Rysáit Cacen Eclair Gorau – Sut i Wneud Cacen Eclair

LLUN: ANDRES BUI; STYLIO BWYD: SPENCER RICHARDS

Crwst Ffrengig yw Eclairs wedi’i wneud o pâté choux wedi’i lenwi â hufen crwst ac yna wedi’i orchuddio â siocled. Gall Pate a choux, toes sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio i wneud profiteroles, fod yn gacen anodd i’w gwneud (er ei bod yn bendant yn werth rhoi cynnig arni). Felly ar gyfer y fersiwn twyllo hon, rydym yn defnyddio crackers graham. Dydyn nhw ddim wir yn edrych fel eclair o gwbl, ond maen nhw dal yn wych ar gyfer haenu ar y gacen hon ac maen nhw’n mynd yn feddal wrth i’r gacen oeri. Gan y bydd defnyddio graham crackers yn arbed amser i chi, rydym yn eich annog yn fawr i wneud eich cwstard eich hun yma. Mae’r hufen yn debyg i bwdin ac yn cael ei ysgafnhau gyda thipyn o hufen chwipio ar gyfer llenwad llyfn. Ar ôl oeri, mae popeth yn dod yn hynod flasus a chaethiwus.

A wnaethoch chi hyn yn barod? Rhowch wybod i ni sut aeth pethau yn y sylwadau isod!

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

6 – 8


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

pymtheg

munudau

Cyfanswm amser:

6

oriau

0

munudau

ar gyfer llenwi

1 llwy fwrdd.

dyfyniad fanila pur

ar gyfer y ganache

3/4ch

sglodion siocled hanner-melys

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Rhowch y melynwy mewn powlen gwrth-wres canolig a’i guro nes eu bod yn ysgafnhau mewn lliw, tua 2 funud.
  2. Mewn sosban ganolig, cymysgwch y siwgr gronynnog a’r startsh corn. Ychwanegwch y llaeth yn araf wrth chwisgo. Rhowch y pot dros wres canolig a’i ddwyn i ferwi, gan droi’n gyson. Unwaith y bydd y cymysgedd yn berwi, lleihewch y gwres i isel, yna arllwyswch tua ½ cwpan o’r cymysgedd yn araf i’r melynwy tra’n chwisgo.
  3. Arllwyswch y cymysgedd wyau poeth yn ôl i’r pot tra’n chwisgo. Mudferwch nes ei fod yn drwchus i gysondeb tebyg i bwdin, 1 i 2 funud. Tynnwch oddi ar y gwres a chwisgwch y menyn a’r fanila i mewn.
  4. Arllwyswch y cymysgedd trwy hidlydd rhwyll mân i mewn i gynhwysydd glân. Gwasgwch y lapio plastig yn uniongyrchol yn erbyn y cymysgedd a’i roi yn yr oergell nes ei fod wedi oeri, o leiaf 1 awr.
  5. Chwipiwch yr hufen: Mewn powlen ganolig, ychwanegwch yr hufen trwm a’r siwgr powdr. Gan ddefnyddio cymysgydd llaw, curwch nes bod brigau anystwyth yn ffurfio.
  6. Ychwanegwch y cwstard oer, yna plygwch yr hufen chwipio i mewn nes ei fod wedi’i gyfuno.
  7. Gwnewch y ganache: Rhowch y sglodion siocled mewn powlen fach gwrth-wres. Mewn sosban fach dros wres canolig, cynheswch yr hufen i fudferwi. Arllwyswch sglodion siocled dros y cyfan a gadewch i chi eistedd yn llonydd am 2 funud, yna chwisgo nes yn llyfn. Gadewch i oeri i dymheredd ystafell wrth osod.
  8. I ymgynnull: Mewn padell sgwâr 8” gosodwch haen wastad o gracers graham, gan dorri’r llewys yn ôl yr angen i orchuddio’r gwaelod yn llwyr. Gorchuddiwch â hanner yr hufen crwst. Ailadroddwch gyda haen cracker graham arall a hufen sy’n weddill, yna top gyda thrydedd haen cracker graham.
  9. Arllwyswch ganache dros y top a llyfnwch i haen wastad. Gorchuddiwch a rhowch yn yr oergell nes ei fod yn oer iawn, o leiaf 4 awr a hyd at dros nos.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

sleisen o gacen eclair

LLUN: ANDRES BUI; STYLIO BWYD: SPENCER RICHARDS

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.