Rysáit Cacen Dump Peach Hawdd

Will Dickey

O grydd eirin gwlanog, mae’n bwdin mor arbennig! Efallai ei fod wedi’i anrhegu ag un o’r enwau lleiaf deniadol o’r holl bwdinau eirin gwlanog, ond rydyn ni’n dal i garu. Yr hyn sy’n ddiffygiol o ran fflêr, mae’n gwneud iawn amdano o ran blas a rhwyddineb! Na, ni chafodd crydd eirin gwlanog ei enw oherwydd mae’n wych bwyta os ydyn nhw’n gadael i chi (ond dewch i feddwl amdano, mae’n hollol, ynghyd â mousse siocled, cacen gaws menyn cnau daear, neu gwcis sglodion siocled). Cafodd y gacen eirin gwlanog ei enw blêr oherwydd eich bod yn llythrennol yn agor cynhwysion tun a bocsys, yn eu taflu i ddysgl 9-wrth-13 modfedd, ac yn pobi. Mae’n hawdd!

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng crydd a chacen dymp?

Yn gyffredinol, fel arfer bydd gan grydd dop sydd wedi’i gymysgu mewn rhyw ffordd, fel topin cwci neu dopin toes. Ar y llaw arall, dim ond hynny yw cacen dympio: mae’r cynhwysion yn cael eu dympio ar ben ei gilydd ar yr un plât ag y mae’r gacen dympio wedi’i phobi arno. Diog? Efallai. Athrylith? Oes!

Ydych chi wir yn taenellu’r rhew ar ben y ffrwythau a’i bobi?

Swnio’n wallgof, iawn? Yn gweithio. Mae’r eirin gwlanog a’u surop oddi tano a’r ciwbiau o fenyn ar ei ben yn darparu digon o leithder i swigen a socian i mewn i’r cymysgedd cacennau, gan arwain at dopin melys, euraidd, crensiog. Ni all neb ei wrthsefyll!

Sut alla i guddio’r crydd eirin gwlanog?

Os ydych chi am i’ch cacen dymp eirin gwlanog fod yn llai frump, mae yna nifer o bethau hawdd y gallwch chi eu gwneud. Mae’r rysáit hwn yn galw am ychwanegu almonau wedi’u sleisio wedi’u tostio ar ei ben ar gyfer lliw euraidd ychwanegol a chrensh. Mae sgwpiau hufen iâ fanila hefyd yn edrych (ac yn blasu) yn anhygoel gyda chrydd eirin gwlanog. Gallwch hefyd wahodd ffrwythau eraill i’r parti: ysgeintio dros baned o llus ffres, mwyar duon, neu fafon cyn ychwanegu’r cymysgedd cacennau ar gyfer byrstio ychwanegol o liw a blas.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

8 – 10

Amser paratoi:

0

oriau

5

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

hanner cant

munudau

dwy


Caniau 15.25-owns wedi’u sleisio eirin gwlanog mewn surop trwm

1/2 llwy de

dyfyniad almon

un


Cymysgedd cacen felen blwch 15.25-owns

Cnau almon wedi’u tostio wedi’u sleisio a hufen iâ fanila, i’w weini

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynheswch y popty i 375°. Chwistrellwch blât 9-wrth-13-modfedd gyda chwistrell coginio nonstick. Ychwanegwch yr eirin gwlanog a’r surop o’r caniau, a thaenwch gydag echdyniad almon. Cymysgwch yn ysgafn i gyfuno.
  2. Torrwch y menyn yn giwbiau 1/2 modfedd. Chwistrellwch 1/4 cwpan ciwbiau dros eirin gwlanog. Arllwyswch gymysgedd cacen sych dros y cymysgedd eirin gwlanog, gan batio i haen wastad gyda’ch dwylo neu lwy. Taenwch y ciwbiau menyn sy’n weddill yn gyfartal dros ben y cymysgedd cacennau.
  3. Pobwch nes bod top y gacen yn frown euraidd a chymysgedd eirin gwlanog yn fyrlymus, tua 45 munud.
  4. Ysgeintiwch gacen gydag almonau wedi’u tostio a’u gweini gyda sgwpiau o hufen iâ fanila, os dymunir.

Ar ôl iddo oeri, gellir gorchuddio’r crydd eirin gwlanog hwn a’i oeri am hyd at 3 diwrnod.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.