Rysáit Asbaragws Cyw Iâr Lemon Hawdd

Un noson wrth geisio meddwl am rysáit newydd ar gyfer swper, darganfyddais Asbaragws Cyw Iâr Lemon. Treuliais beth amser ar Pinterest yn chwilio am ryseitiau cyw iâr asbaragws lemwn hawdd. Yr hyn a feddyliais oedd pryd hawdd a oedd yn cynnwys cyw iâr, asbaragws, madarch a lemwn.

Mae Asbaragws Cyw Iâr Lemon yn cymryd tua 45 munud mewn un sgilet ac yn defnyddio 10 cynhwysyn.

Rwy’n meddwl y byddai’r pryd wedi cymryd llai o amser pe bai wedi cael brest cyw iâr deneuach. Nid yw fy sgiliau puntio cystal ac rydyn ni i gyd yn gwybod bod angen i fron cyw iâr drwchus goginio am gyfnod penodol o amser.

Un teclyn cegin rwy’n ei argymell yn fawr pan fyddwch chi’n coginio rhywbeth mewn padell yw sgrin sblatter. Roedd gan fy mhlât ychydig o chwistrell olew olewydd arno ar un adeg.

.

cynhwysion

•1 pwys o fronnau cyw iâr heb groen

•¼ cwpan o flawd

•½ llwy de o halen, pupur (a mwy i flasu)

• 1/2 llwy de o paprika

• 1/2 llwy de o halen garlleg

• 2 lwy fwrdd o olew olewydd, ynghyd ag 1 llwy fwrdd.

•2 llwy fwrdd o fenyn (rydym yn defnyddio menyn soi Balans y Ddaear)

•1-2 gwpan o asbaragws wedi’i dorri

•1 1/2 cwpan madarch wedi’u sleisio

•1/2 lemwn, wedi’i sleisio, ynghyd â sudd yr hanner arall

cyfarwyddiadau

Cyw iâr:

1. Gorchuddiwch frest cyw iâr gyda lapio plastig a phwys nes bod pob darn tua ¾ modfedd o drwch. Rhowch y blawd, halen, pupur, paprika a halen garlleg mewn dysgl fas a throwch pob brest cyw iâr yn ysgafn i mewn i’r cymysgedd cotio. Bydd y gorchudd blawd yn gwneud eich cyw iâr yn suddiog IAWN, felly peidiwch â hepgor y cam hwn.

2. Cynhesu olew mewn sgilet dros wres canolig. Ychwanegu’r cyw iâr a’i ffrio am 5 i 7 munud ar bob ochr, nes ei fod yn frown euraidd, gan wasgaru bob ochr â halen garlleg a phaprica rhwng fflipiau. Gorchuddiwch y sosban gyda sgrin sblatter. Pan fydd cyw iâr wedi’i frownio a’i goginio, trosglwyddwch i blât.

Asbaragws a madarch:

Ychwanegwch yr asbaragws wedi’i dorri a’r madarch i’r sgilet. Taenwch olew olewydd dros lysiau. Ffriwch am rai munudau nes bod yr asbaragws yn wyrdd llachar ac yn dyner crisp. Sbeis gyda halen a phupur.

Cynulliad:

Rhowch yr holl gynhwysion yn y badell: asbaragws, madarch, cyw iâr, a darnau lemwn ar ei ben. Gwasgwch sudd lemwn dros gyw iâr a llysiau. Ychwanegwch y menyn. Gorchuddiwch â rac sblash neu gaead sgilet a choginiwch dros wres canolig-isel am 15 munud neu nes bod cyw iâr wedi coginio drwyddo. Mwynhewch!

Mae Caitlin Houston yn flogwraig Wallingford ac yn fam i dri o blant sydd wrth ei bodd yn rhannu ei holl ffefrynnau ar flog Caitlin Houston. Dysgwch am weithgareddau hwyliog gartref, teithiau teuluol, ryseitiau hawdd, a mwy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.