Rysáit Bara Cyflym Gwydredd Llus Lemon – Y Cyfuniad Perffaith o Flasau | Bara/Myffins

Rwyf wrth fy modd â phob pwdin aeron a lemwn, yn enwedig yn y gwanwyn a’r haf. Rwy’n falch iawn o rannu’r rysáit Bara Cyflym Glaswellt Lemon blasus hwn! Mae’r rhew yn fonws enfawr yn ychwanegol at y blasau lemwn ac aeron. Ac mae hyd yn oed mwy o ddaioni …

Rhannodd 30Seconds Her Pobi Ysbyty Ymchwil Plant St. Jude, codwr arian ar gyfer yr ysbyty. Roeddem wedi bod yn dilyn tudalen Facebook yr her bobi, gan werthfawrogi talent, ymroddiad, a haelioni pawb, wrth glafoerio dros y ryseitiau pwdin blasus. Postiodd un aelod o’r grŵp, Mimi Kent Bohm, Bara Cyflym Gwydredd Llugaeron Lemon ac roedd yn edrych yn hyfryd a blasus! Gofynnom i Mimi a fyddai hi’n fodlon rhannu’r rysáit bara llus gyda ni, a dywedodd hi ie! Da ni mor lwcus?!

“Roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n rhannu un o fy hoff gyfuniadau blas a’m kryptonit,” meddai Mimi. “Mae’r rysáit gyflym a hawdd hon yn gwneud bara cyflym hynod o llaith a thyner sy’n cael ei sychu â gwydredd lemwn tarten am gic ychwanegol.” Os gwelwch yn dda!

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 20 munud
Amser pobi: 1 awr
Cyfanswm amser: 1 awr 20 munud
Arlwy: Yn gwneud 1 dorth

Cynhwysion

Bara

Gwydredd

 • 1 1/2 cwpan siwgr powdr
 • 2 llwy de o groen lemwn
 • 2 – 4 llwy fwrdd o sudd lemwn (defnyddiwch ddigon i greu gwead afloyw ond yn rhedegog, heb fod yn rhy denau a heb fod yn rhy drwchus)

Dyma sut i’w wneud:

 1. I wneud y dorth, cynheswch y popty i 350 gradd F. Chwistrellwch neu iro’n ysgafn badell torth 9×5 modfedd a’i rhoi o’r neilltu.
 2. Mewn powlen fawr, cymysgwch y blawd, powdr pobi a halen.
 3. Mewn powlen ar wahân, chwisgwch y siwgr a’r olew gyda’i gilydd yn ysgafn, yna ychwanegwch yr wyau, fanila, hufen sur, sudd lemwn, a chroen lemwn. Arllwyswch y cynhwysion hylif i’r cynhwysion sych a’u cymysgu nes eu bod wedi’u cyfuno. Bydd y toes yn eithaf trwchus. Peidiwch â gor-gymysgu.
 4. Plygwch tua 2/3 o’r llus (1 1/2 cwpan) i mewn i’r cytew. Arllwyswch y cytew i badell torth wedi’i baratoi ac ysgeintiwch y llus sy’n weddill ar ei ben.
 5. Pobwch ar 350 F am tua 55 i 70 munud neu hyd nes y daw pigyn dannedd allan yn lân o’r canol (ceisiwch osgoi’r llus; fe gewch ganlyniad mwy cywir gyda dim ond y bara). Oerwch yn llwyr ar rac oeri cyn tynnu’r bara o’r badell a’i rewi.
 6. I wneud y gwydredd, rhowch y siwgr powdr a chroen y lemwn mewn powlen gymysgu. Ychwanegwch ddigon o sudd lemwn i’r bowlen nes bod y cysondeb yn drwchus ond yn arllwys. Os yw’r gymysgedd yn mynd yn rhy denau, gallwch ychwanegu ychydig mwy o siwgr powdr. Arllwyswch y gwydredd yn gyfartal dros y bara.

  ” />

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai siartiau trosi cegin defnyddiol. Dyma sut i gyflwyno’ch ryseitiau i 30Eiliadau!

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.