Rysáit Cacen Hufen Iâ Mefus Am Ddim Llaeth

Dros ddegawd yn ôl, rhannodd darllenydd o’r enw Amy B. rai o’i hoff ryseitiau di-laeth gyda ni. Un ohonynt oedd y Gacen Hufen Iâ Mefus Di-laeth hon, a wnaeth ar gyfer parti pen-blwydd ei merch yn 6 oed. Mae’n gacen un haen (naill ai siocled neu fanila) wedi’i throi’n gacen tair haen gyda hufen iâ fegan mefus cartref hawdd Amy.

Ers i fy merch gael diagnosis o alergedd llaeth a chnau, rwyf wedi elwa’n fawr o’r wefan a’r llyfr hwn. mynd yn rhydd o laeth a roddasant i mi ar gyfer y Nadolig. Roeddwn i eisiau “ei dalu ymlaen” trwy rannu gyda phawb ddewis arall cyflym a hawdd di-laeth ar gyfer trît pen-blwydd. Fe wnes i’r Gacen Hufen Iâ Mefus Di-Laeth hon ar gyfer pen-blwydd fy merch yr wythnos diwethaf, ac roedd yn llwyddiant ysgubol! Mae’n rhaid i mi gydnabod y llyfr coginio yn llwyr. Cacennau Rhosyn Nefol am y syniad!

Rysáit Cacen Hufen Iâ Mefus Heb Laeth - Yn ddewisol fegan, heb glwten, heb gnau, a heb soi. Gyda hufen iâ mefus hawdd, cartref a di-laeth.

Cacen Hufen Iâ Mefus Am Ddim Llaeth gyda Hufen Iâ Fegan Hawdd

Er anrhydedd i Diwrnod Cenedlaethol Cacennau Hufen IâRydym wedi diweddaru rysáit Amy ac mae gennym hefyd rai nodiadau, awgrymiadau a syniadau amgen i’w rhannu.

cacen heb laeth

Mae Amy yn hoffi defnyddio cacen siocled gyda hufen iâ mefus. Gallwch chi bobi 1 haen gacen (1/2 swp) o hyn Rysáit Cacen Penblwydd Siocled neu hwn Cacen Pen-blwydd Siocled Heb Glwten a Di-laeth. Neu gallwch ddefnyddio cymysgedd cacennau! Mae llawer o frandiau’n rhydd o laeth a hyd yn oed mae ganddyn nhw gyfarwyddiadau di-laeth (ychwanegu wy, olew a dŵr). gweld ein Canllaw Duncan Hines i Gymysgeddau Cacen neu ein Canllaw Cyflawn i Gymysgeddau Cacen Di-laeth.

maint padell gacen: Gallwch ddefnyddio sosbenni 8, 9, neu 10 modfedd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n addasu amser pobi’r gacen yn unol â hynny (dylai pigyn dannedd sydd wedi’i fewnosod yng nghanol y gacen ddod allan yn lân. Ond defnyddiwch badell gacen sydd yr un maint neu’n fwy na’r badell springform. Rydych chi am i’r gacen wedi’i bobi lenwi Y Mae’r hambwrdd wedi’i ffurfio yn y gwanwyn, a gallwch chi bob amser ei docio i ffitio.

rhew heb laeth

Rydyn ni’n hoffi gwisgo sylfaenol Rysáit Frosting Hufen Menyn Di-laeth, ond yn union fel cymysgeddau cacennau, mae llawer o duniau rhew a brynir mewn siop yn rhydd o laeth! Dyma restr gyflym o’r Duncan Hines Rhew Rhydd Llaeth opsiynau

Opsiwn rhew mefus: Os ydych chi’n gwneud rhew cartref, gallwch chi ei drwytho â blas mefus. Malurwch tua 1/2 cwpan o fefus wedi’u rhewi-sychu mewn grinder sbeis neu brosesydd bwyd bach. Trowch fefus powdr yn wydredd. gallwch chi ddefnyddio mwy neu lai yn dibynnu ar faint o flas a lliw mefus rydych chi ei eisiau.

Opsiynau hufen iâ di-laeth

Os yw’n well gennych, gallwch roi siwgr rheolaidd yn lle’r melysydd. Gan y gall aeron amrywio’n fawr mewn melyster, mae’n well blasu’r gymysgedd cyn ei gymysgu. Efallai y byddwch am ychwanegu ychydig mwy o felysydd. Bydd y cymysgedd yn blasu ychydig yn llai melys pan fydd wedi’i rewi. Osgoi melysyddion di-siwgr, a fydd yn arwain at hufen iâ caled iawn.

Gallwch chi gyfnewid aeron eraill am y mefus. Os ydych chi’n defnyddio mwyar duon neu fafon, cymysgwch nhw yn gyntaf a’u hidlo trwy hidlydd rhwyll mân i dynnu’r hadau. Defnyddiwch y piwrî heb hadau yn lle’r aeron wrth gymysgu’r cymysgedd hufen iâ.

Dim gwneuthurwr hufen iâ? Gweler ein post ar Sut i Wneud Hufen Iâ Am Ddim Llaeth Heb Gwneuthurwr Hufen Iâ. Yn cynnwys nifer o ddulliau.

Rysáit Cacen Hufen Iâ Mefus Heb Laeth - Yn ddewisol fegan, heb glwten, heb gnau, a heb soi. Gyda hufen iâ mefus hawdd, cartref a di-laeth.

Nodiadau Deietegol Arbennig: Cacen Hufen Iâ Mefus Heb Laeth

Yn ôl cynhwysion, mae’r rysáit hwn yn rhydd o laeth / di-laeth, ac yn ddewisol heb wyau, heb glwten, heb gnau, heb gnau daear, heb soi, fegan a llysieuol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dewis yr opsiynau cacennau a rhew sy’n gweddu i’ch anghenion dietegol.

Cacen Hufen Iâ Mefus Am Ddim Llaeth

Cyfanswm Amser

Awdur:

Math o rysáit: pwdin

Cegin: Americanaidd

 • 1 rysáit cacen wen neu siocled di-laeth (haen sengl – gweler y post blaenorol am awgrymiadau)
 • 10 owns mefus wedi rhewi (neu eich hoff aeron)
 • 1 can (13.5 owns) llaeth cnau coco cyfan
 • ⅓ cwpan mêl neu agave neithdar
 • 1 llwy de o fanila
 • Frosting Di-laeth (gweler y post blaenorol am awgrymiadau)
 1. Pobwch gacen mewn padell gacen 9- neu 10 modfedd a’i oeri’n llwyr. (Gweler y nodyn ar faint padell gacennau yn y post blaenorol.)
 2. Torrwch y gacen yn llorweddol yn ddwy ran, yr un uchaf ychydig yn fwy na’r gwaelod. Gosodwch yr hanner uchaf o’r neilltu a rhowch yr hanner gwaelod mewn padell springform 9 modfedd, gan docio cacen os oes angen. Gellir defnyddio turniwr crempog, sbatwla pizza, gwaelod padell bastai, neu blât gwastad iawn i’ch helpu gyda’r symudiad hwn.
 3. Rhowch y mefus, llaeth cnau coco, melysydd a fanila yn eich cymysgydd a chymysgu nes nad oes unrhyw ddarnau mefus ar ôl.
 4. Proseswch y cymysgedd yn eich gwneuthurwr hufen iâ yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr.
 5. Unwaith y bydd wedi’i gorddi, dylai’r hufen iâ fod yn llyfn i’w weini. Taenwch hi ar hanner gwaelod y gacen, yn eich padell springform. Rhowch hanner uchaf y gacen dros hufen iâ, gan docio os oes angen.
 6. Chwistrellwch ddarn mawr o ddeunydd lapio plastig gyda chwistrell nad yw’n glynu, rhowch ef dros y gacen a gwasgwch i lawr yn gadarn i gael gwared ar unrhyw swigod aer.
 7. Rhewi’r gacen am 4 awr neu fwy.
 8. Frostiwch y gacen a’i haddurno fel y dymunir. Cadwch gacen wedi’i rewi nes ei fod yn barod i’w weini.

addurniadau cacen: Os ydych chi’n addurno ffrwythau ffres, ychwanegwch y ffrwythau ychydig cyn ei weini. bydd yn anodd os bydd yn rhewi.

Maint dogn: 1 sleisen Calorïau: 490 Braster: 25.4g Braster dirlawn: 10.5g carbohydradau: 66.3g Siwgr: 51.6g Sodiwm: 317mg Ffibr: 2.2g Protein: 2.7g

3.5.3229

Mwy o Ryseitiau Pwdin Rhew Heb Laeth Llaeth

Brechdanau “Hufen Iâ” Toes Cwci Sglodion Siocled

Brechdanau Hufen Iâ Toes Cwci – Pwdin hufen iâ fanila di-laeth wedi’i frechdanu rhwng toes cwci sglodion siocled fegan am fwynhad dros ben llestri.

Cacen hufen iâ crymbl afal caramel fegan

Cacen Hufen Iâ Heb Laeth gyda Chrymbl Afal Caramel

Conau Hufen Iâ Drumstick (Nutty Buddies copycat)

Rysáit Conau Hufen Iâ Drumstick Di-laeth + Brandiau Ar Gael - Cyfeillgar i fegan gydag opsiynau heb glwten, heb soia, a heb gnau. (copycat Nutty Buddy hen ffasiwn)

Leave a Comment

Your email address will not be published.