei hun yn paratoi prydau sy’n cynnwys cyw iâr, cig eidion, neu borc, unrhyw beth sy’n crwydro o’i diet.

“Fel cogydd, rydych chi’n coginio oherwydd rydych chi’n ei fwynhau,” meddai Becker. “Waeth beth yw’r pryd, mae’r weithred o’i pharatoi bob amser yn gymaint o hwyl a boddhad ac nid yw byth yn mynd yn hen.”

Mae hi’n annog unrhyw gogydd ifanc i ddilyn eu breuddwydion, waeth pa mor anodd yw eu taith. Iddi hi, mae bwyd yn beth cyffredinol sy’n gwneud bron pawb yn hapus, ac mae’r wên ar wyneb rhywun ar ôl bwyta pryd o fwyd neu fwyd y mae hi wedi’i baratoi yn werth chweil yn y tymor hir.

Mae William Greenberg Desserts wedi’i leoli yn 1100 Madison Avenue yn Manhattan. Ewch i wmgreenbergdessertsorders.com am ragor o wybodaeth.

Bydd Rosé Soirée Dan yn cael ei chynnal rhwng 7-10pm ddydd Sadwrn Gorffennaf 9 yn The Muses yn Southampton. Ewch i DansTaste.com am docynnau a mwy o wybodaeth.

Leave a Comment

Your email address will not be published.