Rysáit Bara Croyw: Dewis ‘Rhaid Methu’ Mindy o 3 Cynhwysyn

meistr cegin Cafodd hoff Mindy Woods ei anfon adref o’r gystadleuaeth ar ôl prawf pwysau heriol gan Kirsten Tibbballs. Pan ofynnwyd iddi ail-greu pwdin ‘Cherry on Top’ Tibbballs, rhannodd Woods “er nad yw hi’n frenhines pwdin, rydw i eisiau rhoi fy mhopeth”; yn y pen draw roedd yn her i ddod â hi meistr cegin profiad hyd y diwedd, fodd bynnag. Ar ôl gadael y gegin, rhannodd Woods ei hoff rysáit hawdd gyda Lifehacker Awstralia: bara gwastad cyflym a chynddeiriog nad yw’n methu.

Disgrifiodd y rysáit trwy e-bost, gan nodi:

“Mae hwn yn fara gwastad hynod o syml yr wyf yn aml yn ei wneud gartref ochr yn ochr â chyrri cyflym neu fwyd môr wedi’i grilio a salad ffres. Mae hefyd yn ychwanegiad blasus i sawsiau, cawliau a seigiau ochr. Dyma rysáit sy’n newid bywyd y byddwch chi’n ei wneud dro ar ôl tro!”

Dyma sut i wneud eich rysáit bara fflat gartref.

MasterChef yn y Cartref: Mindy’s Flawless Flatbread

Amser coginio: 10 munud | Cnwd: 6-8 bara gwastad

Beth fydd ei angen arnoch i wneud y bara gwastad hwn:

Cynhwysion

 • 2 gwpan o flawd hunan-godi
 • 1 cwpan iogwrt Groegaidd braster llawn
 • Llwy de o halen

Offer

 • cwpanau mesur
 • bowlen gymysgu
 • Sgiled nonstick
 • Llwy bren neu sbatwla hyblyg

Cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud y bara gwastad hwn:

 1. Rhowch yr holl gynhwysion mewn powlen fawr a’u cymysgu i greu toes garw.
 2. Rholiwch y cyfan ar arwyneb â blawd ysgafn a’i dylino nes ei fod wedi’i gyfuno ac yn llyfn. Rhannwch yn 6-8 rownd o’r un maint a gadewch iddo eistedd am o leiaf ddeg munud.*.
 3. Gan ddefnyddio rholbren neu gledr eich llaw, gwasgwch neu daenwch bob darn o does nes ei fod yn 8 modfedd mewn diamedr neu faint dysgl ochr fach.
 4. Cynheswch sgilet anffon dros wres canolig a’i arllwys ag olew olewydd, menyn neu ghee. Coginiwch fara gwastad am 2-3 munud ar bob ochr nes ei fod yn frown ysgafn ac wedi coginio drwyddo.
 5. Cadwch yn gynnes rhwng dau dywel cegin glân nes yn barod i’w weini.

*Gellir coginio bara gwastad ar unwaith.

Am fwy meistr cegin ryseitiau i roi cynnig arnynt ar ôl y pryd pasta hawdd hwn, edrychwch ar y ddysgl tatws wedi’i frwysio neu gyw iâr wedi’i ffrio isod.

Cefnogwyr a ffefrynnau MasterChef Awstralia 2022 yn darlledu o ddydd Sul i ddydd Iau am 7:30 p.m. ar y 10fed a’r 10fed ar chwarae ar alw.

Leave a Comment

Your email address will not be published.