Rysáit Bara Mwnci Cwpan Menyn Cnau daear yn mynd yn firaol: ‘Hoff y Teulu’

NEWYDDGallwch nawr wrando ar erthyglau Fox News!

Beth allai wneud bara mwnci yn well? Beth am gwpanau menyn cnau daear?

Dyna mae miliynau o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol wedi’i sylweddoli o fideo rysáit sydd wedi mynd yn firaol ar TikTok.

Rhannodd Bennie Kendrick, selogion barbeciw sydd â dros filiwn o ddilynwyr ar ei chyfrif Barbeciw Kendrick, rysáit hawdd ar gyfer “Peanut Butter Cup Monkey Bara” ar Orffennaf 7fed.

SUT I WNEUD PELI APPLE MONKEY BREA

Mae bara mwnci yn gacen feddal sy’n cael ei thynnu’n ddarnau a’i gweini gyda saws melys, gludiog.
(iStock)

Ers hynny, mae’r fideo wedi cael ei wylio fwy na phum miliwn o weithiau.

Cynhwysion Bara Mwnci Cwpan Menyn Pysgnau

Gwnaeth Kendrick y bara mwnci gyda thoes cacen bunt wedi’i wneud ymlaen llaw a chwpanau menyn cnau daear bach.

Torrodd bob cwci yn ei hanner, llyfnodd y toes, a gosododd gwpan menyn pysgnau yng nghanol pob un cyn rholio’r toes yn bêl. Gosododd Kendrick bob toes mewn padell gacennau Bundt ar ôl gorffen.

Cacenni SIOCOL A BUNDT WISGI GYDA CARAMEL A SAWS WISGI

Yna, arllwysodd wydredd menyn a siwgr brown i’r badell, gan wneud yn siŵr ei fod yn gorchuddio’r cytew cyfan.

Yna rhoddwyd y bara mwnci cwpan menyn cnau daear ar gril pelenni pren am 50 munud ar 330 gradd Fahrenheit.

Cysylltodd Fox News Digital â Kendrick i ddweud a ellir gwneud y rysáit mewn ffyrnau a ffrïwyr dwfn.

Pan orffennodd y bara mwnci ei goginio, trodd Kendrick y toes wyneb i waered ar blât ac arllwys ar wydredd menyn cnau daear, a wnaeth gyda menyn cnau daear, siwgr powdr a llaeth ar stôf anwytho.

DYSGU SUT I WNEUD Cacenni FEL SEREN RHWYDWAITH BWYD

Ar ben y pwdin gyda chwpanau menyn cnau daear wedi’u torri’n fân.

Yn ei eiriau ei hun, “Nid yw ychydig o fenyn cnau daear ychwanegol byth yn brifo neb.”

Galwodd Kendrick y bara mwnci cwpan menyn cnau daear yn un o’i “hoff gogyddion hyd yn hyn” ac roedd ei deulu yn Santa Maria, California wrth eu bodd.

Mae hefyd wedi rhannu’r rysáit ar Facebook (6.7 miliwn o weithiau), Instagram (3.3 miliwn o ymweliadau), a YouTube (29,600 o weithiau).

CLICIWCH YMA I GAEL YR AP FOX NEWS

Mae sylwebwyr cyfryngau cymdeithasol wedi canmol Kendrick am ei greadigaeth, gyda llawer yn mynegi eu bod yn gobeithio rhoi cynnig arni ryw ddydd.

“Rwy’n ceisio hyn yn sicr,” ysgrifennodd un defnyddiwr TikTok.

” Fy Nuw, fy Nuw ! Fy nau hoff beth ! [Peanut butter] & [chocolate]”, dywedodd defnyddiwr Facebook.

DILYNWCH NI AR Facebook AM FWY O NEWYDDION FOX O FFORDD O FYW

“Mae bara mwnci yn unig yn flasus,” meddai un defnyddiwr Instagram. “Ond mae hyn yn mynd â hi i lefel arall.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.