Rwy’n nain i 8 ac rydych chi wedi bod yn gwneud brownis yn anghywir…mae pawb wrth eu bodd â’m darn cyfrinachol.

YDYCH CHI’n ffan o grwst?

Wel, p’un a ydych chi’n berson pro neu beidio, mae mam-gu yma gyda’i chyngor syml ar gyfer gwneud y brownis gorau.

3

Yn ôl y nain yma o 8, mae’n troi allan ein bod ni wedi bod yn gwneud y brownis yn anghywirCredyd: tiktok/@brunchwithbabs
Eglurodd Babs mai ei tric cyfrinachol i gael y brownis perffaith yw ychwanegu bariau siocled yng nghanol y cymysgedd.

3

Eglurodd Babs mai ei tric cyfrinachol i gael y brownis perffaith yw ychwanegu bariau siocled yng nghanol y cymysgedd.Credyd: tiktok/@brunchwithbabs

A na, nid oes angen caethwasiaeth i ffwrdd am oriau yn y gegin na gwario ffortiwn ar gynhwysion ffansi.

Diolch i Babs, Nain o 8 a Mam o 4, mae yna gam syml iawn y mae angen i chi ei gymryd os ydych chi am wneud argraff ar eich ffrindiau a’ch teulu gyda’ch pobi.

Mae Babs yn postio’n rheolaidd ar TikTok, ar ei chyfrif ‘brunchwithbabs’, gan rannu ei ‘doethineb a gwneud ryseitiau traddodiad teuluol hawdd’.

Ac mae ei chyfrinach brownis ddiweddaraf wedi syfrdanu pawb.

Rydych chi wedi bod yn gwneud Pot Nwdls yn anghywir... dyna pam mae diffyg blas arno
Rwy'n gogydd ac rydych yn gwneud y cwcis yn anghywir... ni ddylech byth ddefnyddio sglodion siocled

Yn ôl Babs, i wneud y brownis gorau, gallwch ddefnyddio cymysgedd parod (ie, clywsoch yn iawn, felly nid yw’n rhy anodd ei wneud), ond dylech ychwanegu bariau siocled rhwng y cymysgedd pan fyddwch chi’n ei roi ar blât.

Mae mor syml â hynny a gallwch ddefnyddio unrhyw fariau siocled rydych chi eu heisiau.

Ond trwy ychwanegu bariau siocled yng nghanol y cymysgedd, bydd eich brownis yn berffaith cnoi, siocledi a blasus.

Dywedodd Babs: “Ydych chi eisiau cymryd eich brownis dros ben llestri a mynd o gwmpas y bloc?

“Mae’n rhaid i chi drio melysion yng nghanol eich browni.

“Irwch eich padell frownis yna leiniwch hi â phapur memrwn.

“Cael eich hoff gymysgedd brownis ac arllwys hanner i mewn i’ch padell barod.

“Nawr y cynhwysyn cyfrinachol: y bar siocled o’ch dewis, dau far siocled.

“Rhowch y bariau ar ben eich cymysgedd brownis.

BINGO HYBU – Mynnwch £20 o Fonws a 30 Troelli Am Ddim Pan Fyddwch Chi’n Gwario £10 Heddiw

“Ar ben gyda gweddill y brownis mix, ychydig uwchben y cyffug.

“Taenwch dros y candy a’i bobi yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn.”

Yna mae Babs yn cymryd ei brownis allan o’r popty ac yn cael tamaid.

Gan edrych yn falch iawn, mae hi’n dweud, “Cudd, wedi’i garameleiddio, yn anhygoel.

“Mae’n hawdd, blasus, mae’n rhaid i chi wneud hyn.”

Mae’n amlwg bod fideo Babs wedi creu argraff ar lawer wrth iddo greu 183.9k o olygfeydd syfrdanol.

Mae ganddo 19.6k o hoff bethau, 260 o sylwadau, a 1,341 o gyfranddaliadau.

Cafodd llawer o TikTokers sioc o ba mor dda oedd brownis Babs yn edrych a chymerodd y sylwadau i’w mynegi.

Dywedodd un person, “OMG … mae’n rhaid i mi wneud hynny nawr.”

Ychwanegodd un arall: “OMG rhowch gynnig ar hyn. Fi jyst yn gwneud hyn 2 awr yn ôl. OMG mae mor dda.”

Dywedodd traean: “Mae hynny’n swnio’n anhygoel. Byddwn wrth fy modd yn rhoi cynnig arni gyda KitKats.”

Dywedodd rhywun arall, “Gwnewch nhw! Diolch am Rhannu!”

Bydd ychwanegu bariau siocled yng nghanol y cymysgedd yn eich gadael gyda brownis gooey a chreisionllyd blasus.

3

Bydd ychwanegu bariau siocled yng nghanol y cymysgedd yn eich gadael gyda brownis gooey a chreisionllyd blasus.Credyd: tiktok/@brunchwithbabs

Leave a Comment

Your email address will not be published.