Rysáit Cacen Gaws Hufenol Dim Pobi yn Oeru yn yr Oergell mewn 10 Munud | Pwdinau

Beth sy’n well na chacen gaws siocled? Cacen Gaws Siocled y gallwch ei gwneud mewn dim ond 10 munud! Mae’r rysáit cacen gaws siocled di-bobi hon yn felys, yn hufenog ac yn gwbl anorchfygol.

Dim ond chwe chynhwysyn sydd yn y llenwad siocled ac mae’n hufennog iawn. A does dim rhaid i chi droi’r popty ymlaen hyd yn oed! Os ydych chi eisiau gwneud y paratoadau hyd yn oed yn haws, prynwch gramen cwci Oreo wedi’i wneud ymlaen llaw.

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 10 munud
Amser oeri: 4 awr
Cyfanswm amser: 4 awr a 10 munud

Gwasanaeth: 8

Cynhwysion

Toes cwci Oreo

Llenwad siocled

Addurnwch

Dyma sut i’w wneud:

  1. Os ydych chi’n dechrau gyda chrwst Oreo wedi’i wneud ymlaen llaw, rydych chi’n barod! Os na, dyma sut i wneud y gramen: Leiniwch badell sbringffurf 9 modfedd gyda phapur memrwn a’i roi o’r neilltu. Malwch y cwcis (gan gynnwys gwyn y llenwad!) yn friwsion mân. Y ffordd gyflymaf o wneud hyn yw gyda phrosesydd bwyd. Opsiwn arall yw rhoi’r Oreos mewn bag zipper plastig a’u malu â rholbren. Nesaf, mewn powlen fawr, chwisgwch y briwsion cwci, menyn wedi’i doddi, a choco gyda’i gilydd nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda. Trosglwyddwch i badell barod a gwasgwch friwsion i’r ochrau gwaelod a hanner ffordd i fyny, gan ddefnyddio cwpan mesur neu gefn llwy fawr. Rhewi nes bod y llenwad wedi’i gwblhau.
  2. I wneud y llenwad, gan ddefnyddio cymysgydd llaw trydan neu gymysgydd stand wedi’i ffitio ag atodiad chwisg, curwch y caws hufen mewn powlen fawr ar gyflymder canolig nes ei fod yn hufenog, tua 1 munud. Ychwanegwch y siwgr a’r coco a chymysgwch nes yn llyfn. Ychwanegwch y fanila a’r siocled wedi’i doddi. Ychwanegwch yr hufen chwipio trwm a chymysgwch nes bod brigau meddal yn ffurfio, tua 1 i 2 funud.
  3. Arllwyswch y llenwad i’r gramen a’i wasgaru’n gyfartal. Oerwch yn yr oergell am 4 awr neu nes ei fod yn gadarn. Gweinwch gyda hufen chwipio ac aeron, os dymunir.

graddau

  • Rhowch ganache siocled cartref ar ben y gacen gaws (a ddangosir yn y llun).
  • Gellir storio bwyd dros ben mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am hyd at ddau ddiwrnod.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai siartiau trosi cegin defnyddiol. Dyma sut i gyflwyno’ch ryseitiau i 30Eiliadau!

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.