Rysáit Bars Nanaimo – Mae’r rysáit hwn o bwdin haenog heb bobi hawdd yn ddanteithion melys o Ganada | Pwdinau

Mae bar Nanaimo yn rysáit pwdin haenog Mae wedi’i henwi ar ôl dinas Nanaimo , British Columbia . Mae gan rysáit dim pobi Canada dair haen flasus: crwst siocled, llenwad hufennog, a gwydredd siocled. Rhowch syndod i’ch teulu trwy wneud y rysáit bar Nanaimo hawdd hwn. (Byddent hefyd yn gwneud anrhegion gwych!)

Cuisine: Canada
Amser paratoi: 20 munud ynghyd ag amser i ymlacio
Amser coginio: 10 munud
Cyfanswm amser: 30 munud ynghyd ag amser i ymlacio
Gwasanaeth: 12 i 15 bar

Cynhwysion

cortecs

Stwffio

Gwydredd

Dyma sut i’w wneud:

  1. Leiniwch badell pobi sgwâr 8 modfedd gyda phapur memrwn. Dylai’r memrwn ymestyn o leiaf 1 fodfedd i fyny’r ochrau.
  2. Mewn sosban, ychwanegwch y siwgr, y powdwr coco a’r menyn. Coginiwch dros wres isel nes bod menyn wedi toddi.
  3. Curwch yr wyau mewn powlen fach. Cymerwch tua 1/4 cwpan o’r cymysgedd menyn a’i droi i mewn i’r wyau i’w tymheru. Chwisgwch y gymysgedd i’r sosban a’i goginio nes ei fod yn cyrraedd 160 gradd F ar thermomedr candy. Ewch allan o’r tân.
  4. Ychwanegwch y briwsion cracker graham, cnau coco, ac almonau, os ydych chi’n defnyddio. Gwasgwch y gymysgedd yn y badell pobi. Rhowch yn yr oergell tra byddwch chi’n gwneud y llenwad a’r rhew.
  5. I wneud y llenwad, curwch y siwgr powdr, y cymysgedd pwdin, y menyn a’r llaeth at ei gilydd nes yn llyfn.
  6. I wneud y gwydredd, rhowch y siocled a’r menyn mewn powlen sy’n ddiogel mewn microdon. Coginiwch am tua 1 i 2 funud neu nes ei fod wedi toddi ac yn llyfn, gan droi bob 30 eiliad.
  7. Taenwch y llenwad dros y gramen oer, yna rhowch y gwydredd ar ei ben. Rhowch yn yr oergell nes ei fod wedi setio, o leiaf 1 awr, yna ei dorri’n fariau.

    ” />

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliad Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl yr hoffech chi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.